V okviru projekta WIM so se na uvodnem srečanju v Ljubljani dne 5.2.2013 sestali njegovi partnerji, in sicer predstavniki delodajalskih združenj in sindikatov iz Slovenije, Makedonije, Črne gore, Srbije in Avstrije.

Namen sestanka je bila medsebojna predstavitev sodelujočih partnerjev ter stanja in zakonodaje s področja vključenosti delavcev pri upravljanju v posamezni državi, pregled projektnih aktivnosti, priprava anketnega vprašalnika za izvedbo raziskave o vključenosti delavcev pri upravljanju v državah sodelujočih partnerjev ter organizacijske, finančne in administrativne zadeve.

Iz predstavitev projektnih partnerjev (delodajalskih združenj in sindikatov) je razvidno, da je področje udeležbe delavcev pri upravljanju v posameznih državah zelo različno urejeno. Medtem ko je v Črni gori bipartitni socialni dialog na ravni podjetij dobro organiziran, v Srbiji in Makedoniji ni jasne razmejitve med sindikati in delavskimi sveti v podjetju. V Srbiji na primer posebna zakonodaja o delavskih svetih sploh ne obstaja (delavski sveti so dovoljeni, opredelitev in pristojnosti pa so urejene v zakonu o sindikatih), v Makedoniji pa vloga delavcev pri upravlanju ni jasno zapisane. Posebnost v Črni gori je tudi kolektivna pogodba, ki je skupna za javni in zasebni sektor. Problem avstrijske zakonodaje pa je v (pre)veliki pristojnosti in moči delavcev v procesih odločanja v podjetjih, zato je avstrijsko industrijsko združenje mnejna, da se je glede na čas finančne in gospodarske krize potrebno vprašati, kako se lahko v okviru zakonodaje zaščiti interes podjetij, da bodo le-ta sposobna preživeti oziroma ostati konkurenčna.

Na podlagi ugotovljenega so partnerji v nadaljevanju pripravili osnutek anketnega vprašalnika za spletno raziskavo v podjetjih, ki bo do konca meseca dodelan in dokončan v elektronskem posvetovanju med partnerskimi organizacijami.

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

Projekt WIM sofinancira Evropska komisija.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice