Udeležencem so bili predstavljeni teoretični vidiki vključevanja zaposlenih v odločanje ter praktične rešitve vključevanja delavcev v prakso - kako potekajo volitve predstavnikov delavcev ter obveščanje ali posvetovanje. Predstavniki držav članic EU - Bolgarije, Hrvaške in Slovenije – so predstavili nacionalno ureditev in prakso.

Predstavnik makedonskega ministrstva za socialno politiko je podal mnenje in pripombe na osnutek zakona o udeležbi delavcev pri upravljanju, ki je bil pripravljen v okviru projekta WIM2, pa tudi svoje stališče o vključevanju zaposlenih v upravljanje.
Makedonska pilotna podjetja so izrazila pripravljenost za sodelovanje v poskusu in izvedbo volilnega postopka. Pripravljena so aktivno razpravljati o rešitvah za prenos dela evropskega pravnega reda, ki obravnava sodelovanje zaposlenih, v prakso. Dodano vrednost vidijo v bolj konkurenčnem in stimulativnem poslovnem okolju, motiviranih zaposlenih, tesnejši povezavi med kapitalom in delovno silo, ugodnejšem nagrajevanju uspešnih zaposlenih itd.

 

eu flag

S finančno podporo Evropske unije.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice