5. Letni kongres združenja delodajalcev slovenije

V Ljubljani je 6. decembra 2016 potekal 5. letni kongres ZDS, z osrednjo temo »Kakšno poslovno okolje lahko pričakuje gospodarstvo v 2017?«, na katerem so se zbrali predstavniki slovenskega gospodarstva.

Dogodek je otvoril predsednik Združenja delodajalcev Slovenije, Marjan Trobiš, ki je poudaril pomembnost ugodnega poslovnega okolja in razbremenitve gospodarstva. Izpostavil je pomembnost konstruktivnega socialnega dialoga na vseh področjih, ki so pomembni za delodajalce.

Prioritete in ukrepe, ki bodo v letu 2017 namenjeni gospodarstvu, so na kongresu delodajalcem predstavili Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za finance in Peter Pogačar, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Minister Zdravko Počivalšek je poudaril, da se Vlada se zaveda pomena gospodarstva za razvoj države in bo zato še naprej sprejemala ukrepe za njegovo čim manj ovirano delovanje. Ob tem je izpostavil gospodarsko rast Slovenije v zadnjih dveh letih, ki je bila skoraj triodstotna, kar kaže na okrevanje gospodarstva, ki pa še ni na želeni ravni. Izpostavil je, da rast pomeni, da se lahko odgovorno lotimo strukturnih reform.Tri glavne naloge ministrstva so po njegovih besedah tako zmanjšanje administrativnih ovir, znižanje stroškov delovne sile ter uvedba prožnejše delovne zakonodaje.

Glede delovne zakonodaje se je minister pridružil pozivom delodajalcev k večji prožnosti, saj bi prožnejši trg delovne sile po njegovem mnenju prinesel več zaposlitev, še posebej takšnih za nedoločen čas. Ob tem je izpostavil, da tako kot delodajalci ob izražanju takšnega mnenja tudi sam pogosto naleti na kritiko, ki ji nemalokrat botruje strah pred zlorabami delovne zakonodaje, kjer pa se morajo izkazati delovni inšpektorji in kršitve preprečiti.

Državni sekretar na ministrstvu za finance, Tilen Božič, je izpostavil, da je bila sprejeta davčna reforma le prvi korak k razbremenitvi gospodarstva in da se bodo v letu 2017 pripravili nove ukrepe na področju pavšalnih obdavčitev, davka na nepremičnine in zelene davčne reforme.

Peter Pogačar pa se je zavzel za nadaljevanje dialoga na področju delovne zakonodajein poudaril, da ministrstvo ne obravnava vsako zaposlitev, ki ne temelji na pogodbi za nedoločen čas kot prekarno obliko dela. Delodajalcem se je sicer zahvalil, ker so omogočili gospodarsko rast, ki je vplivala na 2,6-odstotno znižanje brezposelnosti v zadnjem letu. Opozoril pa jih je, da morajo pristopiti k skupnim ukrepom za obvladovanje prihodnjih izzivov na trgu dela, ki bodo po Pogačarjevih besedah predvsem v znamenju pomanjkanja delovne sile. Glede predlogov delodajalcev za spremembe trga dela je poudaril, da so strokovne službe vse predloge vzele zelo resno in podale komentar na vsako spremembo posebej. Z vsemi se na ministrstvu sicer ne strinjajo, a si želijo nadaljevanja dialoga, da bi skupaj dosegli soglasje.

Mag. Boštjan Vasle, direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj, je povzel trenutne gospodarske razmere v Sloveniji in podal aktualne makroekonomske napovedi za leto 2017. Ob tem je opozoril tudi na problematiko staranja prebivalstva in nujnost strukturnih reform.

Sledila je okrogla miza v okviru katere so Vanja Lombar, generalna direktorica OMV Slovenija d.o.o, Marjan Batagelj, predsednik uprave Postojnska jama d.d., Mijenko Muha, predsednik uprave Kostak d.d. in Miro Smrekar, direktor Adecco H.R. d.o.o. predstavili svoja pričakovanja do vlade v letu 2017.

Marjan Batagelj je poudaril, da delodajalci zaposlujejo takrat, ko je gospodarsko okolje mednarodno konkurenčno. Eden od pogojev za to je po njegovih besedah možnost učinkovitega nagrajevanja zaposlenih, še posebej visoko kvalificiranih, česar pa ni mogoče zagotoviti brez davčne razbremenitve delodajalcev. Brez učinkovitih ukrepov bodo po Batageljevih opozorilih mladi Slovenci odhajali v tujino, hkrati pa k nam ne bo mogoče pritegniti kakovostne tuje delovne sile. "Fleksibilen trg delovne sile bi dal odgovor na številna aktualna vprašanja," je prepričan Batagelj.

Da od vlade pričakuje konkretne ukrepe, kako sposobne slovenske delavce zadržati v Sloveniji, je poudaril tudi direktor Adecco H.R. d.o.o., Miro Smrekar. Opozoril je, da izračuni kažejo na ogromen kadrovski primanjkljaj v Sloveniji v prihodnjih letih, ki ga brez boljše kadrovske politike ne bo mogoče rešiti. Ob tem je opozoril na stabilno okolje poslovanja, kjer je kot primer nesmiselne obremenitve gospodarstva izpostavil razpravo o ponovni določitvi drugega januarja kot dela prostega dneva. Manj kot mesec dni pred tem datumom se namreč še vedno ne ve, ali bo ta dan delovni dan ali praznik.

Generalna direktorica OMV Slovenija, Vanja Lombar, se je zavzela za več investicij javnega in zasebnega sektorja, ki bi spodbudile rast. Poudarila je, da veliko sredstev ponuja EU, a jih nismo vedno sposobni izkoristiti v največji možni meri. Opozorila je tudi na po njenih besedah neustrezno strukturo minimalne plače, ki je delodajalce prisilila v iskanje ustreznih metod za nadomestitev prihodkov. V trgovski dejavnosti so po besedah Lombarjeve nezadovoljni tudi z davčno politiko, ki se konkretno v naftni industriji kaže predvsem skozi okoljske dajatve. Med ključnimi ukrepi, ki bi se jih po njenem mnenju morala lotiti vlada, pa so strukturne reforme.

Na pomen investicij je opozoril tudi predsednik uprave Kostak d.d., Miljenko Muha. "Pozabili smo, kaj žene državo naprej; to so delovna mesta in ljudje, ki ustvarjajo," je poudaril in ob tem izpostavil problematiko zapletenih birokratskih postopkov, ki po njegovem mnenju zavirajo razvoj na marsikaterem področju. Produktivnost po njegovih besedah pomeni, "da si sposoben nekaj narediti v čim krajšem možnem času, kar pa ob zamudnih birokratskih postopkih ni lahko".

Delodajalci so na kongresu opozorili, da gospodarstvo dodatnih obremenitev ne bo preneslo brez posledic, zato od vlade pričakujejo davčno razbremenitev, bolj fleksibilno delovno zakonodajo in manj birokracije.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice