Predavatelji

Agata

Agata Maselj

ZZZS

ZZZS, območna enota Ljubljana, služba za nadomestila

doc. dr. Branko

doc. dr. Branko Mayr

Dekan Visoke šole za računovodstvo Visoka šola za računovodstvo v Ljubljani

Doc.dr. Branko Mayr, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, pooblaščeni revizor, državni notranji revizor, certificirani poslovodni računovodja, davčni strokovnjak, član nadzornih svetov, svetov zavodov in revizijskih komisij; stalni sodni izvedenec za finančna in ekonomska področja.

Metka

Metka Meh

ima že več kot 20 let izkušenj na področju inšpekcije s področja davkov. Njeno delo je organiziranje in usmerjanje dela po posameznih področjih, priprava strategij in razvoja področja dela ter zagotavljanje enotnosti izvajanja predpisov s področja obdavčenja. Njeno delo pokriva tudi sodelovanje z drugimi državnimi organi ter s širšo in strokovno javnostjo.

univ.dipl.psih. Nikolaj

univ.dipl.psih. Nikolaj Mejaš

O.K. Consulting d.o.o.

Nikolaj Mejaš, univ.dipl.psih. je soustanovitelj ter direktor podjetja O. K. Consulting d.o.o., je strokovnjak na področju svetovanja, izobraževanja, coachinga in treniranja na različnih področjih poslovne psihologije, največ iz vodenja in prodaje. Za njim je več kot dvajset let dela na področju usposabljanju, svetovanja, izobraževanja ter treniranja na različnih področjih poslovne psihologije. Njegovo strokovno delo temelji na transakcijski analizi, kognitivni psihologiji, behavioralni psihologiji in na nevro-lingvističnem programiranju. Je eden od TOP 10 predavateljev 2008 in 2009. (Priznanje je v letih 2005 do 2010 podeljevalo podjetje Planet GV).

Jure

Jure Mercina

Odvetniška pisarna Blaž Pate d.o.o.

Jure Mercina, univ. dipl. prav., je odvetnik v Odvetniški pisarni Blaž Pate d.o.o. Pri svojem delu se večinoma ukvarja z zakonodajo s področja direktne obdavčitve fizičnih in pravnih oseb ter davčnega postopka, s poudarkom na transakcijah z mednarodnim elementom. Svetuje predvsem tujim klientom in je avtor člankov v domačih in tujih strokovnih publikacijah. Znanje ter izkušnje nabira na seminarjih doma in v tujini. Je član izvršnega odbora IFA - Branch Slovenia. Med drugim predava tudi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in Slovenskemu Inštitutu za Revizijo.

mag. Peter

mag. Peter Mlakar

Peter Mlakar s.p.

Z dolgoletnimi izkušnjami iz gospodarske prakse na področju HRM, organiziranja poslovanja, izdelave sistemizacij in plačnih sistemov, načrtovanja poslovanja in poslovne odličnosti, usklajuje tradicionalne in sodobne menedžerske pristope pri izboljševanju kakovosti celotnega poslovanja srednje velikih in velikih gospodarskih organizacij.

dr. Marjan

dr. Marjan Odar

Direktor Slovenskega inštituta za revizijo Slovenski inštitut za revizijo

dr. Nina

dr. Nina Orehek Ručigaj

Vodja pravnega in davčnega svetovanja UNIJA CONSULTING d.o.o

Dr. Nina Orehek Ručigaj, univ. dipl. pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, Vodja pravnega in davčnega svetovanja pri družbi UNIJA CONSULTING d.o.o., z dolgoletnimi izkušnjami na področju prodaje podjetij, statusnega preoblikovanja in davčnega svetovanja s področja obdavčitve posameznikov in družb pri prodaji podjetij.

mag. Blaž

mag. Blaž Pate

Odvetniška pisarna Blaž Pate d.o.o.

Mag. Blaž Pate, univ. dipl. prav., je odvetnik, ki se pretežno ukvarja z davčnim pravom. Diplomiral je na pravni fakulteti v Ljubljani. Opravil je magistrski študij mednarodnega davčnega prava na Dunajski univerzi. Na področju mednarodnega gospodarsko-davčnega prava ima bogate strokovne znanje in izkušnje, ki jih je nabiral v odvetniških pisarnah in mednarodni davčno svetovalni družbi. Objavlja članke v domačih in tujih publikacijah ter sodeluje pri izvedbi strokovnih predavanj. Tako je med drugim, kot soavtor, objavil knjigo Le societá holding nell`Unione (Italija), The relevance of WTO Law for Tax Matters (Avstrija) in Recent Tax Treaty Developments (Avstrija). Je avtor mnogih člankov na temo davčnega prava. Je predsednik IFA – Branch Slovenia.

mag. Cvetka

mag. Cvetka Peršak

Specializirana svetovalka

Specializirana svetovalka.

Nataša

Nataša Peterca

Strokovnjakinja iz področja prejemkov iz delovnih razmerij

Nataša Peterca je specializirana za področje prejemkov iz delovnih razmerij. Ima večletne izkušnje s svetovanji in predavanji in je avtorica ter soavtorica strokovnih prispevkov in publikacij s področja, ki ga pokriva.

Damijana

Damijana Peterlin

Direktorat za invalide pri MDDSZ

Urška

Urška Pevec Repnik

Zavod Zdrava Celota

Urška Pevec Repnik je uspešno zaključila podiplomski študij Zakonske in družinske terapije ter opravila stažiranje na Študijsko-raziskovalnem centru za družino v Ljubljani (ŠRCD). V zavodu Zdrava Celota deluje kot terapevtka na področju individualnega svetovanja, zakonskega in družinskega svetovanja, skupinskih delavnic ter kot predavateljica. Zadnjih 10 let se poglobljeno ukvarja z raziskovanjem psihičnega in fizičnega nasilja. Svoje znanje ves čas izpopolnjuje z nadaljnjimi izobraževanji iz področja odnosov, svetovanja, komunikacijskih veščin.

mag. Johann

mag. Johann Picej

Davčna pisarna DDr. Jaklitsch & Mag. Picej, Avstrija

Strokovni izvajalec Stb Mag. Johann Picej je davčni svetovalec z dolgoletnimi izkušnjami pri poslovanju na avstrijskem trgu. Davčna pisarna DDr. Jaklitsch & Mag. Picej je bila ustanovljena leta 1972 ter poleg davčnega svetovanja nudi tudi podjetniško svetovanje in računovodski servis. Podjetjem ponujajo storitve pri vstopu na avstrijski trg ter strokovno svetovanje glede delovnega in obrtnega prava, priglasitve obrtne dejavnosti v Avstriji, sklada za gradbince (BUAK), prijave na finančno policijo, ustanovitve d.o.o. in s.p. v Avstriji ter za stranke izvajajo ostale aktivnosti povezane z opravljanjem dejavnosti v Avstriji.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice