Vabilo k sodelovanju: Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«

K prijavi so vabljene vse organizacije, ki so razvile resnične primere inovativnega in učinkovitega upravljanja varnosti in zdravja pri delu na področju ravnanja z nevarnimi snovmi.

Ministrica, dr. Anja Kopač Mrak je 8. januarja 2018 imenovala tripartitno Komisijo za ocenjevanje kandidatov za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« ter jo zadolžila za izvedbo nacionalnega tekmovanja, ki bo potekalo pod okriljem kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«.

K prijavi so vabljene vse organizacije, ki so razvile resnične primere inovativnega in učinkovitega upravljanja varnosti in zdravja pri delu na področju ravnanja z nevarnimi snovmi. Ob tem komisija sporoča, da tekmovanje ni namenjeno zgolj podjetjem iz kemijske industrije, ampak vsem organizacijam, ki uporabljajo nevarne kemične snovi.

Izpolnjeno prijavnico je treba poslati po e-pošti na naslov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (gp.mddsz@gov.si) najkasneje do ponedeljka, 10. septembra 2018.

Kandidati za priznanje bodo razdeljeni v dve kategoriji: v prvi kategoriji bodo tekmovale organizacije z manj kot 100 zaposlenimi, v drugi kategoriji pa organizacije s 100 in več zaposlenimi. Komisija bo kandidate za priznanje ocenila na podlagi prejetih prijavnic in ogledov primerov dobre prakse.

Prejemniki priznanj bodo razglašeni na slavnostni podelitvi priznanj, ki jo bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organiziralo v začetku leta 2019. Najboljši trije primeri dobre prakse v posamezni kategoriji bodo prejeli plakete.

Ministrstvo bo zmagovalcu v posamezni kategoriji zagotovilo brezplačno tehnično podporo pri snemanju kratkega video posnetka, namenjenega nadaljnji promociji primera dobre prakse. Omenjen video posnetek bo ministrstvo objavilo na portalu Varnost in zdravje pri delu ter ju predstavilo na tiskovni konferenci, medtem ko bo organizacija lahko video posnetek uporabili za lastne promocijske namene.

Poleg tega bo ministrstvo zmagovalca v posamezni kategoriji prijavilo na tekmovanje za evropske nagrade in pohvale za dobro prakso, ki ga razpisuje Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Prejemnike slednjih nagrad in pohval pa bo agencija promovirala širom Evrope, poleg tega bodo prejemniki nagrad vabljeni na zaključno prireditev kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019, ki bo potekala novembra 2019 v Bilbau (Španija).

Dodatne informacije in pojasnila o tekmovanju najdete na spletni strani MDDSZ.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice