Pri čezmejnem izvajanju storitev je nujno podaljšanje prehodnega obdobja

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS), GZS, TZS, OZS in ZDOPS smo na ministra za delo Luko Mesca naslovili pismo, v katerem pozivamo k spremembi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev na način, da se podaljša prehodno obdobje še najmanj za 1 leto in s tem prepreči nastanek negativnih učinkov na slovensko gospodarstvo.

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1), ki je bil sprejet marca 2023, določa, da z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), ki pa se uporablja še za izplačila plače za obdobje do vključno decembra 2023. Še pred sprejetjem zakona je bila na seji Ekonomsko-socialnega sveta dogovorjena časovnica, in sicer:

  • do konca leta 2022 oceniti podrobne učinke črtanja drugega odstavka 144. člena ZPIZ,
  • do konca februarja 2023 pripraviti analizo mehanizma v konkurenčnih državah na področju napotovanja delavcev,
  • do konca marca 2023 predlagati mednarodno primerljive ukrepe za ohranitev konkurenčnosti storitveno-izvoznega dela slovenskega gospodarstva, vključno s spremembami na davčnem področju.

Delodajalske organizacije že dalj časa opozarjamo, da aktivnosti ministrstev, tj. Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki so bile dogovorjene v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, niso bile realizirane. Slovenska podjetja nas zato vsak dan opozarjajo, da bodo prisiljena iskati druge rešitve, tudi s selitvijo sedežev podjetij v sosednje države, saj jim črtanje drugega odstavka 144. člena ZPIZ predstavlja nekonkurenčnost na trgu.

Glede na navedeno smo pozvali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da pripravi spremembo Zakona o čezmejnem izvajanju storitev na način, da podaljša prehodno obdobje še najmanj za 1 leto in s tem prepreči nastanek negativnih učinkov na slovensko gospodarstvo.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice