Delodajalec

Delodajalec je prva delodajalska strokovna revija, ki je luč sveta ugledala februarja 2010. Delodajalec vsak mesec doseže preko 3.000 bralcev, ki jih seznanja z novostmi in strokovnimi pojasnili ter nasveti s področij delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, prejemkov iz delovnih razmerij, davkov in prispevkov, aktualnih ekonomskih kazalcev, socialnega dialoga in industrijskih razmerij iz drugih držav ter stališč delodajalcev.

Hkrati Delodajalec informira o dogajanjih na Ekonomsko socialnem svetu, na ZDS, v parlamentu, o aktualnih dogodkih stalnega predstavništva ZDS pri BUSINESSEUROPE, izvajanju aktivnosti ZDS na projektih ter o koledarju izobraževanj Delodajalske akademije in novih izdanih publikacijah ZDS.

Letna naročnina!

Naročite se na prejemanje revije Delodajalec in vsak mesec boste v svoj poštni nabiralnik prejeli nov izvod prve strokovne delodajalske revije v Sloveniji.

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

240,00 €

pdfPrenesite naročilnico 225 KB

Dodatni izvod revije lahko člani ZDS naročijo po ceni 112 EUR + DDV za leto 2024.

D 2015 10

Delodajalec 10/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. oktober 2015

pdf Kazalo - oktober 2015 / 1,4 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,8 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Oktobra v Delodajalcu ne prezrite:

• ZDS ne pristaja na način zviševanja minimalne plače mimo gospodarstva

• Ohranitev višje plače • Odškodninski zahtevki za poškodbe pri delu

• Kako delodajalec dokazuje izpolnitev zakonsko obveznih ravnanj

• Plačevanje prispevkov od zakonsko predpisane najnižje osnove za plačilo prispevkov

• in še mnogo več …

D 2015 09

Delodajalec 9/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. september 2015

pdf Kazalo - september 2015 / 1,3 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,7 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Septembra v Delodajalcu ne prezrite

• Zaposlovanje tujcev po novem

• Nova sprememba zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ-K

• Obračun plač po povprečni mesečni delovni obveznosti

• Izvoz ostaja gonilo okrevanja

• in še mnogo več …

D 2015 08

Delodajalec 8/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. avgust 2015

pdf Kazalo - avgust 2015 / 1,3 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,8 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Avgusta v Delodajalcu ne prezrite:

• »Vse na enem mestu« za tujce,

• Nova kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti – prejemki iz delovnih razmerij,

• »Zero-hours contract« kot preseganje pomanjkanja prožnosti v slovenski zakonodaji ter iskanje ravnovesja med interesi delodajalca in delavca znotraj te pogodbe,

• in še mnogo več...

D 2015 07

Delodajalec 7/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. julij 2015

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,7 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Julija v Delodajalcu ne prezrite:

• Prejemki dijakov in študentov na praktičnem usposabljanju z delom

• Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

• Transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas

• in še mnogo več …

D 2015 06

Delodajalec 6/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. junij 2015

pdf Kazalo - junij 2015 / 27 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 8,9 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Junija v Delodajalcu ne prezrite:

• Boljše poslovanje gospodarskih družb v letu 2014

• Dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu

• Regres za letni dopust v nedenarni obliki

• in še mnogo več...

D 2015 05

Delodajalec 5/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 4. maj 2015

pdf Kazalo - maj 2015 / 28 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,1 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Maja v Delodajalcu ne prezrite:

• Dodatek št. 10 h kolektivni pogodbi elektroindustrije Slovenije

• Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – nove sodne odločitve, ki razburjajo

• Izraba pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva ne sme biti podlaga za manj ugodno obravnavanje delavcev

• in še mnogo več...

D 2015 04

Delodajalec 4/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. april 2015

pdf Kazalo - april 2015 / 28 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,4 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Aprila v Delodajalcu ne prezrite:

• Krajši delovni čas zaradi starševstva

• Gibanja na trgu dela in gospodarski kazalci v letu 2014

• Spremenjene določbe glede dodatka na delovno dobo

• in še mnogo več...

D 2015 03

Delodajalec 3/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. marec 2015

pdf 4 pdfsam 1 pdfsam dd prelom marec 2015 splet / 28 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,8 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Marca v Delodajalcu ne prezrite:

• Pojasnila na vprašanja glede študentskega dela - ureditev po ZUJF-C

• Urejati pravice delavcev v kolektivni pogodbi ali v splošnem aktu?

• Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije v luči prejemkov iz delovnih razmerij

• In še mnogo več...

POPRAVEK:

Obveščamo vas, da je Statistični urad RS objavil popravljene podatke o povprečnih plačah v RS, ki se razlikujejo od podatkov, ki so bili uporabljeni kot podlaga za izračun in objavo nekaterih podatkov v rubrikah Ekonomski kazalci in Izsek iz baze znanja. Novi tabeli najdete na naši spletni strani.

Za več informacij se obrnite na strokovno službo ZDS.

D 2015 02

Delodajalec 2/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. februar 2015

pdf Kazalo - februar 2015 / 28 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,8 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Februarja v Delodajalcu ne prezrite

• Ureditev osebnega dopolnilnega dela od 1.1.2015 dalje

• Nove obvezne dajatve od prejemkov dijakov in študentov za opravljeno začasno in občasno delo preko pooblaščenih organizacij

• Delodajalci, sindikati in vlada parafirali socialni sporazum za obdobje 2015- 2016

• in še mnogo več...

D 2015 01

Delodajalec 1/2015

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. januar 2015

pdf Kazalo - januar 2015 / 27 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,6 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

16,00 €

DDV ni vključen!

Januarja v Delodajalcu ne prezrite

• Uvedba prispevnih stopenj na študentsko delo zvišuje strošek delodajalcem

• Razumevanje davčne uredbe

• Nove najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost od 1. januarja 2015

• Minimalna plača za leto 2015

• in še mnogo več...

Revija Delodajalec (1 tiskan izvod) je brezplačno na voljo članom Združenja delodajalcev Slovenije.

Za nečlane naročnina na tiskan izvod revije Delodajalec za leto 2015 znaša 160 EUR + DDV. Če se želite naročiti na redno prejemanje Delodajalca, izpolnite naročilnico.