Predavatelji

mag. Renata

mag. Renata Praća

ZZZS OE Kranj

Mag. Renata Praća, zaposlena na ZZZS OE Kranj kot vodja izpostave Škofja Loka. Kot vsebinski vodja projekta e-VEM na ZZZS sodelovala pri pripravi elektronskih obrazcev M ter pri usposabljanju referentov točk VEM, delavcev v prijavno-odjavnih službah ZZZS ter ostalih uporabnikov v praksi.

Lilijana

Lilijana Pretnar

ZZZS

ZZZS, Informacijski center

Selena

Selena Rauter Razboršek

Finančna uprava Republike Slovenije

univerzitetna diplomirana pravnica in vodja Sektorja za carinske postopke pri Finančni upravi RS.

Miha

Miha Šercer

Miha Šercer Odvetnik

Odvetnik Miha Šercer, z bogato prakso urejanja delovnih razmerij in s tem povezanih sporov kot odvetnik in pred tem na različnih funkcijah v gospodarstvu. Redno predava teme povezane z delovnimi razmerji in je avtor številnih publikacij s tega področja, vključno s knjigo Odpoved pogodbe o zaposlitvi in e-Komentarjem ZDR-1.

mag. Maja

mag. Maja Skorupan

Kariera d.o.o.

Mag. Maja Skorupan, direktorica HR procesov, Kariera d.o.o., s pravniškim državnim izpitom, je bila vodja Pravne službe pri Združenju delodajalcev Slovenije. Ima večletne izkušnje s področja delovnega in socialnega prava ter zaposlovanja tujcev. Sodelovala je v skupini za pripravo vsebinskih delodajalskih pogajalskih izhodišč pri reformi trga dela.

mag. Milan

mag. Milan Srna

Predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu

Mag. Milan Srna, predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu in sodni izvedenec za varnost in zdravje pri delu, je svojo poklicno pot na tehničnem področju začel v proizvodnji, po študiju se je posvetil projektiranju strojev in naprav. Nadaljeval je kot inšpektor za delo na medobčinski in nato na državni ravni. Po pridobitvi naziva magister znanosti je bil predstojnik Centra za tehnično varnost, pozneje pa direktor Urada RS za varnost in zdravje pri delu. Poleg službenih obveznosti je svoje izkušnje in znanje nadgrajeval in delil še kot sodni izvedenec za varnost in zdravje pri delu, kot izvedenec TAIEX v okviru evropskih projektov tehnične pomoči državam pri usklajevanju in izvajanju evropske zakonodaje, kot član delovne skupine pri Ministrstvu za gospodarstvo za področje strojev, v okviru projekta PHARE kot predsednik usmerjevalnega odbora za razvoj slovenskega sistema varnosti

Niko

Niko Sušec

Carinska uprava RS

Od leta 1990 je zaposlen na Carinski upravi RS, od leta 2006 pa na Generalnem carinskem uradu, kjer se ukvarja z okoljskimi dajatvami, ki so v pristojnosti carinske uprave.

prof. dr. Rok

prof. dr. Rok Tavčar

zdravnik, specialist psihiater Univerzitetna psihiatrična kinika Ljubljana

Prof. dr. Rok Tavčar je zdravnik, specialist psihiater, zaposlen kot vodja Enote za rehabilitacijo na Univerzitetni psihiatrični kiniki Ljubljana. Poleg tega je univerzitetni učitelj na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter zapriseženi sodni izvedenec za področje psihiatrije. Ukvarja se tako s kliničnim delom, kakor tudi z raziskovanjem, predvsem na področju epidemiologije duševnih motenj ter njihovega zdravljenja, pa tudi s pedagoškim delom z dodiplomskimi in podiplomskimi študenti.

mag. Andrej

mag. Andrej Tomšič

Namestnik Informacijske pooblaščenke

Mag. Andrej Tomšič, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. Leta 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe in bil član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee. Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in Article 29 Working Party Technology Subgroup. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005.

Jernej

Jernej Tovšak

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Vodja sektorja, Direktorat za notranji trg, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), vodi zakonodajne projekte (ZGD, Udeležba na dobičku, Kolektivno upravljanje avtorskih pravic, poslovno okolje). V okviru Stalnega Predstavništva RS v Bruslju je pokrival področje intelektualne lastnine in gospodarskega prava, na Veleposlaništvu RS v Skopju pa je bil ekonomski svetovalec.

Urška

Urška Trtnik

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti

Urška Trtnik, univ.dipl.prav. Ima večletne delovne izkušnje na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vsakoletno vodi izobraževanja za centre za socialno delo. Članica več medresorskih in vladnih delovnih skupin in avtorica strokovnih člankov v Pravni praksi. Večkratna udeležba na delovnih skupinah v Bruslju v zvezi z Uredbo 883/2004.

mag. Boštjan J.

mag. Boštjan J. Turk

direktor Inštita za civilno in gospodarsko pravo iz Ljubljane

Mag. BOŠTJAN J.TURK, univ.dipl.pravnik, diplomant Londonske Gospodarske Zbornice iz marketinga, oglaševanja in odnosov z javnostmi; akreditirani predstavnik medijske hiše REUTERS TV; magistriral na ljubljanski pravni fakulteti iz mednarodnega prava; član Akademije za politične znanosti iz New Yorka; direktor in strokovni vodja Inštituta za civilno in gospodarsko pravo iz Ljubljane in pravni svetovalec številnim uglednim domačim in mednarodnim podjetjem in tudi posameznikom; habilitirani višješolski učitelj za področje prava, ter organizator in predavatelj na številnih seminarjih, delavnicah in posvetih; več kot petnajst let objavlja prispevke in piše kolumne iz področja prava, poslovnih odnosov in mednarodne politike (predvsem iz civilnega in gospodarskega prava, pa tudi iz ustavnega in mednarodnega prava); doslej je sam ali v soavtorstvu napisal že štirinajst knjig in priročnikov. Eden od priročnikov zbirke "Pravo za državljana" je bil med desetimi najbolje prodajanimi priročniki v prestolnici.

Natalija

Natalija Ugren

Skrivnostni nakup d.o.o.

Natalia Ugren, je lastnica in direktorica podjetja Skrivnostni nakup d.o.o., prve in največje specializirane agencije za Mystery Shopping v Sloveniji. 10 let aktivna članica MSPA (Svetovnega Združenja za Mystery Shopping agencije). Po izboru slušateljev je bila na podlagi razpisa »Naj predavatelj 2007« izbrana med 10 najboljšimi predavatelji v Sloveniji.

Mojca

Mojca Uhan

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Zaposlena na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice