ZDS, GZS, TZS in ZDOPS so v skupnem pozivu pozvale Zagovornika enakih možnosti k čimprejšnjem srečanju.

Poziv navajamo spodaj, v priponkah levo najdete tudi skupno staliče delodajalskih organizacij glede plačila za poslovno uspešnost in diskriminatornost kriterija prisotnosti / odsotnosti na delu. 

 

Zadeva: Poziv delodajalskih organizacij k srečanju z Zagovornikom glede odločb o plačila za poslovno uspešnost

Spoštovani g. Miha Lobnik,

Dne 4.9.2019 ste kot Zagovornik načela enakosti izdali odločbo, s katero ste ugotovili, navajamo: »da je, družba z določitvijo kriterijev za določitev upravičenosti do izplačila in deleža (%) izplačila na posameznika za poslovno uspešnost, vsebovanih v Dogovoru o prejemkih za leto 2019 z dne 9. 4. 2019, ki so vezani na prisotnost posameznega delavca na delu na način, da se po vnaprej določeni lestvici nižajo za primere odsotnosti iz vseh zdravstvenih razlogov, porodniške, očetovskega dopusta in neplačane odsotnosti, krši prepoved posredne diskriminacije po ZVarD 2.«

Vsebino Zagovornikove odločbe je presojalo Upravno sodišče RS, ki je svojo odločitev povzelo v jedru sodbe I U 29/2020-21, ki se glasi: »Kriteriji v Dogovoru so sicer oblikovani nevtralno in veljajo za vse delavce, njihov učinek pa je lahko tak, da dejansko določene delavce s specifičnimi osebnimi okoliščinami postavi v slabši položaj. Ti delavci so postavljeni v manj ugoden položaj, ki se kaže v nižjem odstotku izplačila poslovne uspešnosti in da tako znižanje prizadene tiste delavce, ki so bodisi pogosteje bodisi dlje časa odsotni, to pa so tudi noseče delavke, delavci s kroničnimi ali dlje časa trajajočimi boleznimi ali poškodbami, ki terjajo večje zdravstvene posege ali rehabilitacijo, delavci s statusom invalida, tisti, ki negujejo ali spremljajo družinskega člana v primerih bolezni ali poškodb, starejši delavci ipd., ter da bodo zaradi svojih okoliščin posebne narave, ki jih ne morejo spremeniti, težje dosegli kriterij prisotnosti na delu, s čimer so postavljeni v manj ugoden položaj v primerjavi s tistimi, ki navedenih okoliščin nimajo.«, s čimer ugotavljamo, je Upravno sodišče RS v celoti sledilo mnenju Zagovornika.

Kot smo neuradno seznanjeni, naj bi bila vložena revizija na Vrhovnem sodišču. Po podatkih s strani delodajalcev, naših članov, ste kot Zagovornik od septembra 2019 dalje izdali več tovrstnih ugotovitvenih odločb s podobno vsebino, vsem pa je bilo skupno, da Zagovornik pri določitvi višine plačila za poslovno uspešnost posameznemu delavcu, časovno odsotnost delavca z dela, šteje kot diskriminatorni kriterij.

S strani delodajalcev smo prejeli tudi obvestila, da so zaradi upoštevanja časovne komponente pri izplačilu plačila za poslovno uspešnost od Zagovornika prejeli ugotovitvene odločbe ali pa odločbo Inšpektorata RS za delo 

Delodajalci kot socialni partner, ki je skozi leta dogovarjal (z delojemalci) in izvajal te določbe, se želimo sestati z vami in vam ponovno predstaviti skupne strokovne argumente za utemeljenost časovne komponente (prisotnost oziroma odsotnost delavca z dela) pri izplačilu plačila za poslovno uspešnost. 

Kriterij časovne prisotnosti delavca na delu je namreč že tradicionalno uveljavljen. Kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja namreč ta kriterij vključujejo že vse od začetka bipartitnega socialnega dialoga v Sloveniji, od leta 1990, po skoraj 30 letih, pa so delodajalci soočeni s stališčem Zagovornika in Upravnega sodišča, da ravnajo diskriminatorno. 

Delodajalce zasebnega sektorja samo še nekaj mesecev loči od preverjanja dosežene poslovne uspešnosti  in s tem povezanim vprašanjem izplačila plačila za poslovno uspešnost, zato vas prosimo za vaš hiter odziv in predlog terminov za srečanje. 

S spoštovanjem, 

Jože Smole 

Generalni sekretar ZDS

Mitja Gorenšček 

Izvršni direktor GZS

Mija Lapornik 

Izvršna direktorica TZS

Nataša Cvetek

Generalna sekretarka ZDOPS

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice