oktober 2023

09:00 - 11:30

WEBINAR: Pogodbe o zaposlitvi od A do Ž 📜

V okviru webinarja boste izvedeli, kako sestaviti dobro pogodbo o zaposlitvi, katero zakonodajo ste tukaj dolžni upoštevati ter kdaj in v katerih primerih se je smiselno sklicevati na interne akte, kolektivno pogodbo ali področne zakone. Dotaknili se bomo tudi ključnih vsebin pogodbe o zaposlitvi v primeru sporazumnega dogovora o delu na domu in še veliko več.

Preberite več

september 2023

09:00 - 12:15

WEBINAR: Izzivi obvladovanja bolniškega staleža v organizaciji

Vse več delodajalcev se iz leta v leto sooča s povečanjem bolniškega staleža. Morda se tudi vi sprašujete, kako se učinkoviti lotiti tega področja. Ključ uspeha je v celovitem pristopu, od poglobljenih analiz, identificiranih izzivov, odpravo le teh, in šele nato v vpeljevanju novih sodobnih motivacijskih pristopov vodenja.

Preberite več
09:00 - 11:30

WEBINAR: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

- delovnopravna ureditev področja.
Na seminarju se bodo udeleženci seznanili s pravno ureditvijo področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Predstavili bomo ureditev tega področja na mednarodnem nivoju in z vidika Zakona o delovnih razmerjih ter predstavili nameravane spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanašajo na področje usklajevanja.

Preberite več

avgust 2023