Delodajalec

Oglas trzenje splet banner marec 2023

 

Delodajalec je prva delodajalska strokovna revija, ki je luč sveta ugledala februarja 2010. Delodajalec vsak mesec doseže preko 3.000 bralcev, ki jih seznanja z novostmi in strokovnimi pojasnili ter nasveti s področij delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, prejemkov iz delovnih razmerij, davkov in prispevkov, aktualnih ekonomskih kazalcev, socialnega dialoga in industrijskih razmerij iz drugih držav ter stališč delodajalcev.

Hkrati Delodajalec informira o dogajanjih na Ekonomsko socialnem svetu, na ZDS, v parlamentu, o aktualnih dogodkih stalnega predstavništva ZDS pri BUSINESSEUROPE, izvajanju aktivnosti ZDS na projektih ter o koledarju izobraževanj Delodajalske akademije in novih izdanih publikacijah ZDS.

Letna naročnina!

Naročite se na prejemanje revije Delodajalec in vsak mesec boste v svoj poštni nabiralnik prejeli nov izvod prve strokovne delodajalske revije v Sloveniji

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

203,00 €

pdfPrenesite naročilnico 302 KB

Dodatni izvod revije lahko člani ZDS naročijo po ceni 112 EUR + DDV za leto 2023.

D 2018 01

Delodajalec 1/2018

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. januar 2018

pdf Kazalo - januar 2018 / 2 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 8,3 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Januarja 2018 v Delodajalcu ne prezrite:

• Kaj določa zdr-1 o delovnem času

• Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev za nedoločen čas po 157. členu zpiz-2

• Ukrepanje delodajalca v primeru naravne nesreče

• Spremembe delovnopravne zakonodaje v Latviji spodbujajo kolektivna pogajanja na ravni dejavnosti

• In še mnogo več…

D 2017 12

Delodajalec 12/2017

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. december 2017

pdf Kazalo - december 2017 / 22 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 13 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Decembra 2017 v Delodajalcu ne prezrite:

• Kdo so vaši jutrišnji ključni zaposleni?

• Pregled predlaganih sprememb in dopolnitev v noveli Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L)

• Sredstva za delo sveta delavcev

• In še mnogo več…

D 2017 11

Delodajalec 11/2017

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. november 2017

pdf Kazalo - november 2017 / 1,9 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,2 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Novembra 2017 v Delodajalcu ne prezrite:

• (Nova?) davčna obravnava povračila stroška prehrane med delom

• Kršitve delavca – mogoči načini ukrepanja s strani delodajalca

• Nova kolektivna pogodba za lesarstvo

• In še mnogo več…

D 2017 10

Delodajalec 10/2017

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. oktober 2017

pdf Kazalo - oktober 2017 / 1,9 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,7 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Oktobra 2017 v Delodajalcu ne prezrite:

• Ugotavljanje obstoja delovnega razmerja v primeru sklenjenih pogodb civilnega prava

• Vštevanje časa na službenem potovanju v delovni čas

• OECD: Spodbujanje produktivnosti s krepitvijo sposobnosti

• In še mnogo več…

D 2017 09

Delodajalec 9/2017

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. september 2017

pdf Kazalo - september 2017 / 1,9 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,4 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Septembra 2017 v Delodajalcu ne prezrite:

• »…Vendar pod pogoji in največ v zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja«

• Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije

• Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)

• Nova pravila za zaščito samozaposlenih delavcev in ureditev dela na daljavo v Italiji

• In še mnogo več…

D 2017 08

Delodajalec 8/2017

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. avgust 2017

pdf Kazalo - avgust 2017 / 1,8 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 13 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Avgusta 2017 v Delodajalcu ne prezrite:

• Aktualne spremembe delovnopravne zakonodaje

• Obveznosti delodajalca v času trajanja poklicne rehabilitacije

• Izplačilo jubilejne nagrade v skladu s Kolektivno pogodbo gostinstva in turizma Slovenije

• Celovit procesni pristop za pridobitev ISO 9001:2015

• In še mnogo več…

D 2017 07

Delodajalec 7/2017

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. julij 2017

pdf Kazalo - julij 2017 / 1,8 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,9 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Julija 2017 v Delodajalcu ne prezrite

• Uspešno poslovanje gospodarskih družb v letu 2016 na krilih velikih družb, družb iz osrednjeslovenske regije in iz predelovalnih dejavnosti

• Pravica do očetovskega dopusta in odsotnost z delovnega procesa

• Delo na praznike in dela proste dni

• In še mnogo več…

D 2017 06

Delodajalec 6/2017

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. junij 2017

pdf Kazalo - junij 2017 / 1,8 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,4 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Junija 2017 v Delodajalcu ne prezrite:

• Dobri rezultati poslovanja vplivajo na okrevanje trga dela

• Komunikacija in socialni dialog

• Izplačilo solidarnostne pomoči v primeru daljše bolezni v skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma

• In še mnogo več…

D 2017 05

Delodajalec 5/2017

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. maj 2017

pdf Kazalo - maj 2017 / 1,8 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,9 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Maja 2017 v Delodajalcu ne prezrite:

• Davčna obravnava regresa za letni dopust

• Kako po novem pravilno vročiti odpoved?

• Pogajanja o prejemkih iz delovnih razmerij – delodajalcem v razmislek

• In še mnogo več…

D 2017 04

Delodajalec 4/2017

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. april 2017

pdf Kazalo - april 2017 / 1,8 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,2 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Aprila 2017 v Delodajalcu ne prezrite:

• Davčne posledice direktorovanja v dveh ali več državah

• Prioritete novega evropskega semestra

• Varstvo kandidatovih osebnostnih pravic – katere podatke lahko delodajalec zahteva od kandidata v postopku izbire

• Večkratno izplačilo odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

• Prejemki iz delovnega razmerja z vidika davčne uredbe

• In še mnogo več…