Dne 3. februarja 2015 so se prvič sestali partnerji projekta »WIM2: Vključevanje delavcev – Lotimo se izzivov«, ki je namenjen uvajanju konkretnih rešitev za izvajanje pravnega reda EU s področja udeležbe delavcev pri upravljanju ter v dobičku.

Uvodoma so bile povzete ugotovitve projekta WIM, ki se je zaključil decembra 2013, in je pokazatelj zelo različne ureditve sodelovanja delavcev pri upravljanju v državah nekdanje Jugoslavije. Znanja, izkušnje in primeri dobrih praks, ki so jih prejeli projektni partnerji sodelujočih držav, ponujajo možna izhodišča za prihodnje normativne ureditve ali nastavke izhodišč. Anže Hiršl, samostojni pravni svetovalec pri ZDS ter vodja projektov WIM in WIM2, je izpostavil pomen razumevanja mehanizmov nacionalnega in evropskega socialnega dialoga ter pomen spodbujanja udeležbe zaposlenih v procesih odločanja. V nobeni od sodelujočih držav nekdanje Jugoslavije svetov delavcev, upoštevajoč nacionalno pravno podlago, ni mogoče ustanoviti. Zato so bile projektne aktivnosti priložnost za krepitev sodelovanja delavcev in povečanje splošne ozaveščenosti ciljnih skupin o pomenu sodelovanja delavcev pri upravljanju; stanje je pokazatelj, da so nujne nadaljnje aktivnosti socialnih partnerjev na tem področju. V projektu WIM2 se bodo tako predstavniki delodajalcev in delavcev ter ostale zainteresirane strani seznanili z ustrezno zakonodajo in politikami EU ter skladno z njimi pripravili predlog modela oziroma izboljšali obstoječo zakonodajo o udeležbi delavcev.

Podpredsednica Mednarodne organizacije delodajalcev (IOE) za Evropo in Direktorica za evropske in mednarodne zadeve pri Konfederaciji nemških delodajalcev (BDA) Renate Hornung-Draus je v svoji predstavitvi povzela zgodovinski razvoj vključevanja delavcev, in sicer v luči treh ključnih direktiv s tega področja: Direktiva o Evropskem svetu delavcev, Direktiva o zaščiti delavcev pred kolektivnim odpuščanjem in Direktiva o prenosu podjetij. Sprejete direktive so bile glede na zelo različne nacionalne ureditve držav članic pomemben korak v procesih pogajanj. Omenila je še, da si nova Evropska komisija prizadeva omenjene tri direktive združiti v eno, kar predstavlja po mnenju mnogih, predvsem zaradi tako različnih ureditev in nacionalnih specifik, velik izziv. Poudarila je še, da mora predlog modela o udeležbi delavcev pri upravljanju, ki ga bodo pripravili projektni partnerji za vsako sodelujočo državo posebej, upoštevati njeno institucionalno ureditev, kulturo in nacionalne karakteristike delovnopravne ureditve.

Pravna svetovalka pri Združenju delodajalcev Hrvaške Biserka Sladovič je udeležence seznanila s potekom harmonizacije in nujnimi koraki, ki jih je morala Hrvaška izvesti v pristopnem procesu k EU. Delovnopravna zakonodaja je bila harmonizirana z »acquis communitaires«; udeležba delavcev pri upravljanju je bila urejena v Zakonu o delu. Junija 2014 pa je bil termin evropskih svetov delavcev izvzet iz delovnopravne zakonodaje in je sedaj samostojen zakon.

Pomen vključenosti zaposlenih in delavskega soupravljanja kot stebra odgovornega gospodarjenja je predstavila pravna svetovalka Centra za participativni menedžment Jasna Erman. Povzela je sistemsko ureditev in praktične izkušnje delavskega soupravljanja v Sloveniji, ki je teoretično zelo napreden, v praksi pa se uveljavlja počasi, ter predstavila potrebne ukrepe za spodbujanje hitrejšega razvoja delavskega soupravljanja.

Ob koncu so se projektni partnerji podrobneje seznanili še s projektnimi aktivnostmi in administrativnimi zadevami, ki so nujne za nemoteno izvajanje projekta.

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

S finančno podporo Evropske unije.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice