V torek dne 8.11.2016 je Združenje za razvoj znanja in Združenje delodajalcev Slovenije ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport organiziralo posvet "FLEKSIBILIZACIJA TRGA DELA V POVEZAVI S SLOVENSKIM OGRODJEM KVALIFIKACIJ IN DODATNIMI KVALIFIKACIJAMI".

Posveta, ki je bil organiziran v Centru mednarodnih organizacij v Ljubljani, se je udeležilo 70 udeležencev iz sfere gospodarstva, srednjih poklicnih in strokovnih pol, višjih strokovnih šol, izobraževalnih institucij za odrasle, Zavoda za zaposlovanje, različnih ministrstev (za izobraževanje, za gospodarstvo,…..), sindikatov in študentskih organizacij.
Na posvetu so predavatelji predstavili Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) kot skupno evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med različnimi sistemi in državami v Evropi lažje berljive in bolj razumljive. Delodajalcem in izobraževalni sferi so bile prikazane priložnosti, ki jih ponuja Slovensko ogrodje kvalifikacij pri transparentnosti in prepoznavnosti kvalifikacij v Sloveniji in EU.
Kot glavna cilja vzpostavitve Evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) pa sta bila izpostavljena:

 • spodbujanje mobilnost državljanov med državami in
 • omogočati vseživljenjsko učenje.

Na posvetu so sodelovali strokovnjaki za področje trga dela in sistem izobraževanja (iz Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede, Centra RS za poklicno izobraževanje in iz Andragoškega centra Slovenije), ki so skupaj z udeleženci posveta sooblikovali odgovore na vprašanja, kot so:

 • Kako SOK izkoristiti in podpreti vseživljenjsko učenje?
 • Kako povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij?
 • Kako izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo?
 • Kakšni so izzivi za izobraževalno sfero in kako zagotoviti jasnejše izhode diplomantom?
 • Kako pojasniti opisnike ravni, na desetih ravneh in v treh kategorijah (znanje, spretnosti, kompetence).
 • Ogrodje kvalifikacij: tabelarična predstavitev vrst in tipov kvalifikacij na desetih kvalifikacijskih ravneh.
 • Kako uporabiti metodologija opisovanja in umeščanja kvalifikacij?
 • Kaj pomeni register kvalifikacij SOK za transparentnost kvalifikacij?
 • Kaj pomeni umestitev nacionalnih kvalifikacij v Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) preko slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK)?

Na levi najdete predstavitve posameznih predavateljev.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice