Novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev bo poenostavila in skrajšala postopek zaposlovanja tujcev

Na seji vlade 7.2.2018 je bil sprejet predlog Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki bo postopek zaposlovanja tujcev časovno skrajšal in z vidika dokazovanja izpolnjevanja različnih pogojev tudi poenostavil.

Novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev s predlagano dopolnitvijo Zavodu RS za zaposlovanje nalaga, da v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za namen zaposlitve tujca v podjetju, ki je vpisano v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali register inovativnih zagonskih podjetij ne preverja določenih pogojev iz drugega odstavka 17. člena ZZSDT.

Pri tem mora biti predložena pogodba o zaposlitvi, podpisana s strani delodajalca, ki tujcu zagotavlja plačo, najmanj v višini povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. Določeni pogoji glede ustrezne registracije podjetja, aktivnega poslovanja in poravnanih obveznostih do države bodo za predmetna podjetja preverjeni že v postopku vpisa v enega izmed registrov, zato novela ZZSDT te pogoje izvzema iz obveznega preverjanja v postopku podaje soglasja Zavoda.

Glede na navedeno Vlada pričakuje, da se bo tovrsten postopek zaposlovanja tujcev v teh primerih časovno skrajšal in z vidika dokazovanja izpolnjevanja različnih pogojev poenostavil.

Vir: Spletna stran MDDSZ, 7.2.2018.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice