Delodajalec

Delodajalec je prva delodajalska strokovna revija, ki je luč sveta ugledala februarja 2010. Delodajalec vsak mesec doseže preko 3.000 bralcev, ki jih seznanja z novostmi in strokovnimi pojasnili ter nasveti s področij delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, prejemkov iz delovnih razmerij, davkov in prispevkov, aktualnih ekonomskih kazalcev, socialnega dialoga in industrijskih razmerij iz drugih držav ter stališč delodajalcev.

Hkrati Delodajalec informira o dogajanjih na Ekonomsko socialnem svetu, na ZDS, v parlamentu, o aktualnih dogodkih stalnega predstavništva ZDS pri BUSINESSEUROPE, izvajanju aktivnosti ZDS na projektih ter o koledarju izobraževanj Delodajalske akademije in novih izdanih publikacijah ZDS.

Letna naročnina!

Naročite se na prejemanje revije Delodajalec in vsak mesec boste v svoj poštni nabiralnik prejeli nov izvod prve strokovne delodajalske revije v Sloveniji

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

192,00 €

pdfPrenesite naročilnico 215 KB

Dodatni izvod revije lahko člani ZDS naročijo po ceni 112 EUR + DDV za leto 2021.

D 2018 05

Delodajalec 5/2018

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. maj 2018

pdf Kazalo - maj 2018 / 2 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 6,9 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Maja 2018 v Delodajalcu ne prezrite:

• Izplačilo regresa za letni dopust v letu 2018

• Nekatere posebnosti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas

• Zakon o čezmejnem izvajanju storitev

• Razvojni center – odlično orodje za odkrivanje potencialov zaposlenih

• Zakaj je LinkedIn (morda) št. 1 za vaš poslovni uspeh

• In še mnogo več…

D 2018 04

Delodajalec 4/2018

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. april 2018

pdf Kazalo - april 2018 / 2 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 9,5 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Aprila v Delodajalcu ne prezrite:

• Trg dela 2017 v znamenju pomanjkanja delovne sile

• Delavci napoteni na delo v tujino – primeri izračunov plač in izpolnitve REK obrazcev

• Pripravljenost na delo doma

• in še mnogo več …

D 2018 03

Delodajalec 3/2018

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. marec 2018

pdf Kazalo - marec 2018 / 2 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 7,8 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Marca 2018 v Delodajalcu ne prezrite:

• Zakaj je pomembno znati pogovarjati se v neprijetnih situacijah na delovnem mestu?

• Spremenjena ureditev delovnega časa in druge novosti v dejavnosti trgovine

• Prejemki vajencev

• In še mnogo več…

D 2018 02

Delodajalec 2/2018

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. februar 2018

pdf Kazalo - februar 2018 / 2 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 8,2 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Februarja 2018 v Delodajalcu ne prezrite:

• Prioritete novega evropskega semestra

• Pripombe delodajalcev na delo invalidske komisije ZPIZ

• Raba slovenščine pri notranjem poslovanju

• In še mnogo več…

D 2018 01

Delodajalec 1/2018

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. januar 2018

pdf Kazalo - januar 2018 / 2 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 8,3 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Januarja 2018 v Delodajalcu ne prezrite:

• Kaj določa zdr-1 o delovnem času

• Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev za nedoločen čas po 157. členu zpiz-2

• Ukrepanje delodajalca v primeru naravne nesreče

• Spremembe delovnopravne zakonodaje v Latviji spodbujajo kolektivna pogajanja na ravni dejavnosti

• In še mnogo več…

D 2017 12

Delodajalec 12/2017

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. december 2017

pdf Kazalo - december 2017 / 22 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 13 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Decembra 2017 v Delodajalcu ne prezrite:

• Kdo so vaši jutrišnji ključni zaposleni?

• Pregled predlaganih sprememb in dopolnitev v noveli Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L)

• Sredstva za delo sveta delavcev

• In še mnogo več…

D 2017 11

Delodajalec 11/2017

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. november 2017

pdf Kazalo - november 2017 / 1,9 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,2 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Novembra 2017 v Delodajalcu ne prezrite:

• (Nova?) davčna obravnava povračila stroška prehrane med delom

• Kršitve delavca – mogoči načini ukrepanja s strani delodajalca

• Nova kolektivna pogodba za lesarstvo

• In še mnogo več…

D 2017 10

Delodajalec 10/2017

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. oktober 2017

pdf Kazalo - oktober 2017 / 1,9 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,7 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Oktobra 2017 v Delodajalcu ne prezrite:

• Ugotavljanje obstoja delovnega razmerja v primeru sklenjenih pogodb civilnega prava

• Vštevanje časa na službenem potovanju v delovni čas

• OECD: Spodbujanje produktivnosti s krepitvijo sposobnosti

• In še mnogo več…

D 2017 09

Delodajalec 9/2017

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. september 2017

pdf Kazalo - september 2017 / 1,9 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,4 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Septembra 2017 v Delodajalcu ne prezrite:

• »…Vendar pod pogoji in največ v zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja«

• Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije

• Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)

• Nova pravila za zaščito samozaposlenih delavcev in ureditev dela na daljavo v Italiji

• In še mnogo več…

D 2017 08

Delodajalec 8/2017

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. avgust 2017

pdf Kazalo - avgust 2017 / 1,8 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 13 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Avgusta 2017 v Delodajalcu ne prezrite:

• Aktualne spremembe delovnopravne zakonodaje

• Obveznosti delodajalca v času trajanja poklicne rehabilitacije

• Izplačilo jubilejne nagrade v skladu s Kolektivno pogodbo gostinstva in turizma Slovenije

• Celovit procesni pristop za pridobitev ISO 9001:2015

• In še mnogo več…