Novice

Aktualna obvestila o delovanju združenja, ki so namenjena v prvi vrsti članom, pa tudi drugim zainteresiranim javnostim.

Brezplačni priročnik Kostno-mišična obolenja v zvezi z delom

Specializanti medicine dela, prometa in športa so v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili priročnik namenjen delodajalcem in delavcem. Priročnik obravnava težave pri štirinajstih najpogostejših kostno-mišičnih obolenjih, okoliščine na delovnem mestu, kjer se težave najpogosteje pojavijo, zgodnje zdravljenje in rehabilitacijo, ohranjanje aktivnosti, vpliv psihosocialnih dejavnikov na vračanje na delo in promocijo dobrega mišičnega zdravja.

Preberite več

Skupne pripombe delodajalcev na predlog pravilnika o poklicnih boleznih

Na ZDS smo v januarju skupaj z ostalimi predstavniki gospodarstva podali pripombe na Predlog novega Pravilnika o poklicnih boleznih, ki je bil socialnim partnerjem (oziroma delodajalcem) prvič predstavljen na Ekonomsko socialnem svetu (ESS). Zaradi tožbe ZSSS pri Mednarodni organizaciji dela (ILO) je namreč v teku postopek pomirjanja, v katerem sta Vlada RS in sindikati uskladili nov predlog Pravilnika. Sodelovanja delodajalske strani v tem postopku ni bilo, na ESS pa je bilo zavrnjeno (z argumentom narave postopka in rokov) tudi nadaljnje usklajevanje v delovni skupini.

Preberite več