Na predlog Interesne skupine delodajalcev Državni svet podprl zahtevo za oceno ustavnosti zadnjih sprememb ZDR

Na predlog Interesne skupine delodajalcev so državni svetniki na 13. seji, ki je potekala 24.1.2024 obravnavali in z 21 glasovi ZA in 2 glasovi PROTI podprli zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1D v celoti in še posebej 39. člena ZDR-1D, ter petega odstavka 49. člena; 65.a člena; 67.a člena; petega odstavka 68. člena; tretjega, četrtega in petega odstavka 113. člena; 167.a člena in četrtega odstavka 182. člena Zakona o delovnih razmerjih.

Iz pojasnila zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti izhaja, da so določbe izpodbijane tako zaradi postopka, po katerem je bil sprejet ZDR-1D (nujni postopek), kot tudi zaradi vsebine, ki po mnenju predlagatelja predstavlja kršitev načela demokratičnosti iz 1. člena Ustave, kršitev načel pravne države iz 2. člena Ustave, kršitev načela enakopravnosti iz 14. člena Ustave, kršitev pravice iz 22. člena Ustave; kršitev pravice iz 38. člena Ustave; kršitev pravil zakonodajnega postopka iz 89. člena Ustave in kršitev pravil o uveljavitvi zakona iz 154. člena Ustave.

Gre za določbe, ki urejajo spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe zaradi izboljšanja zaposlitve oziroma pogojev dela; krajši delovni čas zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; krajši delovni čas žrtev nasilja v družini;  sklenitev pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; zadržanje učinkovanja odpovedi predstavniku delavcev; oskrbovalski dopust; ter odsotnost z dela zaradi oskrbovalskega dopusta zaradi potreb po znatnejši negi iz zdravstvenih razlogov družinskega člana.

Državni svet je sicer na ZDR-1D izglasoval odložilni veto, o katerem je Državni zbor Republike Slovenije odločal na svoji 52. izredni seji, 7. novembra 2023, ter po ponovnem odločanju ZDR-1D še enkrat sprejel, Ustavnemu sodišču predlaga, da zahtevo obravnava prednostno.

Sorodne novice

Delodajalci vložili vse napore v uskladitev Zakona o delovnih razmerjih

Delodajalske organizacije (Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije) po včerajšnjih usklajevanjih za novelo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) sporočamo, da smo delodajalci vložili vse napore v uskladitev novele, vendar približevanja predlogom delodajalcev ni bilo, zato so se usklajevanja končala neuspešno.

Preberite več

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice