INODEL - Izboljšanje delovnega okolja z novimi rešitvami

INODEL - Izboljšanje delovnega okolja z novimi rešitvami

Vrsta zdravstvenih problemov, ki nastajajo v delovnem okolju vplivajo na učinkovitost na delovnem mestu, v različnih negativnih različicah. Ker pa se zavedamo, da bo le zdrav in motiviran zaposleni doprinesel k dobrim in še boljšim rezultatom smo se na ZDS odločili za sodelovanje pri projektu INODEL skupaj z nosilcem projekta Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za upravo in tremi socialnimi partnerji.

Ideja projekta INODEL izhaja iz potreb po iskanju novih, inovativnih rešitev delovnega okolja, ki bi pripomogle k večjim učinkom podjetij hkrati pa k povečanju zadovoljstva zaposlenih.

Zakaj nove rešitve?

 • Po podatkih raziskav Eurostat v državah EU trpi zaradi najrazličnejših oblik in posledic stresa 65 – 70 % prebivalstva. Ta stres pa je zelo pogosto povezan z razmerami na delovnem mestu.
 • Zaradi stresa po mnenju strokovnjakov Svetovne banke in Evropske unije v državah članicah EU vsako leto izgubijo na milijone delovnih ur in več sto milijonov evrov narodnega dohodka.
 • Stres na delovnem mestu dokazano vodi do izgorelosti.
 • Absentizem, kot posledica neustreznih delovnih razmer in zahtev, predstavlja pereč problem za večino organizacij.
 • Slovenija sodi v sam vrh držav članic po povprečnem številu izgubljenih dni na delavca zaradi bolezni.
 • Fluktuacija, kazalnik ravni medosebnih odnosov in organizacijske kulture, pogosto vpliva na izgubo dobrih kadrov.
 • Raziskava slovenskega inštituta za razvoj človeških virov je pokazala, da ima več kot polovica zaposlenih v Sloveniji znake izgorevanja, 10 % pa je izgorelih.
 • Vedno več časa preživimo na delovnem mestu, kar otežuje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

 

Opis projekta

Projekt INODEL je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja, ki ga je v novembru 2009 objavilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Projekt, ki ga delno financira Evropski socialni sklad, strokovno vodi Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, kot socialna partnerja pa sodelujeta 2 interesni združenji delodajalcev in 2 reprezentativna sindikata.

Namen projekta je pripomoči k izboljševanju in reševanju problematike na naslednjih področjih:

 • Stres na delovnem mestu
 • Izostajanje (absentizem) z delovnega mesta
 • Fluktuacija na delovnem mestu
 • Izgorevanje na delovnem mestu
 • Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Temeljne aktivnosti vodijo k obravnavanim tematikam prek multidisciplinarne analize (pravni, organizacijski, sociološki, upravljavski in psihološki vidiki) in proučevanja dobrih praks doma in v tujini.

Glavni cilj projekta je, da bi bila na osnovi dialoga med socialnimi partnerji, realne delovne prakse ter znanstvenih spoznanj podana priporočila, ki bi socialnim partnerjem ter oblikovalcem in izvajalcem politik nudila ustrezne podlage za izboljšanje stanja na proučevanem področju. Na tak način bi bilo možno bolje ozavestiti notranjo in zunanjo javnost o pomenu obravnavane problematike, zmanjšati odsotnost z delovnega mesta pri delodajalcih, pripomoči k zaposlovanju in zadržanju dobrih delavcev, preprečevanju izgorevanja na delovnem mestu ter izboljšanju zavesti o pomenu in vlogi družine ter njeni vlogi pri ohranjanju telesnega in duševnega zdravja pri delu. Navedeno naj bi pripomoglo k večji zavzetosti za delo ter povečanju produktivnosti, s tem pa tudi konkurenčnosti podjetij.

ZDS je v okviru projekta pripravilo praktični vodnik Preprečimo mobbing, katerega namen je v povečevanju zavedanja o pojavu mobbinga ter njegovem pravočasnem prepoznavanju. Brošuro lahko brezplačno naročite tukaj.

 

Partnerji projekta

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (vodja projekta)
 • Združenje delodajalcev Slovenije
 • Gospodarska zbornica Slovenije
 • Svet gorenjskih sindikatov
 • Slovenska zveza sindikatov – Alternativa

 

LOGOTIP ESS SLO

Več informacij je na voljo na spletni strani projekta.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, prednostne usmeritve Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti.

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice