Minimalna plača naj v letu 2017 ostane nespremenjena

Ekonomsko socialni svet bo v petek 20.1.2017 obravnaval redno letno uskladitev minimalne plače. Združenje delodajalcev Slovenije je stališča, da naj višina minimalne plače glede na lansko uskladitev (ko ni bila upoštevana negativna inflacija – deflacija) in dodatne dvige zaradi izključitve dodatkov, letos ostane nespremenjena. Z dodatnim dvigovanjem minimalne plače v Sloveniji zaposleni ne bodo pridobili (izračuni spodaj), medtem ko se stroški delodajalcev večajo z administrativnim odrejanjem države.

Ob vsakem dvigu neto plače delavca, še enkrat toliko vzame država, delodajalec pa plača oba zneska. Kot primer navajamo dvige neto plače in stroška dela ob 0,5%, 1% ali 1,5% dvigu minimalne plače:

 Minimalna plača  Bruto znesek v EUR  Neto znesek v EUR  Dvig neto plače v EUR  Skupni strošek delodajalca v EUR  Dvig stroška delodajalca v EUR
 Veljavna MP  790,73  604,35  0,00  918,04  0,00
 MP povečana za 0,5 %  794,68  606,94  2,59  922,62  4,59
 MP povečana za 1,0 %  798,64  609,53  5,18  927,22  9,18
 MP povečana za 1,5 %  802,59  612,12  7,77  931,81  13,77

 

V 5. členu Zakona o minimalni plači (ZMinP), Ur. l. RS, 13/2010, 92/2015 je določeno redno usklajevanje minimalne plače, kjer je izrecno določeno, da se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Za leto 2015 je bil ta podatek -0,5%, vendar lani minimalne plače nismo zniževali, temveč smo jo na predlog MDDSZ ohranili nespremenjeno. ZDS je svoje zadržke v lanskem letu jasno izpostavil, saj smo bili soočeni dodatno s spremembo definicije minimalne plače, ki je povzročila avtomatične dvige teh plač zaradi izločitve posameznih dodatkov.

Zaradi navedenega tudi Združenje delodajalcev Slovenije ob 0,5-odstotni letni inflaciji v 2016, predlaga, da v letošnjem letu minimalna plača ostane enaka.

V vseh letih od sprejema ZMinP se je višina minimalne plače usklajevala le na podlagi kazalnika rast cen življenjskih potrebščin, razen v letu 2016, ko se deflacija ni upoštevala. Ostali kazalci (gibanje plač; gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast; gibanje zaposlenosti) se tako do sedaj niso upoštevali, razen v letu 2016, ko je bilo potrebno upravičiti željo, da se minimalne plače ne sme znižati.

Pri usklajevanju minimalne plače v letih 2010, 2013 in 2014 tako niso bili upoštevani negativni rezultati po ostalih kazalnikih, ki jih navaja zakon (gospodarska rast, zaposlenost…). Podrobne podatke najdete v priponki desno.

Združenje delodajalcev Slovenije bo na osnovi navedenih argumentov na petkovi seji Ekonomsko socialnega sveta predlagalo, da ostane minimalna plača nespremenjena.

Jože Smole
Generalni sekretar
Združenje delodajalcev Slovenije

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice