Najnižja urna postavka za delo študentov in dijakov znaša 7,21 EUR

V Uradnem listu RS št. 9/2024 z dne 2.2.2024 je bila objavljena Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del.

Bruto urna postavka osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C), ki se nanaša na opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov, ne sme biti nižja od 7,21 EUR.

Ta odredba je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 3.2.2024.

Pavšalni prispevek za poškodbo pri delu in poklicne bolezni za dijake in študente na obveznem praktičnem delu od 1. 1. do 31.12.2024 znaša 6,63 EUR mesečno (0,30% od povprečne plače za oktober 2023).

Sorodne novice

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice