Delodajalec

Oglas trzenje splet banner marec 2023

Delodajalec je prva delodajalska strokovna revija, ki je luč sveta ugledala februarja 2010. Delodajalec vsak mesec doseže preko 3.000 bralcev, ki jih seznanja z novostmi in strokovnimi pojasnili ter nasveti s področij delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, prejemkov iz delovnih razmerij, davkov in prispevkov, aktualnih ekonomskih kazalcev, socialnega dialoga in industrijskih razmerij iz drugih držav ter stališč delodajalcev.

Hkrati Delodajalec informira o dogajanjih na Ekonomsko socialnem svetu, na ZDS, v parlamentu, o aktualnih dogodkih stalnega predstavništva ZDS pri BUSINESSEUROPE, izvajanju aktivnosti ZDS na projektih ter o koledarju izobraževanj Delodajalske akademije in novih izdanih publikacijah ZDS.

Letna naročnina!

Naročite se na prejemanje revije Delodajalec in vsak mesec boste v svoj poštni nabiralnik prejeli nov izvod prve strokovne delodajalske revije v Sloveniji.

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

240,00 €

pdfPrenesite naročilnico 225 KB

Dodatni izvod revije lahko člani ZDS naročijo po ceni 112 EUR + DDV za leto 2024.

D 2014 06

Delodajalec 6/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. junij 2014

pdf Prenesite digitalno verzijo / 6,3 MB

Preberite več

Junija v Delodajalcu ne prezrite:

• Poročilo delovne skupine za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela v letu 2013

• Opravljanje dela z zunanjimi izvajalci kot glavna delovnopravna predpoletna tema

• Nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

• in še mnogo več …

D 2014 05

Delodajalec 5/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 5. maj 2014

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,2 MB

Preberite več

Maja v Delodajalcu ne prezrite:

• Varstvo predstavnikov zaposlenih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

• Poklicna pokojnina - davčne obveznosti

• Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije - komentar plačila za delo

• in še mnogo več …

D 2014 04

Delodajalec 4/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. april 2014

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,7 MB

Preberite več

Aprila v Delodajalcu ne prezrite:

• Rok za izplačilo jubilejne nagrade

• Enostransko znižanje plače na znesek minimalne plače

• Negativni trendi na trgu dela tudi v letu 2013

• Varstvo delavcev pred upokojitvijo pred odpovedjo - prelaganje bremena na delavce in delodajalce

• in še mnogo več …

D 2014 03

Delodajalec 3/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. marec 2014

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,5 MB

Preberite več

Marca v Delodajalcu ne prezrite:

• Priloga: Višja sila, hujša ali elementarna nesreča

• Pravica do letnega dopusta in njegove izrabe po ZDR-1

• Zakonodaja v pripravi: Predlog Zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov

• Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in družbenike v 2014

• Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost: dodatna pojasnila

• in še mnogo več …

D 2014 02

Delodajalec 2/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. februar 2014

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,4 MB

Preberite več

Februarja v Delodajalcu ne prezrite:

• Odprta vprašanja Zakona o kolektivnih pogodbah

• Nove zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in družbenike

• Nezakonita odpoved Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije

• in še mnogo več …

D 2014 01

Delodajalec 1/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. januar 2014

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,2 MB

Preberite več

Januarja v Delodajalcu ne prezrite:

• Že dogovorjena usklajevanja prejemkov v letu 2014

• Davčna obravnava odpravnin zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas

• Nova Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

• in še mnogo več …

D 2013 12

Delodajalec 12/2013

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. december 2013

pdf Prenesite digitalno verzijo / 5,2 MB

Preberite več

Decembra v Delodajalcu ne prezrite:

• Kaj mora delodajalec postoriti pred iztekom koledarskega leta

• Spremembe in dopolnitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

• Plačilo za delo po obstoječi in bodoči Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo

• in še mnogo več …

D 2013 11

Delodajalec 11/2013

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 4. november 2013

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,9 MB

Preberite več

Novembra v Delodajalcu ne prezrite:

• 2. letni kongres Združenja delodajalcev Slovenije v znamenju prihodnosti kolektivnih pogajanj

• Spodbuda za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva

• Sprejem pravilnika o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja in akta o sistematizaciji dela

• in še mnogo več …

D 2013 10

Delodajalec 10/2013

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. oktober 2013

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,5 MB

Preberite več

Oktobra v Delodajalcu ne prezrite:

• Odkazilne norme ZDR-1 na področju plačila za delo

• Ureditev dodatka za delovno dobo v kolektivnih pogodbah dejavnosti zasebnega sektorja

• Pogajalska šola - usposabljanje pogajalcev za kolektivna pogajanja

• in še mnogo več …

D 2013 09

Delodajalec 9/2013

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. september 2013

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,5 MB

Preberite več

Septembra v Delodajalcu ne prezrite:

- Dokup pokojninske dobe

- Odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas

- (Ne)plačilo neupravičene odsotnosti z dela

- in še mnogo več …