Projekt SSD-SMM: Krepitev socialnega dialoga v trgovini, živilsko-predelovalni industriji in kmetijstvu v Sloveniji, Makedoniji in Črni gori spada v kategorijo Podpora Evropskemu socialnemu dialogu. S projektom, sofinanciranem s strani Evropske komisije, je ZDS skupaj s partnerji prispevalo k izboljšanju znanja na področju socialnega dialoga na področju Slovenije, Makedonije in Črne gore.

Sodelujoča delodajalska združenja in njihove podružnice s področja kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije ter trgovine so izboljšala svoje strokovno znanje tudi z izmenjavo izkušenj in znanj na delavnicah, srečanjih, študijskem obisku, na okroglih mizah in drugih nacionalnih dejavnostih, ter pripravila publikacijo in mednarodno zaključno konferenco.

 

Namen projekta

 • promocija implementacije Acquis Communautaire na področju socialnega dialoga v Makedoniji in Črni gori,
 • povečanje zavedanja in razumevanja predstavnikov delodajalcev in sindikatov o evropskem socialnem dialogu,
 • prilagajanje socialnega dialoga spremembam v zaposlenosti in delu in s tem povezanimi izzivi, kot so modernizacija trga dela, varna prožnost, veščine, kvaliteta dela in dostojno delo,
 • krepitev kapacitet socialnih partnerjev v Sloveniji, Makedoniji in Črni gori z namenom prispevati k Evropskem socialnem dialogu.

Partnerji so znanja, pridobljena na podlagi izmenjav in izkušenj, primerov dobrih praks, kot tudi pomembnih srečanj na EU ravni prenesli naprej na svoje člane (podjetja) ter jih skupaj s predstavniki socialnih partnerjev uporabljajo v socialnem dialogu. Projekt je prispeval k močni povezavi vseh ključnih akterjev v sektorju živilske industrije, kmetijstva in trgovine. Mreža partnerjev in vključeni strokovnjaki nudijo močno podporo tudi po zaključku projekta.

 

Projektne aktivnosti

1. Srečanja projektih partnerjev:

 • Uvodni sestanek, Ljubljana, Slovenija, 24. januar 2012
 • Vmesni sestanek, Ljubljana, Slovenija, junij 2012

2. Delavnice o socialnem dialogu v živilsko predelovalni industriji in kmetijstvu:

 • Skopje, Makedonija, februar 2012
 • Podgorica, Črna Gora, marec 2012

in delavnice o socialnem dialogu v trgovini:

 • Skopje, Makedonija, april 2012
 • Podgorica, Črna Gora, maj 2012

3. Okrogle mize o socialnem dialogu in modernizaciji trga dela v Sloveniji, Makedoniji in Črni gori.

4. Publikacija o industrijskih o socialnem dialogu v kmetijstvu, živilsko-predelovalni industriji in trgovini v vseh jezikih sodelujočih partnerskih organizacij (Makedonskem in Črnogorskem).

5. Spletne strani o (Evropskem) socialnem dialogu, spremembam v zaposlenost in delu, modernizaciji trga dela, itd. na spletnih portalih posameznih partnerjev.

6. Študijski obisk v Sloveniji namenjen predstavnikom projektnih partnerjev in podjetjem iz kmetijstva,živilsko predelovalne industrije in trgovine (posveti, primeri dobrih praks, srečanja),

7. Zaključna konferenca o Evropskem socialnem dialogu v kmetijstvu, živilsko-predelovalni industriji in trgovini.

 

Projektni partnerji

 • ZDS - Združenje delodajalcev Slovenije
 • ORM – Združenje delodajalcev Makedonije
 • SRTM, Sindikat delavcev v trgovini, Makedonija
 • Agrosindikat, Makedonija
 • UPCG – Združenje delodajalcev Črne gore
 • SSCG, Konfederacija sindikatov Črne gore
 • TZS – Trgovinska zbornica Slovenije
 • ZZS – Zadružna zveza Slovenije
 • COGECA, Bruselj
 • EuroCommerce, Bruselj
 • SDTS – Sindikat dejavnosti trgovine Slovenije
 • KŽI – Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

Projekt SSD-SMM sofinancira Evropska komisija.

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice