Predavatelji

Blaž

Blaž Branc

Kadrovski strokovnjak

Blaž Branc je specialist za upravljanje znanja in razvoj človeških virov, predavatelj, trener in avtor. Deluje kot svetovalec in trener v podjetjih, ki želijo razvijati boljše produkte in se resnično posvetiti (proaktivni prodaji).

mag. Borut

mag. Borut Brezovar

Magister delovnega in socialnega prava in bivši dolgoletni glavni inšpektor RS za delo.

Anela

Anela Budimlič

Finančna uprava Republike Slovenije, Sektor za trošarine in okoljske dajatve

Zaposlena na Finančni upravi RS. Ima dolgoletne izkušnje pri izvajanju trošarinskega sistema v Sloveniji. S predlogi je sodelovala pri prirpavi ZTro-1.

mag. Gorazd

mag. Gorazd Buh

BIPLUS d.o.o.

Mag. Gorazd Buh, MscBA, ima 16-letne vodstvene izkušnje iz področij prodaje in trženja, uvedbe CRM ter upravljanja poslovnih procesov (BPM). V preteklosti je aktivno deloval v časopisnem založništvu. Bil je zaposlen na Časniku Finance d.o.o., svetoval je Dnevniku d.d. in Delu d.d... Zadnja leta je direktor podjetja BIPLUS d.o.o., ki nudi storitve na področju: prenove poslovnih procesov, uvedba sistemov CRM in izvajanje usposabljanj iz področja BPM in CRM. Pri svojem delu uporablja različne pristope: od neodvisnih pregledov poslovnih procesov do aktivnega vključevanja zaposlenih pri iskanju rešitev. Vse to vodi do hitrejših implementacij projektov v podjetjih in boljše pripravljenosti zaposlenih na spremembe. Znanja iz področja upravljanja poslovnih procesov, vodstvene izkušnje ter poznavanje orodij so mu omogočile, tudi uspešno sodelovanje pri izdelavi načrtov za poslovno prestrukturiranje v večjih slovenskih podjetjih.

Željko

Željko Ćurić, dr. med.

O.K. Consulting d.o.o.

Po poklicu je zdravnik in je soustanovitelj ter direktor projektov podjetja O. K. Consulting d.o.o.. V letu 1993 se je iz Dubrovnika preselil v Ljubljano. Specializiran je za delo na področju svetovanja, izobraževanja, treninga in klinične psihoterapije. Njegovo delovno področje obsega individualna in skupinska svetovanja, izobraževanja, usposabljanja in treninge na področju poslovne in športne psihologije ter psihoterapije. Željko svetuje tudi Specialni enoti Policije pri zahtevnih pogajanjih v kriznih situacijah. V letu 2009 je prejel priznanje za uvrstitev med TOP 10 izvajalcev izobraževanj v Sloveniji (Priznanje je v letih 2006 do 2010 podeljevalo podjetje Planet GV).

mag. Irena

mag. Irena Deželak

Mag. Irena Deželak, univ.dipl.ekon., dobitnica prestižne nagrade TOP 10 PREDAVATELJ leta 2006 in 2007 ter najvišje nagrade na Treningu Dale Carnegie. Je avtorica in soavtorica ter predavateljica programov s področja vodenja zaposlenih, uspešnega motiviranja, učinkovitega poslovnega komuniciranja, timskega dela, prodaje ter organizacije časa. Kot poslovna svetovalka in vodja oddelka v Abanki Vipa d.d. je bila več let zadolžena za vodenje večjega števila ljudi. Opravljanje funkcije skrbnika znanja in direktorice kadrovske službe v skupini Sportina Group, jo je obogatilo še z izkušnjami ravnanja s človekovimi zmožnostmi. Od leta 2000 je izvedla je že več kot 500 predavanj, seminarjev, treningov in delavnic, sodelovala na konferencah in kongresih. Število njenih slušateljev presega število 9000. Je ena najboljših poslovnih trenerk v Sloveniji.

Saša

Saša Fajmut

Direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov Amprom

Mag. Saša Fajmut ima več kot desetletje delovnih izkušenj na kadrovskem področju, kjer je delala tako za domača kot tuja mednarodna podjetja. V tem času se je razvila iz kadrovskega generalista v vodjo kadrovske službe, z odgovornostjo za ljudi in organizacije po vsej Adriatik regiji. Izkušnje je pridobivala v farmacevtski, avtomobilski, bančni in proizvodni industriji. Leta 2016 se je Saša pridružila mednarodnemu podjetju Amrop, ki je specializirano za iskanje in razvoj vodilnih kadrov. Kot direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov je odgovorna za presojo in razvoj kompetenc vodilnih kadrov v organizacijah po Sloveniji, na Hrvaškem, Srbiji, BiH, Makedoniji in Črni Gori. Saša je po izobrazbi psihologinja z znanstvenim magisterijem iz klinične psihologije, zaključila je tudi MBA študij v Zagrebu. Je podpredsednica Slovenske kadrovske zveze, aktivna predavateljica, poslovni coach, moderatorka, facilitatorka in avtorica kolumn na temo vodenja v The Slovenia Times.

Alja

Alja Fakin

Pravna svetovalka

Odvetnica Alja Fakin ima 15-letne praktične izkušnje pri pogajanjih in sklepanju mednarodnih in domačih gospodarskih pogodb. Razume, da mora biti pogodba pravno varna in dobičkonosna. Zaveda se, da včasih v vsakdanjem poslovanju podjetja niso v položaju, da bi lahko sklenila pogodbo v klasičnem pomenu, zato zna svetovati, kako se pravno zaščititi tudi v takšnih situacijah.

doc. dr. Valentina

doc. dr. Valentina Franca

Docentka na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani

Dr. Valentina Franca je docentka na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in specializirana za področje odnosov med delavskimi predstavništvi in delodajalci. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter članica mednarodnih strokovnih skupin, med drugim je nacionalna predstavnica v Worker Participation Network pri inštitutu ETUI v Bruslju.

Andreja

Andreja Glavač

Trenerka za Persolog vedenjski profil

Andreja Glavač, univ.dipl.ekon., trenerka za Persolog vedenjski profil Izvaja Persolog delavnice v podjetjih in za podjetja izdeluje vedenjske profile za izbor kadrov, za razvoj kadrov in ekipe ter odkrivanje njihovih potencialov - timska slika podjetja. Pripravlja analize delovnih mest, ujemanje zaposlenega ali kandidata z delovnim mestom. Individualno svetuje mladim pri izbiri poklica in študija ter predava otrokom in staršem kako izkoristiti svoj potencial. Zaradi 20 let delovnih izkušenj v gospodarstvu, so njena predavanja in delavnice izredno praktično naravnane, s primeri iz podjetij. Njeno delo je bilo opaženo in v letu 2017 so bili objavljeni članki oz. intervjuji v časopisu Delo – Kariera in delo, v prilogi Ona, v reviji Zarja ter v reviji Absolvent.

Tanja

Tanja Glušič

Odvetniška družba Glušič, o.p., d.o.o.

Tanja Glušič, odvetnica, Odvetniška družba Glušič o.p., d.o.o. – strokovnjakinja s področja javnega naročanja, javno zasebnega partnerstva, pa tudi gradbenih poslov, svetuje strankam doma in v tujini. V svojem poklicem življenju zastopa stranke pred sodišči in jim svetuje predvsem na področju gradbenega in pogodbenega prava, pa tudi prava javnih naročil.

Saša

Saša Gornik

Saša Gornik ima že več kot 20 let izkušenj s področja davkov. Delo je opravljala kot davčna inšpektorica na terenu ter zadnjih 10 let na centralnem nivoju vodila organizacijsko enoto za finančni inšpekcijski nadzor s področja davkov. Njeno delovno področje je bilo organiziranje in usmerjanje dela po posameznih področjih, priprava strategij, razvoj področja dela in zagotavljanje enotnosti izvajanja predpisov s področja obdavčenja. Sedaj se profesionalno ukvarja z davčnim svetovanjem.

Melita

Melita Grilc

Finančna uprava Republike Slovenije, Sektor za trošarine in okoljske dajatve

Zaposlena na Finančni upravi RS. Ima dolgoletne izkušnje pri izvajanju trošarinskega sistema v Sloveniji. S predlogi je sodelovala pri prirpavi ZTro-1.

mag. Jana

mag. Jana Habjan Piletič

JHP projektne rešitve d.o.o.

Mag. Jana Habjan Piletič, direktorica, JHP projektne rešitve d.o.o. - je strokovnjakinja s področja javnega naročanja z večletnimi izkušnjami in v okviru družbe JHP d.o.o. že več let uspešno svetuje tako naročnikom kot ponudnikom v postopkih javnega naročanja.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice