Publikacije

Na Združenju delodajalcev Slovenije pripravljamo tudi lastne publikacije, ki obravnavajo aktualne tematike. Nekatere so brezplačne in jih lahko prenesete ali naročite, druge pa so na voljo proti plačilu in jih lahko naročite tudi preko spleta.

  • Novo
DD 2020 naslovnica maj

Delodajalec 5/2020

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 4. maj 2020

pdf Kazalo - maj 2020 / 31 KB pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,4 MB

Preberite več

Maja 2020 v Delodajalcu ne prezrite:

  • Bistvene spremembe ZIUZEOP-A
  • Sporočanje podatkov o plačah na obrazcu ZAP/M v primerih, ki so posledica izrednih razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa COVID-19
  • V kakšni kondiciji je slovenski trg dela vstopil v novo krizo?

in še mnogo več…

 

Zaradi prilagoditve razglašeni epidemiji nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Odlok, Uradni list RS št. 19/2020 z dne 12.3.2020), je tokratna številka Delodajalca dostopna le v spletni verziji.

Nacrtovanje in upravljanje s spremembami

Načrtovanje in upravljanje s spremembami

Avtor: Anže Hiršl (ZDS), Adrienn Balint (MGYOSZ), Ondrej Gbelec (SP CR), Bohuslav Čižek (SPCR)

Datum izida: 28. december 2012

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,8 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacijo smo pripravili v okviru projekta Network ProMCR, katerega namen je prispevati k razvijanju in izboljšanju znanja in sposobnosti vseh zainteresiranih strani pri predvidevanju, pripravi in zagotavljanju družbeno sprejemljivega odziva na prestrukturiranje. Publikacija vsebuje primere upravljanja s spremembami v podjetjih iz Slovenije, Madžarske in Češke, povzetek rezultatov raziskave o postopkih prestrukturiranja ter politikah izobraževanja in usposabljanja v podjetjih ter priporočila na tem področju.

Socialni partnerji srednje in vzhodne evrope za vkljucujoc trg dela

Socialni partnerji srednje in vzhodne Evrope za vključojoč trg dela

Avtor: Razni avtorji

Datum izida: 28. december 2012

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,1 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Knjižica povzema problematiko vključevanja ranljivih skupin (starejši, mladi, invalidi, nizko kvalificirani, ženske) na trg dela in predstavlja primere dobrih praks na tem področju. Publikacija je bila pripravljena v okviru projekta »CEE-ILM«.

Ali je vas akt o sistemizaciji dela uporaben

Ali je vaš akt o sistemizaciji dela uporaben?

Avtor: mag. Slavi Pirš

Datum izida: 30. november 2012

pdf Kazalo - november 2012 / 118 KB

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

66,67 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

66,67 €

DDV ni vključen!

Kaj je akt o sistemizaciji?

Kaj je dobro vedeti, ko oblikujete akt o sistemizaciji?

Nabor obvezne in neobvezne vsebine akta o sistemizaciji. Koraki do novega akta o sistemizaciji oziroma sprememb in dopolnitev. Posledice spremembe akta o sistemizaciji na ostale pravne akte pri delodajalcu in pogodbo o zaposlitvi.

Kako sprejeti akt o sistemizaciji, da bo veljaven?

Izboljsevanje delovnega okolja z inovativnimi resitvami

Izboljševanje delovnega okolja z inovativnimi rešitvami

Avtor: različni avtorji

Datum izida: 6. september 2012

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,5 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacijo smo pripravili v okviru projekta INODEL, katerega namen je pripomoči k izboljševanju in reševanju problematike na naslednjih področjih: stres na delovnem mestu, izostajanje (absentizem) z delovnega mesta, fluktuacija, izgorevanje ter usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Publikacija povzema problematiko, priložnosti za spremembe in dobre prakse na navedenih področjih.

Prestrukturiranje in industrijski odnosi v transportnem sektorju

Prestrukturiranje in industrijski odnosi v transportnem sektorju - kako zaposlovati v času krize

Avtor: Anže Hiršl, Maja Knafelc, Nataša Peterca, Maja Ceglar Ključevšek, Antje Fiehn, projektni partnerji

Datum izida: 30. julij 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,4 MB

Preberite več

Brezplačna publikacija je bila pripravljena v okviru evropskega projekta RITS. Za slovenske delodajalce je v publikaciji predstavljeno urejanje delovnih razmerij z mobilnimi delavci in plačilo za delo, nadomestila plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov. Obravnavane so tudi posebnosti, ki veljajo za delavce - voznike glede delovnega časa, nočnega dela, odmorov, počitkov in nekaterih drugih delovnopravnih vprašanj.

Obvladajmo poklicni stres preden on obvlada nas

Obvladajmo poklicni stres, preden on obvlada nas

Avtor: Različni avtorji

Datum izida: 1. maj 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4 MB

Preberite več

ZDS je skupaj Univerzo v Mariboru (vodilni partner) in ZSSS sodelovalo v projektu »Program podpore za delodajalce in zaposlene pri odpravljanju stresa, povezanega z delom, in pri zmanjševanju njegovih škodljivih posledic«, katerega namen je ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja. Ob zaključni konferenci projekta smo izdali zbornik, v katerem so predstavljeni rezultati projekta ter drugi strokovni prispevki na temo obvladovanja stresa na delovnem mestu.

Nagrajevanje v podjetju nagradite uspesno

Nagrajevanje v podjetju - nagradite uspešno

Avtor: mag. Slavi Pirš, Maja Ceglar Ključevšek, Ralf Grimpe

Datum izida: 1. april 2011

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,2 MB

Preberite več

V priročniku so objavljeni najpomembnejši rezultati projekta Nagrajevanje v podjetju, ki je potekal od 1.julija 2009 do 16. maja 2011. Prikazane so osnovne značilnosti plačnih modelov pri delodajalcih zasebnega sektorja, priporočeno pa je tudi kako oblikovati plačni model, ki zagotavlja večjo odvisnosti plač od doseženih rezultatov delavcev in rezultatov poslovanja delodajalca.

Fleksibilno zaposlovanje in razvoj socialnega dialoga v drzavah CEE

Fleksibilno zaposlovanje in razvoj socialnega dialoga v državah CEE - povečevanje dobrih praks pri delodajalcih

Avtor: Anže Hiršl, Maja Ceglar Ključevšek

Datum izida: 1. november 2010

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 552 KB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Zaposlovanje in upravljanje človeških virov predstavljajo enega izmed vidnejših elementov Lizbonske strategije, ki naj bi Evropsko gospodarstvo naredila konkurenčnejše. Pri tem se ponujajo izzivi kot je prožnost zaposlovanja, ki temelji na razvejanosti zaposlitvenega statusa, delovnega časa, delovnih režimov ter oblik organizacije dela in sistemov plačila za delo. V zvezi s prožnostjo se pogosto zastavlja vprašanje kako se ta odraža v slovenskem pravnem sistemu. Po pregledu le tega je mogoče ugotoviti, da slovenska delovnopravna zakonodaja ne postavlja prožnosti na prvo mesto, prav tako pa varstvo zaposlitve zaposlenih ne predstavlja prioritete. Da bi lahko uporabili možnosti, ki jih daje veljavna slovanska zakonodaja, in delovni proces organizirali kar se da prožno, je potrebno dobro poznati zakonodajo in prepoznati okoliščine in terjajo uvedbo elementov prožnosti. Priročnik nudi izčrpen pregled zakonskih možnosti za prožno organiziranje delovnega procesa ter aplikacijo teh možnosti na konkretne primere. Izpostavljene so tudi pomanjkljivosti sistema organizacije dela, za primerjavo pa je podan tudi primer urejanja delovnega časa v Nemčiji.

Veljavnost kolektivnih pogodb zasebnega sektorja

Veljavnost kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja

Avtor: mag. Slavi Pirš, Nataša Peterca

Datum izida: 1. oktober 2010

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Priročnik prikazuje veljavnost (krajevno, časovno, osebno, stvarno) vseh kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja in opisuje kako delodajalec lahko preveri ali uporablja ustrezno kolektivno pogodbo. To je izjemo pomembna tema kajti pravilno izbrana kolektivna pogodba dejavnosti je predpogoj, da se delavcem lahko zagotovijo ustrezne pravice iz delovnega razmerja in pričakujejo njihove ustrezne obveznosti.

Zneski 2007 2010

Zneski 2007-2010 po kolektivnih pogodbah zasebnega sektorja

Avtor: Nataša Peterca

Datum izida: 1. oktober 2010

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,7 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

V tej brošuri je objavljen pregled zneskov plač, povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov, veljavnih v zasebnem sektorju v obdobju 2007 - 2010. Zneski se nanašajo na kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja, prav tako so zbrani tudi podatki o plačah, določeni z zakoni (minimalna plača, zajamčeni osebni dohodek, začasna osnova) ter podatki o plačah Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) in Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). V brošuri so navedeni tudi zneski povračil stroškov in drugih osebnih prejemkov, ki se v obdobju 2007 - 2010 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Brošuro smo izdali v okviru projekta Nagrajevanje v podjetju, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.