Državni zbor sprejel Zakon o interventnih ukrepih

V Državnem zboru je bil sprejet predlog Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). 


Sprejet zakon najdete v priponki levo.


 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je med ukrepi, ki so bili sprejeti v sklopu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, izpostavilo tudi:

Povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav pri delodajalcu

Delodajalci, pri katerih bodo njihovi delavci odpravljali posledice poplav in plazov, bodo upravičeni do povračila izplačanih plač tem delavcem. To pravico bo lahko uveljavljal vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, registriran najpozneje na dan 2. avgust 2023, razen izjem, ki jih določa zakon.

Za povračilo nadomestila plač mora delodajalec vložiti vlogo v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), ki bo na voljo na njihovi spletni strani od 4. septembra. Povračilo plače bo v celoti (bruto I), vendar največ do višine povprečne mesečne plače za maj 2023.

Delodajalci bodo lahko uveljavljali povračilo izplačanih plač za obdobje od 3. avgusta do 3. septembra 2023, pri čemer bodo lahko začeli vlagati vloge s 4. septembrom 2023. Vloge bo sicer možno vlagati 15 dni od uveljavitve ukrepa.

Prepoved odpuščanja delavcev

Za delodajalce, ki bodo koristili ukrep delnega povračila nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo, se določa obveznost ohranitve zaposlitve delavca tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje, ki je enako obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače.

Poraba javnih sredstev, ki jih imajo delodajalci, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom

Delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom se do 31. decembra 2023 omogoča poraba javnih sredstev, ki jih vodijo na kontu 96, tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023, in sicer za nakup opreme, ki je bila poškodovana do višine stanja neamortizirane vrednosti in nakup materiala in rezervnih delov, ki so bili poškodovani in se uporabljajo v proizvodnji.

Hitrejše zaposlovanja tujih delavcev

Zakon za namen odprave posledic poplav in plazov omogoča hitrejši pričetek dela delavcev, državljanov tretjih držav, ki za vstop in bivanje v Republiki Sloveniji ne potrebujejo vizuma skladno z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, v poklicih, ki jih na trgu dela že zdaj primanjkuje in so nujno potrebni za odpravo posledic poplav in plazov. Prav tako omogoča hitrejši pričetek izvajanja storitev tujih delavcev, zaposlenih pri tujih delodajalcih, ki bodo za namen odprave posledic poplav in plazov v Sloveniji opravljali storitev (tako imenovani napoteni delavci).

Tuji delavci bodo lahko pričeli z delom na podlagi dovoljenja, izdanega po mednarodnem sporazumu z Bosno in Hercegovino ali Srbijo, ki se skladno s 5. odstavkom 37.a člena Zakona o tujcih  šteje kot soglasje za izdajo enotnega dovoljenja. Kadar ZRSZ ne bo izdal dovoljenja po  mednarodnem sporazumu z BiH ali Srbijo, bo podal soglasje k enotnemu dovoljenju.

Tuji delavec bo lahko prve tri mesece oz. do pravnomočne odločitve o vlogi za izdajo enotnega dovoljenja, delo opravljal že na podlagi izdanega dovoljenja po mednarodnem sporazumu z BiH ali Srbijo oz. podanega soglasja ZRSZ in potrdila o vloženi vlogi za izdajo enotnega dovoljenja, ki tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji do pravnomočne odločitve o vlogi za izdajo enotnega dovoljenja.

Neomejen obseg začasnega in občasnega dela

Zakon za obdobje od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023 odpravlja omejitve dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela upokojencev ter omejitve dohodka, kot je določeno v Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD).

V času veljave interventnega ukrepa bodo lahko upokojenci, če bodo opravljali dela za odpravljanje posledic in sanacijo škode zaradi poplav in plazov, lahko opravili neomejeno število ur, ravno tako ne bodo imeli omejitev pri dohodku.

Ukrep bo trajal od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023.

 

Vir: Spletna stran Državnega zbora in MDDSZ, 1.9.2023. 

Sorodne novice

Vlada sprejela nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah

Na seji 24.8.2023 je Vlada RS potrdila nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah. Po navedbah Ministrstva za delo so med sprejetimi ukrepi tudi ukrepi za ohranitev delovnih mest (povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav pri delodajalcu in prepoved odpuščanja delavcev) ter ukrepi za krepitev trga dela za hitrejšo odpravo posledic poplav in plazov.

Preberite več

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice