Publikacije

Na Združenju delodajalcev Slovenije pripravljamo tudi lastne publikacije, ki obravnavajo aktualne tematike. Nekatere so brezplačne in jih lahko
prenesete ali naročite, druge pa so na voljo proti plačilu in jih lahko naročite tudi preko spleta. Cena za plačljive publikacije že vključuje DDV, stroškov
pošiljanja ne zaračunamo. Stroške pošiljanja brezplačnih publikacij plača naročnik, če je ta pravna oseba. Fizičnim osebam brezplačnih publikacij po pošti ne pošiljamo, lahko pa jih prevzamejo na sedežu ZDS.

Novo DD februar 2019 naslovnica SPLET

Delodajalec 2/2019

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. februar 2019

pdf Kazalo - februar 2019 / 2,2 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

19,20 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,2 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

19,20 €

DDV ni vključen!

Februarja 2019 v Delodajalcu ne prezrite:

  • O dopustnih oblikah opravljanja dela
  • Povečanja plač po kolektivnih pogodbah dejavnosti v začetku leta 2019
  • Pričakovanja glede razmer v gospodarstvu se ohlajajo
  • in še mnogo več…
      
 
Socialni partnerji srednje in vzhodne evrope za vkljucujoc trg dela

Socialni partnerji srednje in vzhodne Evrope za vključojoč trg dela

Avtor: Razni avtorji

Datum izida: 28. december 2012

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,1 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Knjižica povzema problematiko vključevanja ranljivih skupin (starejši, mladi, invalidi, nizko kvalificirani, ženske) na trg dela in predstavlja primere dobrih praks na tem področju. Publikacija je bila pripravljena v okviru projekta »CEE-ILM«.

Ali je vas akt o sistemizaciji dela uporaben

Ali je vaš akt o sistemizaciji dela uporaben?

Avtor: mag. Slavi Pirš

Datum izida: 30. november 2012

pdf Kazalo - november 2012 / 118 KB

Člani ZDS

45,66 €

Nečlani ZDS

73,06 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

45,66 €

Nečlani ZDS

73,06 €

DDV ni vključen!

Kaj je akt o sistemizaciji?

Kaj je dobro vedeti, ko oblikujete akt o sistemizaciji?

Nabor obvezne in neobvezne vsebine akta o sistemizaciji. Koraki do novega akta o sistemizaciji oziroma sprememb in dopolnitev. Posledice spremembe akta o sistemizaciji na ostale pravne akte pri delodajalcu in pogodbo o zaposlitvi.

Kako sprejeti akt o sistemizaciji, da bo veljaven?

Izboljsevanje delovnega okolja z inovativnimi resitvami

Izboljševanje delovnega okolja z inovativnimi rešitvami

Avtor: različni avtorji

Datum izida: 6. september 2012

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,5 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacijo smo pripravili v okviru projekta INODEL, katerega namen je pripomoči k izboljševanju in reševanju problematike na naslednjih področjih: stres na delovnem mestu, izostajanje (absentizem) z delovnega mesta, fluktuacija, izgorevanje ter usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Publikacija povzema problematiko, priložnosti za spremembe in dobre prakse na navedenih področjih.

Prestrukturiranje in industrijski odnosi v transportnem sektorju

Prestrukturiranje in industrijski odnosi v transportnem sektorju - kako zaposlovati v času krize

Avtor: Anže Hiršl, Maja Knafelc, Nataša Peterca, Maja Ceglar Ključevšek, Antje Fiehn, projektni partnerji

Datum izida: 30. julij 2012

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,4 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Brezplačna publikacija je bila pripravljena v okviru evropskega projekta RITS. Za slovenske delodajalce je v publikaciji predstavljeno urejanje delovnih razmerij z mobilnimi delavci in plačilo za delo, nadomestila plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov. Obravnavane so tudi posebnosti, ki veljajo za delavce - voznike glede delovnega časa, nočnega dela, odmorov, počitkov in nekaterih drugih delovnopravnih vprašanj.

Preprecimo mobbing

Preprečimo mobbing - kaj morate vedeti o mobbingu in dnevnik mobbinga

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 5. junij 2012

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Namen te brošure je v povečevanju zavedanja pojava ter njegovem pravočasnem prepoznavanju. Šele ko pojav in njegove znake spoznamo, lahko zoper njega tudi pravočasno in pravilno ukrepamo. S tem prispevkom želi Združenje delodajalcev Slovenije pripomoči k izboljšanju kulture komuniciranja v podjetjih in prispevati k zmanjševanju pojava mobbinga in ostalih oblik nedopustnih ravnanj. Verjamemo namreč, da je kvalitetno delovno okolje pomemben dejavnik uspeha podjetja - DOBRO ZA ZAPOSLENE - DOBRO ZA POSEL!

Obvladajmo poklicni stres preden on obvlada nas

Obvladajmo poklicni stres, preden on obvlada nas

Avtor: Različni avtorji

Datum izida: 1. maj 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4 MB

Preberite več

ZDS je skupaj Univerzo v Mariboru (vodilni partner) in ZSSS sodelovalo v projektu »Program podpore za delodajalce in zaposlene pri odpravljanju stresa, povezanega z delom, in pri zmanjševanju njegovih škodljivih posledic«, katerega namen je ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja. Ob zaključni konferenci projekta smo izdali zbornik, v katerem so predstavljeni rezultati projekta ter drugi strokovni prispevki na temo obvladovanja stresa na delovnem mestu.

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije s pojasnili

Avtor: Anže Hiršl, samostojni pravni svetovalec, Nataša Peterca, samostojna svetovalka za prejemke iz delovnih razmerij

Datum izida: 1. februar 2012

Člani ZDS

22,83 €

Nečlani ZDS

33,79 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

22,83 €

Nečlani ZDS

33,79 €

DDV ni vključen!

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije je bila podpisana in objavljena v Uradnem listu RS tik pred iztekom preteklega koledarskega leta (Uradni list 109/2011), veljati in uporabljati pa se je pričela s 1.1.2012.

Nagrajevanje v podjetju nagradite uspesno

Nagrajevanje v podjetju - nagradite uspešno

Avtor: mag. Slavi Pirš, Maja Ceglar Ključevšek, Ralf Grimpe

Datum izida: 1. april 2011

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,2 MB

Preberite več

V priročniku so objavljeni najpomembnejši rezultati projekta Nagrajevanje v podjetju, ki je potekal od 1.julija 2009 do 16. maja 2011. Prikazane so osnovne značilnosti plačnih modelov pri delodajalcih zasebnega sektorja, priporočeno pa je tudi kako oblikovati plačni model, ki zagotavlja večjo odvisnosti plač od doseženih rezultatov delavcev in rezultatov poslovanja delodajalca.

Fleksibilno zaposlovanje in razvoj socialnega dialoga v drzavah CEE

Fleksibilno zaposlovanje in razvoj socialnega dialoga v državah CEE - povečevanje dobrih praks pri delodajalcih

Avtor: Anže Hiršl, Maja Ceglar Ključevšek

Datum izida: 1. november 2010

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 552 KB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Zaposlovanje in upravljanje človeških virov predstavljajo enega izmed vidnejših elementov Lizbonske strategije, ki naj bi Evropsko gospodarstvo naredila konkurenčnejše. Pri tem se ponujajo izzivi kot je prožnost zaposlovanja, ki temelji na razvejanosti zaposlitvenega statusa, delovnega časa, delovnih režimov ter oblik organizacije dela in sistemov plačila za delo. V zvezi s prožnostjo se pogosto zastavlja vprašanje kako se ta odraža v slovenskem pravnem sistemu. Po pregledu le tega je mogoče ugotoviti, da slovenska delovnopravna zakonodaja ne postavlja prožnosti na prvo mesto, prav tako pa varstvo zaposlitve zaposlenih ne predstavlja prioritete. Da bi lahko uporabili možnosti, ki jih daje veljavna slovanska zakonodaja, in delovni proces organizirali kar se da prožno, je potrebno dobro poznati zakonodajo in prepoznati okoliščine in terjajo uvedbo elementov prožnosti. Priročnik nudi izčrpen pregled zakonskih možnosti za prožno organiziranje delovnega procesa ter aplikacijo teh možnosti na konkretne primere. Izpostavljene so tudi pomanjkljivosti sistema organizacije dela, za primerjavo pa je podan tudi primer urejanja delovnega časa v Nemčiji.

Veljavnost kolektivnih pogodb zasebnega sektorja

Veljavnost kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja

Avtor: mag. Slavi Pirš, Nataša Peterca

Datum izida: 1. oktober 2010

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Priročnik prikazuje veljavnost (krajevno, časovno, osebno, stvarno) vseh kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja in opisuje kako delodajalec lahko preveri ali uporablja ustrezno kolektivno pogodbo. To je izjemo pomembna tema kajti pravilno izbrana kolektivna pogodba dejavnosti je predpogoj, da se delavcem lahko zagotovijo ustrezne pravice iz delovnega razmerja in pričakujejo njihove ustrezne obveznosti.