Novice

Aktualna obvestila o delovanju združenja, ki so namenjena v prvi vrsti članom, pa tudi drugim zainteresiranim javnostim.

Ministrstvo za zdravje pritrdilo mnenju ZDS: Najvišje nadomestilo plače v breme OZZ se določa na podlagi podatka o zadnji znani povprečni mesečni bruto plači

Ob obvestilu ZZZS konec januarja 2024 smo s strani ZDS na ZZZS naslovili pripombo na razlago, da se najvišji znesek nadomestila (2,5 kratnik) določi na podlagi podatka o zadnji znani povprečni letni plači, preračunani na mesec. V obvestilu ZZZS namreč navaja, da se ta znesek trenutno določi še na podlagi povprečne mesečne plače za obdobje januar-december 2022, ki znaša 5.059,80 EUR. Ministrstvo za zdravje je 29.2.2024 mnenju ZDS pritrdilo in na ZZZS naslovilo poziv, da naj svojo razlago popravi.

Preberite več