Stališče BE o novi evropski strategiji

EU je leta 2000 sprejela ambiciozno “Lizbonsko strategijo” z namenom, da bi do 2010 postala najbolj dinamična svetovna, na znanju temelječa ekonomija. Na podlagi le delno uresničenih rezultatov omenjene strategije, je Lizbonski načrt zamenjala nova strategija za rast in delovna mesta z imenom “Europe 2020”. Le-ta poudarja rast in nova delovna mesta, ki bi temeljila na razvoju zelenih tehnologij in inovacij. Pričakuje se, da bo marca 2010 Svet Evrope podal pozitivno mnenje glede osrednjega cilja nove strategije, vključujoč kvantitativne cilje. V nadaljevanju bodo vlade držav članic odločale o podpori smernic nove strategije in junija 2010 izpostavile specifične cilje na državni ravni. Do jeseni morajo države članice predložiti Programe stabilnosti in Konvergenčne programe, kot tudi programe nacionalnih reform. BUSINESSEUROPE je sprejel novo strategijo kot potreben nov politični zagon, ki bo pritegnil sodelovanje EU institucij z namenom uresničiti skupni cilj. Predsednik BE Jürgen R. Thumann je poudaril posodobitev evropskega gospodarstva in pozval k določitvi jasnih ciljev, kot kriterijev za uspeh. Povedal je tudi, da bi se bilo potrebno osredotočiti predvsem na konkurenčnost ter na boljše pogoje za spodbudo poslovnih investicij, ki so za okrevanje evropskega gospodarstva nujno potrebne

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice