16. oktobra 2019 je Združenje delodajalcev Slovenije organiziralo konferenco z naslovom Minimalna plača po 1.1.2020 - posledice v kolektivnih pogodbah in podjetjih, ki se je je udeležilo preko 200 predstavnikov gospodarstva.

Dogodek je otvoril predsednik Združenja delodajalcev Slovenije, g. Marjan Trobiš, ki je uvodoma poudaril, da pri sprejemanju nove definicije in sprememb zakona o minimalni plači nasploh, delodajalci nismo imeli možnosti sodelovanja ali soodločanja, kar pa ne spremeni dejstva, da moramo delodajalci posledice, ki jih je nova zakonodaja povzročila, v podjetjih reševati in se jim prilagoditi. Povedal je, da je spremenjeni zakon o minimalni plači žal pustil le malo možnosti (ponekod celo nič) za prilagoditev. Neizogibno dejstvo je, da nova zakonodaja poseže v sisteme plač, nadpovprečno dviguje stroške dela, povzroča uravnilovko in delodajalcem jemlje možnosti nagrajevanja v danih razmerah. Izpostavil je, da smo bili na ZDS ves ta čas aktivni, od pridobivanja mnenj, srečanj z ministrstvi in predsednika vlade, do poskusa spremembe zakona v Državnem svetu. 

Udeležence konference je nato nagovoril generalni sekretar ZDS, g. Jože Smole, ki je podrobneje predstavil proces sprejemanja zakonodaje, izključitev delodajalcev v procesu oblikovanja nove definicije minimalne plače in aktivnosti ZDS pred uveljavitvijo 1.1.2020. Predstavil je stališča Združenja delodajalcev Slovenije glede minimalne plače. Opozoril je, da bo zaradi novele zakona o minimalni plači prišlo do enormnih dvigov zaradi izločitve dodatkov, delovne in poslovne uspešnosti, rušenja plačnih sistemov v podjetju ter nezmožnosti nagrajevanja dobrih zaposlenih – uravnilovke.

Zbrane predstavnike gospodarstva je nagovorila tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenija Klampfer, ki je predstavila vidik ministrstva na posledice sprememb zakona o minimalni plači in vlogo države pri soočanju s posledicami. 

Strokovni pogled na tematiko sta predstavila dva neodvisna strokovnjaka: dr. Nada Zupan iz Ekonomske fakultete, ki je predstavila vidik vpliva nove definicije minimalne plače na plačne modele, sisteme plač in nagrajevanje v podjetjih, ter dr. Luka Tičar s Pravne fakultete v Ljubljani, ki je predstavil vidik na to ali je posledice nove definicije minimalne plače mogoče reševati v kolektivnih pogodbah.

V drugem delu konference so na panelu situacijo oziroma izzive v podjetjih predstavili predstavniki podjetij mag. Robert Kogler, RTI d.o.o., g. Bogdan Božac, Marles Hiše Maribor d.o.o. in ga. Mojca Kolar, Prosignal d.o.o.

ZDS logo RS    ZDS logo EU skladi

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice