Očetovski dopust po 1. 5. 2018 in novosti v zvezi s pridobivanjem podatkov o plačah za izračun materinskega / očetovskega / starševskega nadomestila od FURS

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nas je obvestilo o dveh novostih s področja starševskega varstva in družinskih razmerij, ki vplivata tudi na kadrovsko poslovanje pri delodajalcih.

1)
S 6. 4. 2018 bo v informacijskem sistemu centrov za socialno delo vzpostavljena avtomatska povezava med centri za socialno delo in Finančno upravo Republike Slovenije glede pridobivanja podatkov o plačah oziroma osnovah, od katere so obračunani prispevki za starševsko varstvo. To pomeni, da delodajalcem ne bo več potrebno izpolnjevati podatkov o zaposlitvi in plači na Obrazcu Priloga S-1 za osebe, ki odhajajo na materinski/očetovski/starševski dopust, saj bodo podatke pridobili centri za socialno delo po uradni dolžnosti. Delodajalcem tudi ne bo treba več potrjevati podatkov o zaposlitvi. Zaposleni bo ta podatek navedel na vlogi, o izrabi materinskega/očetovskega/starševskega dopusta pa mora v skladu z drugim odstavkom 186. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in prvim odstavkom 18. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) obvestiti delodajalca najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom izrabe dopusta.

2)
Prav tako vas obveščamo, da je 17.3.2018 začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS. št. 14/18), ki za očete otrok, rojenih od vključno 1.5.2018 dalje, določa drugačno ureditev glede izrabe očetovskega dopusta (trajanje ostaja enako – skupaj 30 dni) in sicer:

Oče izrabi očetovski dopust v trajanju najmanj 15 dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela od rojstva otroka do najpozneje enega meseca po poteku starševskega dopusta oziroma pravice do starševskega dodatka v strnjenem nizu za tega otroka. Če mati del starševskega dopusta prenese, se rok za izrabo očetovskega dopusta ne podaljša.

Oče izrabi največ 15 dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela najpozneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo.

Zgoraj navedeno pomeni, da izraba očetovskega dopusta v delovnih dnevih ni več mogoča.

Primeroma vam navajamo možnosti izrabe očetovskega dopusta:
a) Oče izrabi 15 koledarskih dni v strnjenem nizu takoj po rojstvu otroka, preostalih 15 koledarskih dni izrabi kadarkoli do končanega prvega razreda OŠ (lahko tudi npr. pri šestih mesecih starosti otroka);
b) Oče izrabi celotnih 30 koledarskih dni v strnjenem nizu takoj po rojstvu otroka;
c) Oče izrabi celotnih 30 koledarskih dni v strnjenem nizu takoj po poteku starševskega dopusta;
d) Oče izrabi od 16-29 koledarskih dni v strnjenem takoj po rojstvu in razliko do 30 dni (14-1 dni) kasneje (npr. izrabi 21 koledarskih dni po rojstvu in mu ostane še 9 koledarskih dni za kasneje);
e) Oče izrabi npr. 18 koledarskih dni v strnjenem nizu takoj po končanem starševskem dopustu, 12 dni mu ostane do končanega prvega razreda OŠ;
f) Če oče izrabi prvi del v trajanju manj kot 15 koledarskih dni (npr. 10 dni) mu preostanek do 15 dni propade (v tem primeru mu 5 dni propade) in lahko izrabi do končanega prvega razreda samo 15 koledarskih dni.

Za očete otrok, rojenih do vključno 30.4.2018 velja dosedanja ureditev. Prav tako velja prehodna ureditev iz 115. člena ZSDP-1 za očete otrok, ki še niso dopolnili tri leta.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice