Delodajalec

Delodajalec je prva delodajalska strokovna revija, ki je luč sveta ugledala februarja 2010. Delodajalec vsak mesec doseže preko 3.000 bralcev, ki jih seznanja z novostmi in strokovnimi pojasnili ter nasveti s področij delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, prejemkov iz delovnih razmerij, davkov in prispevkov, aktualnih ekonomskih kazalcev, socialnega dialoga in industrijskih razmerij iz drugih držav ter stališč delodajalcev.

Hkrati Delodajalec informira o dogajanjih na Ekonomsko socialnem svetu, na ZDS, v parlamentu, o aktualnih dogodkih stalnega predstavništva ZDS pri BUSINESSEUROPE, izvajanju aktivnosti ZDS na projektih ter o koledarju izobraževanj Delodajalske akademije in novih izdanih publikacijah ZDS.

Letna naročnina!

Naročite se na prejemanje revije Delodajalec in vsak mesec boste v svoj poštni nabiralnik prejeli nov izvod prve strokovne delodajalske revije v Sloveniji

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

192,00 €

pdfPrenesite naročilnico 208 KB

Dodatni izvod revije lahko člani ZDS naročijo po ceni 112 EUR + DDV za leto 2020.

D 2012 08

Delodajalec 8/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. avgust 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,8 MB

Preberite več

Avgusta v Delodajalcu ne prezrite:

• Pripombe na Izhodišča za reformo trga dela in predlogi ZDS za spremembe delovnopravne zakonodaje,

• Spremembe Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino,

• Nova kolektivna pogodba za nemško kemično industrijo.

D 2012 07

Delodajalec 7/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. julij 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,9 MB

Preberite več

Julija v Delodajalcu ne prezrite:

• ZUJF z vidika delodajalcev zasebnega sektorja

• Dodatek na delovno dobo

• Neplačana odsotnost z dela in prispevki za socialno varnost

• Novo vodstvo ZDS izzivom spremembam delovnopravne zakonodaje naproti.

D 2012 06

Delodajalec 6/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. junij 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,3 MB

Preberite več

Junija v Delodajalcu ne prezrite:

• Izplačila jubilejnih nagrad

• Prijava terjatev v insolvenčnih postopkih

• Kako se pravilno odzvati na kršitve delavcev?

• Novoizvoljeni Odbori sekcij Združenja delodajalcev Slovenije

D 2012 05

Delodajalec 5/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. maj 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,3 MB

Preberite več

Maja v Delodajalcu ne prezrite

• Zagotavljanje pravic nad minimalnimi standardi ali predlogi za zmanjševanje »uravnilovke«

• Delo študentov in plačilo za odmor

• Pravice delavca po prekinitvi delovnega razmerja

• Volitve v organe upravljanja Združenja delodajalcev Slovenije

D 2012 04

Delodajalec 4/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. april 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,4 MB

Preberite več

Aprila v Delodajalcu ne prezrite

• Regres za letni dopust 2012

• Izplačilo odpravnine ob »delni invalidski upokojitvi«

• Ali pravilno razumemo enakost v delovnih razmerjih?

• Volitve v organe upravljanja Združenja delodajalcev Slovenije

D 2012 03

Delodajalec 3/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. marec 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,5 MB

Preberite več

Marca v Delodajalcu ne prezrite

• Na kratko o letnem dopustu po ZDR

• Delo na dan praznika

• Nadomestilo plače (ne) sme presegati plače

• Vladna Izhodišča za socialni sporazum 2012-2017

• Brez okrevanja na trgu dela v 2011

D 2012 02

Delodajalec 2/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. februar 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,2 MB

Preberite več

Februarja v Delodajalcu ne prezrite:

• Nova Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije,

• Spremembe glede možnosti izplačila prejemkov iz delovnega razmerja v gotovini,

• Zakaj korenček in palica (ne) učinkujeta?,

• Podzakonski predpisi s področja Zakona o varnosti in zdravju pri delu-1

• in še mnogo več.

D 2012 01

Delodajalec 1/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. januar 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,8 MB

Preberite več

Januarja v Delodajalcu ne prezrite:

• Negativna stimulacija je dopustna in zakonita

• Zavezanost delodajalca h kolektivnim pogodbam zasebnega sektorja

• Državni svet – prispevek k demokraciji ali nepotreben strošek?

• Slovenski BDP na prebivalca nič bližje evropskemu povprečju

D 2011 12

Delodajalec 12/2011

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. december 2011

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,9 MB

Preberite več

Decembra v Delodajalcu ne prezrite

• Katera opravila mora delodajalec izvesti ob koncu koledarskega leta in pred začetkom naslednjega?

• Izhodišča ZDS za novi Ekonomsko-socialni sporazum

• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

• Popravki izhodnega DDV po novem

• Na pragu nove recesije?

D 2011 11

Delodajalec 11/2011

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. november 2011

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,9 MB

Preberite več

Novembra v Delodajalcu ne prezrite:

• Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

• Plača v primeru neustrezne izobrazbe za zasedbo delovnega mesta

• Nov zakon o varnosti in zdravju pri delu

• in še mnogo več.