Delodajalec

Delodajalec je prva delodajalska strokovna revija, ki je luč sveta ugledala februarja 2010. Delodajalec vsak mesec doseže preko 3.000 bralcev, ki jih seznanja z novostmi in strokovnimi pojasnili ter nasveti s področij delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, prejemkov iz delovnih razmerij, davkov in prispevkov, aktualnih ekonomskih kazalcev, socialnega dialoga in industrijskih razmerij iz drugih držav ter stališč delodajalcev.

Hkrati Delodajalec informira o dogajanjih na Ekonomsko socialnem svetu, na ZDS, v parlamentu, o aktualnih dogodkih stalnega predstavništva ZDS pri BUSINESSEUROPE, izvajanju aktivnosti ZDS na projektih ter o koledarju izobraževanj Delodajalske akademije in novih izdanih publikacijah ZDS.

Letna naročnina!

Naročite se na prejemanje revije Delodajalec in vsak mesec boste v svoj poštni nabiralnik prejeli nov izvod prve strokovne delodajalske revije v Sloveniji

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

192,00 €

pdfPrenesite naročilnico 208 KB

Dodatni izvod revije lahko člani ZDS naročijo po ceni 112 EUR + DDV za leto 2020.

D 2016 03

Delodajalec 3/2016

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. marec 2016

pdf Kazalo - marec 2016 / 1,4 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 5,5 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Marca 2016 v Delodajalcu ne prezrite:

• Kaj sodba Barbulescu proti Romuniji pomeni za varstvo zasebnega komuniciranja delavca na delu?

• Ali morajo delodajalci v lasti države ali občine poračunati regres za letni dopust za leto 2015?

• Terjatve v postopku osebnega stečaja

• in še mnogo več …

D 2016 02

Delodajalec 2/2016

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. februar 2016

pdf Kazalo - februar 2016 / 1,4 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 5,7 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Februarja 2016 v Delodajalcu ne prezrite:

• Odsotnost z dela zaradi opravljanja funkcije ali obveznosti po posebnih zakonih

• Očetovski dopust po 1.1.2016

• Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti – prejemki iz delovnih razmerij

• Spremembe na notranjem trgu EU zaradi začetka uporabe novega carinskega zakonika unije ter delegiranih in izvedbenih določb s 1.5.2016

• in še mnogo več …

D 2016 01

Delodajalec 1/2016

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 4. januar 2016

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 5,1 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Januarja 2016 v Delodajalcu ne prezrite:

• Novosti Zakona o javnem naročanju

• Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači

• Prioritete EU za leto 2016

• Uveljavljanje višje omejitve izvršbe po 102. členu ZIZ iz naslova vzdrževanih družinskih članov

• Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela

• Solidarnostna pomoč – ali jo delodajalec »lahko« ali »mora« izplačati?

• in še mnogo več …

D 2015 12

Delodajalec 12/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. december 2015

pdf Kazalo - december 2015 / 1,4 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,1 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Decembra v Delodajalcu ne prezrite:

• Kaj potrebujemo za nadaljnji dvig konkurenčnosti?

• Začasna osnova kot osnova za izračun prejemkov iz delovnega razmerja

• Je meja med agencijskim delom in zagotavljanjem storitev po ZDSU res dovolj jasna?

• in še mnogo več …

D 2015 11

Delodajalec 11/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. november 2015

pdf Kazalo - november 2015 / 1,4 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,7 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Novembra v Delodajalcu ne prezrite:

• Odprto pismo sindikalnim centralam in Ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

• Varovanje zasebnosti, osebnost in dostojanstva delavca

• Krajši delovni čas zaradi starševstva

• Sprememba poročanja za dohodke iz delovnega razmerja od 1 januarja 2016

• Plačilo ali koriščenje (nad)ur • Predlogi ZDS za spremembe davčne zakonodaje

• Finančni nadzor transfernih cen in možnost sklepanja vnaprejšnjih cenovnih sporazumov (APA)

• in še mnogo več …

D 2015 10

Delodajalec 10/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. oktober 2015

pdf Kazalo - oktober 2015 / 1,4 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,8 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Oktobra v Delodajalcu ne prezrite:

• ZDS ne pristaja na način zviševanja minimalne plače mimo gospodarstva

• Ohranitev višje plače • Odškodninski zahtevki za poškodbe pri delu

• Kako delodajalec dokazuje izpolnitev zakonsko obveznih ravnanj

• Plačevanje prispevkov od zakonsko predpisane najnižje osnove za plačilo prispevkov

• in še mnogo več …

D 2015 09

Delodajalec 9/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. september 2015

pdf Kazalo - september 2015 / 1,3 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,7 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Septembra v Delodajalcu ne prezrite

• Zaposlovanje tujcev po novem

• Nova sprememba zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ-K

• Obračun plač po povprečni mesečni delovni obveznosti

• Izvoz ostaja gonilo okrevanja

• in še mnogo več …

D 2015 08

Delodajalec 8/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. avgust 2015

pdf Kazalo - avgust 2015 / 1,3 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,8 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Avgusta v Delodajalcu ne prezrite:

• »Vse na enem mestu« za tujce,

• Nova kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti – prejemki iz delovnih razmerij,

• »Zero-hours contract« kot preseganje pomanjkanja prožnosti v slovenski zakonodaji ter iskanje ravnovesja med interesi delodajalca in delavca znotraj te pogodbe,

• in še mnogo več...

D 2015 07

Delodajalec 7/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. julij 2015

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,7 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Julija v Delodajalcu ne prezrite:

• Prejemki dijakov in študentov na praktičnem usposabljanju z delom

• Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

• Transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas

• in še mnogo več …

D 2015 06

Delodajalec 6/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. junij 2015

pdf Kazalo - junij 2015 / 27 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 8,9 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Junija v Delodajalcu ne prezrite:

• Boljše poslovanje gospodarskih družb v letu 2014

• Dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu

• Regres za letni dopust v nedenarni obliki

• in še mnogo več...