Skupen poziv Trgovinske zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ter Združenja delodajalcev Slovenije glede sej Ekonomsko socialnega sveta

Združenje delodajalcev Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so 16.11.2016 na Ekonomsko socialni svet ter v vednost predsedniku vlade RS in ministrici za delo poslali poziv s sledečo vsebino:

"Spoštovani!

Izredno smo bili presenečeni, da je bila za petek, 18. 11. 2016 sklicana 294. seja Ekonomsko-socialnega sveta, pri tem pa sta vsaj dve točki dnevnega reda od štirih izrecno povezani z dokumentom »Za dostojno delo«, v zvezi s katerim pogajanja oziroma usklajevanja na tripartitni delovni skupini še niso bila zaključena. Zakaj taka naglica v zvezi s tem lahko samo ugibamo, težko pa pristanemo na to, da pogajanja v zvezi s tem dokumentom ne tečejo hitro, predvsem zaradi odsotnosti sindikatov in tudi MDDSZ.

Od neupoštevanja enakopravnosti reprezentativnih socialnih partnerjev pri delovni pripravi osnutkov zakonskih tekstov s strani ministrstev se spodaj podpisane tri delodajalske organizacije ne udeležujemo sej ESS, ker stojimo na stališču, da je nujno potrebno uskladiti in sprejeti nova Pravila delovanja ESS, kot osnovo za bolj konstruktivno in bolj uspešno delo ESS, kot je bilo obljubljeno tudi s strani predsednika vlade na seji ESS 27. julija 2016. To pa se še ni zgodilo in objava osnutka teh pravil na spletni strani Vlade RS dne 14. 11. 2016 nikakor ni pokazatelj, da so ta pravila v veliki meri usklajena med socialnimi partnerji.
Ne glede na to, nam zadnji dogodki, kot so neudeležba večine predstavnikov vladne strani na 292. seji ESS, način usklajevanja Zakona o vajeništvu, hitra in neusklajena obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trgu dela, kažejo na to, da prave in iskrene volje po konstruktivnem socialnem dialogu v dobrobit državljank in državljanov, vsaj na vladni strani ni.

Žal to našo ugotovitev potrjuje tudi dejstvo, da so dokumenti »Za dostojno delo«, »Bela knjiga o pokojninah« ter »Starejši in trg dela v Sloveniji« že kar nekaj časa v razpravi, ki pa niti približno še ni ponudila približevalnih in kompromisnih predlogov socialnih partnerjev.

Iz vsega povedanega pričakujemo odziv in pojasnilo ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v kakšni fazi so Pravila delovanja ESS ter kdaj bodo delovno usklajena uvrščena na sejo Ekonomsko-socialnega sveta, ter pojasnilo namena in načina usklajevanja predlaganih sprememb zakonodaje s področja trga dela. Hkrati sporočamo, da si želimo bolj učinkovitega in transparentnega socialnega dialoga s konstruktivnimi rešitvami, ki bodo koristila vsem.

S spoštovanjem !

Drago Delalut, l.r.
Predsednik ZDOPS

mag. Marija Lah, l.r.
Predsednica TZS

Marjan Trobiš, l.r.
Predsednik ZDS

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice