Delodajalec

Delodajalec je prva delodajalska strokovna revija, ki je luč sveta ugledala februarja 2010. Delodajalec vsak mesec doseže preko 3.000 bralcev, ki jih seznanja z novostmi in strokovnimi pojasnili ter nasveti s področij delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, prejemkov iz delovnih razmerij, davkov in prispevkov, aktualnih ekonomskih kazalcev, socialnega dialoga in industrijskih razmerij iz drugih držav ter stališč delodajalcev.

Hkrati Delodajalec informira o dogajanjih na Ekonomsko socialnem svetu, na ZDS, v parlamentu, o aktualnih dogodkih stalnega predstavništva ZDS pri BUSINESSEUROPE, izvajanju aktivnosti ZDS na projektih ter o koledarju izobraževanj Delodajalske akademije in novih izdanih publikacijah ZDS.

Letna naročnina!

Naročite se na prejemanje revije Delodajalec in vsak mesec boste v svoj poštni nabiralnik prejeli nov izvod prve strokovne delodajalske revije v Sloveniji.

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

240,00 €

pdfPrenesite naročilnico 225 KB

Dodatni izvod revije lahko člani ZDS naročijo po ceni 112 EUR + DDV za leto 2024.

D 2014 12

Delodajalec 12/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. december 2014

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Decembra v Delodajalcu ne prezrite:

• Pravica do odsotnosti za nego otroka

• Ureditev prejemkov v novi Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn

• 3. letni kongres in obeležitev 20. let delovanja Združenja delodajalcev Slovenije

• Delodajalska akademija - Koledar izobraževanj 2015

• in še mnogo več..

D 2014 11

Delodajalec 11/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. november 2014

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,1 MB

Preberite več

Novembra v Delodajalcu ne prezrite:

• Ureditev povračil stroškov za službena potovanja

• Ponovno o spremembah Zakona o izvršbi in zavarovanju

• Delodajalska akademija - Koledar izobraževanj 2015

• in še mnogo več …

D 2014 10

Delodajalec 10/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. oktober 2014

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3 MB

Preberite več

Oktobra v Delodajalcu ne prezrite:

• ZDS sprejel Predlog novega socialnega sporazuma

• Na kratko o nekaterih določbah novega zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

• Kako zaščititi vašega delavca pred slabimi praksami administrativnega nadzora

• in še mnogo več...

D 2014 09

Delodajalec 9/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. september 2014

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3 MB

Preberite več

Septembra v Delodajalcu ne prezrite:

• Spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju

• Zaposlitvena rehabilitacija in podporno zaposlovanje invalidov v običajnem delovnem okolju

• Razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

• Solidarnostna pomoč

• in še mnogo več...

D 2014 08

Delodajalec 8/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. avgust 2014

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,3 MB

Preberite več

Avgusta v Delodajalcu ne prezrite:

• Uskladitve prejemkov v drugi polovici leta 2014

• Ureditev referenčnih obdobij delovnega časa, če se kolektivna pogodba preneha uporabljati med letom

• Starejši delavci in možne ureditve njihovega varstva

• in še mnogo več...

D 2014 07

Delodajalec 7/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. julij 2014

pdf Prenesite digitalno verzijo / 5,2 MB

Preberite več

Julija v Delodajalcu ne prezrite:

• Podatki ZPIZ o delovni dobi delavca

• Obdavčitev odpravnine iz razloga nesposobnosti

• Novosti Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

• in še mnogo več …

D 2014 06

Delodajalec 6/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. junij 2014

pdf Prenesite digitalno verzijo / 6,3 MB

Preberite več

Junija v Delodajalcu ne prezrite:

• Poročilo delovne skupine za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela v letu 2013

• Opravljanje dela z zunanjimi izvajalci kot glavna delovnopravna predpoletna tema

• Nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

• in še mnogo več …

D 2014 05

Delodajalec 5/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 5. maj 2014

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,2 MB

Preberite več

Maja v Delodajalcu ne prezrite:

• Varstvo predstavnikov zaposlenih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

• Poklicna pokojnina - davčne obveznosti

• Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije - komentar plačila za delo

• in še mnogo več …

D 2014 04

Delodajalec 4/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. april 2014

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,7 MB

Preberite več

Aprila v Delodajalcu ne prezrite:

• Rok za izplačilo jubilejne nagrade

• Enostransko znižanje plače na znesek minimalne plače

• Negativni trendi na trgu dela tudi v letu 2013

• Varstvo delavcev pred upokojitvijo pred odpovedjo - prelaganje bremena na delavce in delodajalce

• in še mnogo več …

D 2014 03

Delodajalec 3/2014

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. marec 2014

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,5 MB

Preberite več

Marca v Delodajalcu ne prezrite:

• Priloga: Višja sila, hujša ali elementarna nesreča

• Pravica do letnega dopusta in njegove izrabe po ZDR-1

• Zakonodaja v pripravi: Predlog Zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov

• Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in družbenike v 2014

• Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost: dodatna pojasnila

• in še mnogo več …