Publikacije

Na Združenju delodajalcev Slovenije pripravljamo tudi lastne publikacije, ki obravnavajo aktualne tematike. Nekatere so brezplačne in jih lahko
prenesete ali naročite, druge pa so na voljo proti plačilu in jih lahko naročite tudi preko spleta. Cena za plačljive publikacije že vključuje DDV, stroškov
pošiljanja ne zaračunamo. Stroške pošiljanja brezplačnih publikacij plača naročnik, če je ta pravna oseba. Fizičnim osebam brezplačnih publikacij po pošti ne pošiljamo, lahko pa jih prevzamejo na sedežu ZDS.

Novo DD februar 2019 naslovnica SPLET

Delodajalec 2/2019

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. februar 2019

pdf Kazalo - februar 2019 / 2,2 MB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

19,20 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,2 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

19,20 €

DDV ni vključen!

Februarja 2019 v Delodajalcu ne prezrite:

  • O dopustnih oblikah opravljanja dela
  • Povečanja plač po kolektivnih pogodbah dejavnosti v začetku leta 2019
  • Pričakovanja glede razmer v gospodarstvu se ohlajajo
  • in še mnogo več…
      
 
Predlog placnega modela ZDS

Predlog plačnega modela ZDS

Avtor: Mag. Slavi Pirš

Datum izida: 30. oktober 2007

Člani ZDS

9,13 €

Nečlani ZDS

16,44 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

9,13 €

Nečlani ZDS

16,44 €

DDV ni vključen!

V priročniku je objavljen do sedaj vsebinsko najbolj dodelan plačni model, ki ga ZDS ponuja delodajalcem – pogajalcem, ki se pogajajo na KP dejavnosti in tistim, ki se pogajajo za pravice in obveznosti na ravni gospodarske družbe. Ker so poslovne razmere v dejavnostih in pri delodajalcih izjemno različne in poleg tega delodajalce zavezujejo še različne KP dejavnosti, priročnik služi kot pripomoček pri iskanju lastnih rešitev.

Del place za posl. usp.

Del plače za poslovno uspešnost, finančna participacija zaposlenih v dobičku in davčna obravnava teh plačil

Avtor: France Kokalj, Nina Globočnik, Anže Hiršl, Kristina Barič Prelogar, Grit Ackermann, George Tuthill, Maja Ceglar Ključevšek

Datum izida: 31. avgust 2007

pdf Prenesite digitalno verzijo / 887 KB

Preberite več

S tem priročnikom ZDS nadaljuje vzpodbujanje uvajanja stimulativnejših plačnih sistemov v Sloveniji, ki naj bi ob ustreznih davčnih vzpodbudah in oprostitvah, tako za delavce kot tudi za delodajalce, zagotovile slovenskemu zasebnemu gospodarstvu fleksibilnejši, predvsem pa, v večji meri kot doslej, na rezultate dela in na poslovno uspešnost delodajalca vezan plačni sistem.

Kolektivna pogodba za lesarstvo

Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije s komentarjem

Avtor: France Kokalj, Slavi Pirš

Datum izida: 31. maj 2007

Člani ZDS

9,13 €

Nečlani ZDS

16,44 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

9,13 €

Nečlani ZDS

16,44 €

DDV ni vključen!

Implementacija nove Kolektivne pogodbe za lesarstvo (v nadaljevanju kratko KPL 132/06) v avtonomno delovno pravo pri delodajalcih zaradi nejasnosti nekaterih določb povzroča težave. Strokovna služba Združenja delodajalcev je ocenila, da bi s komentarjem lahko olajšali njeno razumevanje in se tako izognili nepotrebnim zapletom pri izvajanju te KP.

Zneski 2000 2006

Zneski 2000 - 2006 po kolektivnih pogodbah zasebnega sektorja

Avtor: Mag. Slavi Pirš

Datum izida: 30. marec 2007

Člani ZDS

9,13 €

Nečlani ZDS

16,44 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

9,13 €

Nečlani ZDS

16,44 €

DDV ni vključen!

Združenje delodajalcev Slovenije je leta 2000 izdalo brošuro zneski 1990 – 1999 po KPgd. Ker se je izkazalo, da je bila v javnosti koristno uporabljena, smo na enak način zbrali tudi podatke za novejše obdobje, ki jih objavljamo v brošuri Zneski 2000 – 2006.

Zaposlovanje tujcev

Zaposlovanje tujcev – priročnik za delodajalce

Avtor: Maja Skorupan

Datum izida: 1. marec 2007

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,3 MB

Preberite več

Z namenom, da bi delodajalcem približali in olajšali zaposlovanje tujcev, smo izdali v sodelovanju z Adecco-m Slovenija, Euress-m in Zavodom RS za zaposlovanje ta priročnik, v katerem so opisani bistveni postopki zaposlovanja tako delavcev iz držav članic EU kot delavcev iz tretjih držav.

Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin

Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije: Enoten komentar s sindikalnega in delodajalskega vidika k prejemkom iz delovnega razmerja

Avtor: Mag. Slavi Pirš

Datum izida: 30. november 2006

Člani ZDS

5,48 €

Nečlani ZDS

10,96 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

5,48 €

Nečlani ZDS

10,96 €

DDV ni vključen!

Komentar se nanaša na tiste določbe, ki so se v primerjavi s KP-nekovine-05 spremenile, torej na prejemke iz delovnih razmerij. Za celovito razumevanje teh določb, so pojasnjene še nekatere vsebine, ki posredno vplivajo na razumevanje te teme: veljavnost KP, enotni minimalni standardi, pomen izrazov vezanih na prejemke.

Zneski1990 1999

Zneski 1990 – 1999 po kolektivnih pogodbah gospodarskih dejavnosti

Avtor: Slavi Pirš

Datum izida: 30. maj 2000

Člani ZDS

9,13 €

Nečlani ZDS

16,44 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

9,13 €

Nečlani ZDS

16,44 €

DDV ni vključen!

Na zalogi je še manjše število publikacij z naslovom Zneski 1990 – 1999 po kolektivnih pogodbah gospodarskih dejavnosti, izdanih leta 2000 z enako vsebino kot v publikaciji Zneski 2000 – 2006 le da se podatki nanašajo na obdobje 1990 – 1999.