Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav v avgustu 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje začelo z ocene škode v gospodarstvu po avgustovih poplavah in plazovih.

Podjetja pripravijo oceno škode na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka na posebnem obrazcu skladno z izdanim navodilom ministrstva (obrazec in podrobna navodila so dosegljiva na spletni strani MGTS).

Ocena škode v gospodarstvu (na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka), ki jo bodo oškodovanci iz gospodarstva posredovali, bo osnova za ukrep »Predplačila za pomoč v gospodarstvu« iz Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč ter nato tudi za nadaljnje postopke za pridobitev sredstev (subvencij) za povračilo škode v gospodarstvu.

Ocena škode na poslovnih stavbah se ne vključuje v to oceno škode, saj jo bodo oškodovanci prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina.


Rok za posredovanje ocene škode je petek, 1. september 2023.


 

Upravičenci do pomoči

Oceno škode predložijo oškodovanci iz gospodarstva, ki so gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo naslednje dodatne pogoje:

1) Imajo sedež in/ali poslovno enoto v prizadetih občinah skladno s sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). V tem trenutku URSZR ne navaja posameznih prizadetih občin in navaja zgolj regije skladno z regijskimi enotami URSZR. Sklep kot potencialno prizadete občine opredeljuje občine v regijah: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednje slovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno štajerska, Zahodno štajerska in Zasavje. Občine Ankaran, Piran, Koper in Izola ne sodijo med prizadete občine.

Oškodovanci lahko preverijo, ali se posamezna občina šteje za prizadeto, pri svoji občini.

2. So utrpeli naslednje vrste škode:

  • škodo na strojih in opremi in/ali
  • škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali
  • škodo zaradi izpada prihodka;

3. Zaradi posledic poplave v avgustu 2023 ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

  • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
  • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013, in
  • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Pojasnila za oškodovance za postopek pridobitve predplačila (po oddani oceni)

Vlada RS je z namenom zagotovitve čim prejšnje pomoči gospodarstvu in preprečitve povečanja že nastale škode v gospodarstvu po poplavah v avgustu 2023 omogočila predplačila sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu:

  • Da se bodo lahko izplačala predplačila, mora ministrstvo s strani oškodovancev pridobiti podatke o oceni škode, ki jih le-ti posredujejo na priloženem obrazcu.
  • Zbrani podatki bodo vključeni v predhodni program odprave posledic naravne nesreče, ki ga predloži vladi minister, pristojen za gospodarstvo.
  • Po potrditvi predhodnega programa na vladi, bodo upravičencem izdane odločbe in izplačana predplačila in sicer največ do višine 10 odstotkov ocene, ki jo je upravičenec posredoval ministrstvu.

Oceno škode upravičenec posreduje samo enkrat, saj predhodni program odprave posledic naravne nesreče postane sestavni del programa odprave posledic naravne nesreče. Zato je pomembno, da v roku oddate vašo oceno škode, ki vam je nastala - škodo na strojih in opremi in/ali škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali škodo zaradi izpada prihodka.


Več informacije in pojasnil najdete na spletni strani MGTS.


 

Vir: Spletna stran MGTS, 16.8.2023.  

Sorodne novice

Dodaten rok za oddajo ocene škode v gospodarstvu po poplavah, za predplačila še vedno 1. september

Ministrstvo je na pobudo gospodarstva omogočilo dodaten rok za prijavo škode podjetij v poplavah, in sicer do 20. septembra 2023. Ministrstvo opozarja, da morajo podjetja, ki za sanacijo potrebujejo predplačilo pomoči v višini do 10 % ocenjene škode, prijavo oddati do 1. septembra 2023. Podjetja, ki ne potrebujejo predplačila, pa lahko oddajo prijavo škode do 20. septembra 2023.

Preberite več

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice