Predavatelji

Transparency

Transparency International Slovenia

(TIS)

Transparency International Slovenia (TIS) je nevladna, neodvisna in neprofitna organizacija. Naš namen uresničujemo z razvojem in izvajanjem preventivnih programov za ozaveščanje javnosti o potrebah po visoki ravni integritete v družbi, objektivnem ugotavljanju dejanskega stanja etike, integritete in korupcije v Republiki Sloveniji ter pogojih za to. Transparency International Slovenia je uradni partner organizacije Transparency International (TI), ki je največja mednarodna organizacija za boj proti korupciji na svetu. Po svetu ima več kot 100 samostojnih partnerjev in mednarodni sekretariat v Berlinu. Transparency International povečuje ozaveščenost o škodljivih učinkih korupcije in sodeluje z vladami, s podjetji in z nevladnimi organizacijami, njen namen pa sta razvoj in izvajanje učinkovitih ukrepov za spopadanje s korupcijo.

prof. dr. Šime

prof. dr. Šime Ivanjko

Redni profesor Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

Prof. dr. Šime Ivanjko je zaslužni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Uporabo menice, ki je eden zahtevnejših pravnih institutov, je približal poslovni praksi in vzpodbujal njeno uporabo. V letu 2001 je izdal obsežen Komentar zakona o menici. Zveza društev pravnikov Slovenije mu je leta 2003 podelila najvišje priznanje za življenjsko delo. Ukvarja se podjetniškim svetovanjem zlasti na področju zavarovalništva. Pred kratkim je izdal tudi knjigo Menični vodič v katerem na 310 strani obravnava vsa menična opravila in zlasti opozarja na pasti uporabe menice tako za dolžnike kot upnike. V knjigi je objavljenih tudi 181 sodnih odločb o meničnih sporih. Knjigo bo mogoče kupiti na seminarju.

Nataša

Nataša Jamnik

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti

Nataša Jamnik, univ.dipl.prav. Ima večletne delovne izkušnje na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vsakoletno vodi izobraževanja za centre za socialno delo. Članica več medresorskih in vladnih delovnih skupin in avtorica strokovnih člankov v Pravni praksi.

Tea

Tea Jarc

Mladinski svet Slovenije

Tea Jarc, predsednica Mladinskega sveta Slovenije. Tea Jarc znotraj svoje funkcije zastopa mnenje mladih in se vključuje v procese odločanja pri čemer sodeluje z mladimi na eni strani in odločevalci na drugi strani. Pomembno prioritetno področje je zaposlovanje mladih, saj predstavlja pogoj za doseganje avtonomije mladih oz. osamosvojitev. Na področju reševanja brezposelnosti mladih Tea Jarc sodeluje v različnih strukturah ter v različnih procesih; aktivno je s pristojnim ministrstvom (MDDSZEM) sodelovala pri pripravi sheme Jamstvo za mlade, sodeluje v medresorski delovni skupini na spremljanje in evalviranje izvajanja Jamstva za mlade, povezuje se različnimi nevladnimi organizacijami, tako doma, kot tudi v tujini. Na mednarodnem področju spremlja razvoj zaposlovalnih politik ter delovanje različnih institucij na področju zaposlovanja mladih, kot so Evropski mladinski forum, OECD, ILO,.

Irena

Irena Kamenščak

Davčna svetovalka BDO Svetovanje d.o.o.

Irena Kamenščak, univ.dipl.prav., je davčna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o., diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, dalje pa se izobražuje na magistrskem študiju delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. V znanstvenih in strokovnih revijah objavlja predvsem dela z davčnega področja, je pa tudi soavtorica knjige Davki za managerje, GV Založba, 2012.

mag. Darinka

mag. Darinka Kamenšek

direktorica ABC revizija d.o.o.

Zaposlena je v revizijski družbi ABC revizija d.o.o. na mestu direktorice. Leta 1996 si je pridobila strokovni naziv revizor, nekaj let kasneje pa še strokovni naziv pooblaščeni revizor. Ima več letne delovne izkušnje s področja vodenja družbe, sodelovanja pri ocenjevanju vrednosti podjetij in pri oblikovanju davčnih politik s področja davka na dobiček pravnih oseb. Leta 1997 je pri dr. Mayrju začela voditi vaje pri predmetih Računovodstvo in Controling. Sodelovala je kot predavateljica naslednjih vsebin pri študijskih programih: Analiza poslovanja v okviru programa študija na daljavo Ekonomske fakultete Ljubljana; Poslovno komuniciranje v okviru programa študija na daljavo Ekonomske fakultete Ljubljana. Danes je aktivna predavateljica pri študijskih programih Računovodstvo, Računovodsko poročanje na Visoki šoli za računovodstvo.

mag. Alen

mag. Alen Kitek

Carinska uprava RS

mag. Alen Kitek, Carinska uprava RS, vodja Oddelka za okoljske dajatve. Zaposlen na Carinski upravi RS od leta 1997, od leta 2004 na Generalnem carinskem uradu, kjer se ukvarja z okoljskimi dajatvami, ki so v pristojnosti carinske uprave. Je avtor več člankov na temo okoljskih dajatev in soavtor strokovnega priročnika. Magistrski študij je zaključil z nalogo na temo zmanjševanja administrativnih bremen na področju okoljskih dajatev.

Sandi

Sandi Kofol

O.K. Consulting d.o.o.

Sandi Kofol ima petnajst let izkušenj na področju individualnega svetovanja, coachinga in izvajanja izobraževalnih delavnic. Odlikuje ga analitičen um in prodorna izvedba usposabljanj in tre-ningov na področju poslovne psihologije. V podjetju O. K. Consulting d.o.o. je bil zaposlen od leta 2004 do 2010, potem pa je šel preizkusit vodenje v praksi in se zaposlil kot vodja v Avtotehni VIS. Po dobrih dveh letih je odprl svoj s.p. in postal stalni, ekskluzivni sodelavec našega podje-tja. Dela tudi na področju osebne rasti – individualno in partnersko svetovanje. Njegova strast je obiskovanje savn, na športnem področju pa je mednarodni sodnik FIB – balinanje in pred-sednik Balinarske zveze Slovenije. Sandi je na osnovi nominacije udeležencev njegovih delavnic prejel priznanje TOP 10 predavateljev.

Bojana

Bojana Košnik Čuk

Bonton d.o.o.

Mednarodno priznana strokovnjakinja s področja diplomatskega in poslovnega protokola. Je direktorica in lastnica podjetja Bonton, d. o. o. (podjetje za svetovanje, posredovanje in organizacijo v sklopu katerega deluje tudi Šola poslovnega in diplomatskega protokola bontona). Izvaja samostojna predavanja in delavnice o diplomatskem, poslovnem protokolu in kulturi vedenja, na posameznih ministrstvih in drugih državnih institucijah, številnih podjetjih, šolah, v zadnjem času tudi v tujini, predvsem v Italiji in Hrvaški.

mag. Milan

mag. Milan Kušer

Finančna uprava Republike Slovenije

Zaposlen kot vodja Oddelka za procesno upravljanje RS MF, FURS, Generalni finančni urad, Uprava za carine, Sektor za carinske postopke

Mag. Sabina

Mag. Sabina Lamut

Računovodska in davčna svetovalka LamutS d.o.o.

Predavateljica je davčna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami, prepoznavna tudi na mednarodnem področju, vpisana v register Evropskih davčnih svetovalcev v okviru CFE organizacije. Kot sodna izvedenka za področje Ekonomija – DAVKI sodeluje s sodišči in strankami in ima dolgoletne izkušnje na tudi področju računovodstva in davkov, ki jih sedaj kot predavateljica predaja slušateljem. Je avtorica številnih člankov v Davčno finančni praksi kot tudi člankov, ki jih objavlja zalożba Verlag Dashofer. Je direktorica družbe LamutS d.o.o., ki je članica ZDSS in DSZS.

Tamara

Tamara Langus

Svetovalka za digitalno komuniciranje in strokovnjakinja za družbena omrežja

Tamara Langus je komunikologinja, ki se zadnjih enajst let ukvarja predvsem s spletnim marketingom. Pred tem je bila tekstopiska v oglaševalskih agencijah in spletna urednica v spletnih agencijah. Zadnjih šest let je delala kot svetovalka za spletni marketing in urednica družbenih omrežij pri Turizmu Ljubljana, kjer je dosegala odlične rezultate, ki so še dodatno krepili mednarodno prepoznavnost Ljubljane. Tam je tudi snovala kampanje z vplivneži in sodelovala s številnimi domačimi in tujimi vplivneži. Za podjetja pripravlja izobraževanja o poslovnem komuniciranju prek družbenih omrežij in o marketingu z vplivneži.

Ana

Ana Maček

Strokovnjakinja na področju porekla blaga.

Predavateljica je vrhunska strokovnjakinja na področju porekla blaga.

mag. Mladen

mag. Mladen Markota

Inšpektorat RS za delo

Mag. Mladen Markota je zaposlen na Inšpektoratu RS za delo na projektu Odpravimo konflikte na delovnem mestu. Pred februarjem 2017, ko smo začeli izvajati projekt, je več let na inšpektoratu opravljal delo inšpektorja za področje varnosti in zdravja pri delu. Je avtor številnih člankov, objavljenih v različnih domačih in tujih strokovnih revijah s SCI indeksom. Kot vabljeni predavatelj aktivno sodeluje na mnogih konferencah, delavnicah in drugih dogodkih z aktualnimi temami na področju zdravja pri delu.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice