Publikacije

Na Združenju delodajalcev Slovenije pripravljamo tudi lastne publikacije, ki obravnavajo aktualne tematike. Nekatere so brezplačne in jih lahko prenesete ali naročite, druge pa so na voljo proti plačilu in jih lahko naročite tudi preko spleta.

  • Novo
DD januar 2020 naslovnica SPLET 1

Delodajalec 1/2020

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. januar 2020

pdf Kazalo - januar 2020 / 37 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

19,20 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,9 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

19,20 €

DDV ni vključen!

Januarja 2020 v Delodajalcu ne prezrite:

  • Ali je delodajalec dolžan delavcu izplačati plačo, ko ta ne pride na delo in razlogov za svojo odsotnost ne opraviči,
  • Spremstvo prvošolca kot nova osebna okoliščina za priznanje pravice do plačane odsotnosti,
  • Sprememba Zakona o minimalni plači - prenos dodatkov za neugodne pogoje dela v osnovno plačo,

in še mnogo več…

Ena naslovnica za vec publikacij vzorci iz leta 2019

Vzorec pogodbe o avtorskem delu

Avtor: Mag. Maja Skorupan in Anže Hiršl

Datum izida: 26. april 2017

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Vzorec je usklajen z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in ostalimi zakonodajnimi zahtevami. Namenjen je ureditvi zadevnih materij v podjetju, pri čemer pa dopušča prilagajanje posebnostim v vsakem posameznem podjetju. Prepričani smo, da vam bo vzorec v pomoč pri sklepanju pogodb o zaposlitvi in njihovi odpovedi.

Odslej lahko naročite tudi posamezne vzorce pogodb.

Vzorec pogodbe je na voljo v elektronski obliki.

Ena naslovnica za vec publikacij vzorci iz leta 2023

Vzorec pogodbe o poslovodenju

Avtor: Anže Hiršl

Datum izida: 26. april 2017

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Vzorec je usklajen z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in ostalimi zakonodajnimi zahtevami. Namenjen je ureditvi zadevnih materij v podjetju, pri čemer pa dopušča prilagajanje posebnostim v vsakem posameznem podjetju. Prepričani smo, da vam bo vzorec v pomoč pri sklepanju pogodb o zaposlitvi in njihovi odpovedi.

Odslej lahko naročite tudi posamezne vzorce pogodb.

Vzorec pogodbe je na voljo v elektronski obliki.

Ena naslovnica za vec publikacij vzorci iz leta 2021

Vzorec odpovedi pogodbe o zaposlitvi - redna

Avtor: Mag. Maja Skorupan in Anže Hiršl

Datum izida: 26. april 2017

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Vzorec je usklajen z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in ostalimi zakonodajnimi zahtevami. Namenjen je ureditvi zadevnih materij v podjetju, pri čemer pa dopušča prilagajanje posebnostim v vsakem posameznem podjetju. Prepričani smo, da vam bo vzorec v pomoč pri sklepanju pogodb o zaposlitvi in njihovi odpovedi.

Odslej lahko naročite tudi posamezne vzorce pogodb.

Vzorec pogodbe je na voljo v elektronski obliki.

Turizem so ljudje

Turizem so ljudje: skupaj za krepitev socialnega dialoga v sektorju turizma in gostinstva

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. november 2016

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,1 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacija povzema analizo stanja v sektorju turizma in gostinstva ter navaja vlogo socialnih partnerjev pri implementaciji načel evropskega socialnega dialoga v nacionalni socialni dialog. Vključuje tudi odgovore na vprašanja, kateri so ključni koraki za modernizacijo trga dela in kolektivnega dogovarjanja z namenom ustvarjanja rasti in delovnih mest ter izboljšanja konkurenčnosti sektorja.

Publikacija je pripravljena v okviru projekta »Turizem so ljudje: Skupaj za krepitev socialnega dialoga v sektorju turizma in gostinstva«, ki ga sofinancira Evropska unija.

Vkljucevanje zaposlenih v procese odlocanja

Vključevanje zaposlenih v procese odločanja

Avtor: Anže Hiršl (ZDS), Paul Noll (BDA), Marina Spaseska (BCM), Mirza Mulešković (UPCG), Biserka Sladović (HUP)

Datum izida: 1. november 2016

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,5 MB

Preberite več

V publikaciji so prikazani pravni in dejanski okviri participacije zaposlenih v procesih odločanja, kritično razdelana in predstavljena dva participacijska modela ter, upoštevajoč ugotovitve raziskave v državah projektnih partnerjev, predstavljena priporočila za učinkoviti prenos relevantnega dela evropskega pravnega reda v nacionalno zakonodajo bodočih članic EU. Publikacija je pripravljena v okviru projekta »Vključevanje delavcev – Lotimo se izzivov (WIM2)«, ki ga sofinancira Evropska unija.

Zakaj vlagati v zdravje zaposlenih

Zakaj vlagati v zdravje zaposlenih in kako se tega lotiti?

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 27. september 2016

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 753 KB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Knjižica ponuja uporabne informacije in odgovore na pogosta vprašanja v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu. Nastala je v okviru projektov Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu in Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu, ki ju je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Vzorec pravilnika o ugotavljanjudisciplinskie odgovornosti

Vzorec pravilnika o ugotavljanju disciplinske odgovornosti z uvodnimi pojasnili

Avtor: Maja Knafelc

Datum izida: 1. september 2016

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Pravilnik o ugotavljanju disciplinske odgovornosti je splošni akt delodajalca, s katerim bo delodajalec lahko uredil postopek ugotavljanja disciplinske odgovornosti, disciplinske sankcije in izvrševanje le teh.

K publikaciji so priloženi naslednji vzorci:

- vzorec pravilnika o ugotavljanju disciplinske odgovornosti,

- vzorec pisne seznanitve z očitanimi kršitvami in poziv k podaji izjave,

- vzorec zapisnika o izjavi delavca v postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti in vzorec sklepa o disciplinski odgovornosti delavca.

Publikacija je na voljo v vezani obliki, na 16 straneh.

GEMA upravljanje s pristopomuravnotezene zastopanosti spolov

Gema – upravljanje s pristopom uravnotežene zastopanosti spolov

Avtor: Prof. dr. Silke Machold, Wen Wang

Datum izida: 9. december 2015

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,8 MB

Preberite več

V pričujočem priročniku smo pripravili pregled trenutnega stanja v zvezi z uravnoteženo zastopanostjo spolov v ekipah odločanja v partnerskih državah in širše v EU, raziskali poslovne vidike za doseganje bolj uravnotežene zastopanosti spolov, identificirali ovire za napredek in na koncu podali še niz priporočil in ukrepov za družbe, oblikovalce politike in socialne partnerje. Poročilo temelji na obsežni bazi dokazov, ki izvirajo iz objavljenih podatkov, raziskav družb iz štirih južno- in vzhodnoevropskih držav, intervjujev s poslovnimi voditelji, političnimi veljaki, akademiki in zagovorniškimi skupinami ter niza študij primerov družb, ki so dosegle napredek v smeri uravnotežene zastopanosti spolov.

 

Vzorec pravilnika o delovnem casu

Vzorec pravilnika o delovnem času

Avtor: Anže Hiršl

Datum izida: 22. maj 2015

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Poglavje o delovnem času se je z novim Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) najmanj spremenilo. Ravno v zvezi z delovnim časom delodajalci pogosto ugotavljajo, da je ta premalo prožen. Ravno zato je pomembno, da zna delodajalec pravilno uporabiti veljavne določbe o delovnem času. Možnosti urejanja je veliko, poznavanje le teh pa prepogosto omejeno.

Vzorec pravilnika o delovnem času je vzorec, ki pa ne vsebuje nujno vseh rešitev oziroma primerov ureditve, ki so potrebni v okviru organizacije delovnega procesa. V skladu s tem je potrebno Vzorec Pravilnika obravnavati kot izhodišče za dodelavo na ravni delodajalca, upoštevaje posebnosti pri njemu.

Obseg: Publikacija je na voljo v vezani obliki, na 8 straneh.

Uredba o davcni obravnavi povracil stroskov 2015

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, komentar z vidika prejemkov po kolektivnih pogodbah

Avtor: Mag. Slavi Pirš

Datum izida: 1. marec 2015

pdf Kazalo - marec 2015 / 185 KB

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

V priročniku so zbrani odgovori na vprašanja, ki so jih zastavljali delodajalci in so neposredno ali posredno vezana na eno od uredb. Odgovore je oblikovalo Združenje delodajalcev Slovenije, na pobudo Združenja delodajalcev Slovenije pa tudi Ministrstvo za finance in Davčni urad Republike Slovenije.

V priročniku na 121 straneh objavljamo:

• 132 pojasnil Združenja delodajalcev Slovenije, Davčnega urada RS in Ministrstva za finance, vezanih na obe uredbi in kolektivne pogodbe,

• razlago davčne uredbe z vidika plačil dijakom in študentom, samostojnim podjetnikom posameznikom, napotenim delavcem, v primeru prokure, pogodb o delu, v primeru zdravstvenega pregleda, izobraževanja odraslih.

• pojasnila, ki se nanašajo na izplačilo regresa za letni dopust,

• uradno prečiščeno besedilo davčne uredbe,

• uradno prečiščeno besedilo uredbe za tujino,

• zneske dnevnic za vse države za vse možne kombinacije.

Če iščete odgovor na eno od zgoraj navedenih vsebin, ga poiščite najprej v tem priročniku. Če odgovora ne najdete, nam vprašanje sporočite in pomagali vam bomo do odgovora.