Publikacije

Na Združenju delodajalcev Slovenije pripravljamo tudi lastne publikacije, ki obravnavajo aktualne tematike. Nekatere so brezplačne in jih lahko
prenesete ali naročite, druge pa so na voljo proti plačilu in jih lahko naročite tudi preko spleta. Cena za plačljive publikacije že vključuje DDV, stroškov
pošiljanja ne zaračunamo. Stroške pošiljanja brezplačnih publikacij plača naročnik, če je ta pravna oseba. Fizičnim osebam brezplačnih publikacij po pošti ne pošiljamo, lahko pa jih prevzamejo na sedežu ZDS.

Novo DD februar 2019 naslovnica SPLET

Delodajalec 2/2019

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. februar 2019

pdf Kazalo - februar 2019 / 2,2 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

19,20 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,2 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

19,20 €

DDV ni vključen!

Februarja 2019 v Delodajalcu ne prezrite:

  • O dopustnih oblikah opravljanja dela
  • Povečanja plač po kolektivnih pogodbah dejavnosti v začetku leta 2019
  • Pričakovanja glede razmer v gospodarstvu se ohlajajo
  • in še mnogo več…
      
 
Zneski 2007 2010

Zneski 2007-2010 po kolektivnih pogodbah zasebnega sektorja

Avtor: Nataša Peterca

Datum izida: 1. oktober 2010

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,7 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

V tej brošuri je objavljen pregled zneskov plač, povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov, veljavnih v zasebnem sektorju v obdobju 2007 - 2010. Zneski se nanašajo na kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja, prav tako so zbrani tudi podatki o plačah, določeni z zakoni (minimalna plača, zajamčeni osebni dohodek, začasna osnova) ter podatki o plačah Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) in Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). V brošuri so navedeni tudi zneski povračil stroškov in drugih osebnih prejemkov, ki se v obdobju 2007 - 2010 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Brošuro smo izdali v okviru projekta Nagrajevanje v podjetju, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Prestrukturiranje v gradbenistvu

Prestrukturiranje v gradbeništvu - kako bolje napovedati prihodnje trende

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. oktober 2010

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 535 KB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacija je del projekta RIBI-Prestrukturiranje v gradbeništvu, katere cilj je je vzpostavitev in krepitev odnosov v gradbeni industriji v državah Srednje in Vzhodne Evrope (državah CEE) in sicer na državnem in regijskem nivoju ter na nivoju podjetij. Publikacija podaja analizo problemov, s katerimi se spopada gradbeni sektor še posebej v času gospodarske krize, hkrati pa predstavlja ukrepe, ki so potrebni za prestrukturiranje gradbeništva v smeri večje energetske učinkovitosti zgradb in ustvarjanja novih delovnih mest.

TOBEQU3 za vecjo kakovost financne participacije

TOBEQU 3 - Za večjo kakovost finančne participacije zaposlenih v CEE

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. september 2010

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 790 KB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

V publikaciji so predstavljeni rezultati raziskave o stanju udeležbe zaposlenih pri dobičku v Sloveniji in partnerskih državah, tako z vidika delodajalcev, kot tudi zaposlenih. Poleg tega boste v publikaciji našli priporočila za spremembe zakonodaje, več o različnih oblikah finančne participacije zaposlenih ter izkušnje in primere dobrih praks iz drugih držav. Publikacijo smo izdali v okviru projekta z naslovom TOBEQU 3, ki ga je finančno podprla Evropska komisija.

Napotitev managerjev in strokovnjakov

Napotitev managerjev in strokovnjakov na delo v tujino

Avtor: Diana Jecič, Brigita Žunič, Tanja Magister, Maja Skorupan, Indrani Shrestha, Kevin Morrison

Datum izida: 31. avgust 2010

Člani ZDS

18,26 €

Nečlani ZDS

31,96 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

18,26 €

Nečlani ZDS

31,96 €

DDV ni vključen!

Posel danes zahteva vedno več prilagodljivosti in iznajdljivosti. Delo na izključno eni lokaciji opravlja vedno manj ljudi. Službena potovanja v tujino so del vsakdana, kjer predvsem izvozno usmerjena podjetja pridobivajo pomembne posle. Tista, ki hočejo konkurirati na globalnem trgu, pa morajo odpreti predstavništvo v tujini. Če želijo pridobiti in obdržati zaupanje kupcev, niso dovolj le občasna službena potovanja – na lokacijo morajo postaviti svojega človeka, ki bo tudi skozi mreženje pridobil pomembne poslovne stike, ki pa se pogosto tkejo tudi zunaj rednih delovnih ur in ob koncih tedna. Medtem ko so nekatera slovenska podjetja že pravi veterani na področju napotitev delavcev na delo v tujino (preko štirideset let izkušenj), pa so spet druga popolnoma nova na tem področju in se soočajo s številnimi vprašanji. Vsekakor pa je to nova perspektiva trga dela.

Izboljsanje varnosti in zdravja pri delu

Izboljšanje varnosti in zdravja pri delu

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. maj 2010

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,2 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacijo smo izdali v okviru projekta z naslovom IOSHA, ki ga je finančno podprla Evropska komisija. V njej boste med drugim našli rezultate raziskave o stanju varnosti in zdravja pri delu v praksi ter primer slovenske dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu.

Staranje delovne sile priloznost za podjetja

Staranje delovne sile - priložnost za podjetja

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. maj 2010

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 370 KB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

V tej publikaciji so izpostavljeni izzivi, s katerimi se soočajo podjetja na področju staranja delovne sile. Njen namen je podjetjem pomagati, da bi se čim bolj učinkovito pripravila na izzive in se z njimi uspešno spopadla. Predstavljen je tudi pravni vidik zaposlovanja starejših v Sloveniji. Publikacijo smo izdali v okviru projekta Staranje delovne sile 2, ki ga je finančno podprla Evropska komisija.

Akcijski nacrt za vecjo mobilnost

Akcijski načrt za večjo mobilnost

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 11. september 2009

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 639 KB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Akcijski načrt smo izdali v okviru projekta za naslovom Za večjo mobilnost, finančno sta ga podprla Evropska komisija in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Postopki napotitve slovenskih delavcev na delo

Postopki napotitve slovenskih delavcev na delo v države članice Evropske unije

Avtor: Maja Skorupan

Datum izida: 30. oktober 2008

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Po 1. maju 2004 velja med starimi in novimi članicami Evropske unije (v nadaljevanju EU) prost pretok storitev. Izjemi sta Avstrija in Nemčija, ki lahko v času, ko uveljavljata nacionalno zakonodajo na področju prostega gibanja delavcev, v nekaterih sektorjih omejujeta tudi opravljanje storitev slovenskih podjetij z napotenimi delavci.

Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plac

Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009

Avtor: mag. Slavi Pirš, Anže Hiršl, mag. Tatjana Pajnkihar

Datum izida: 10. junij 2008

Člani ZDS

18,26 €

Nečlani ZDS

31,96 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

18,26 €

Nečlani ZDS

31,96 €

DDV ni vključen!

V priročniku je podrobno pojasnjeno, kateri delodajalci so dolžni izvesti poračun in kateri ne, na kakšen način ga je mogoče izvesti čim bolj enostavno, kakšne uskladitve plač so predvidene v letu 2008 in 2009 in za katere delodajalce so zavezujoče, kako je s to KP rešeno vprašanje morebitne višje inflacije, kakšne so nove obveznosti delodajalcev do povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov.

Recesija in mozni ukrepi delodajalcev

Recesija in možni ukrepi delodajalcev na delovno-pravnem področju

Avtor: Kristina Barič, Anže Hiršl, Nataša Peterca, Mag. Slavi Pirš, Maja Skorupan

Datum izida: 4. januar 2008

Člani ZDS

36,53 €

Nečlani ZDS

73,06 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

36,53 €

Nečlani ZDS

73,06 €

DDV ni vključen!

Posledice finančne krize se že v veliki meri odražajo v poslovanju slovenskih podjetij. Da bi se delodajalci čimbolj uspešno prilagodili nastalim razmeram, bodo potrebne spremembe tudi v organizaciji dela.