WEBINAR: Zdravstveni vidiki mobilnosti zaposlenih

Dodajte v koledar
09:00 - 10:15

WEBINAR 💻

Kotizacija

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Prijava na dogodek

Prijava na izobraževanje: https://www.1ka.si/a/f867e02c

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure.

Prosimo, da nam morebitno odsotnost oz. odjavo sporočite pravočasno na elektronski naslov lan.wudler@zds.si.

Dodatne informacije

Lan Wudler
E-naslov: lan.wudler@zds.si

Webinar bo potekal preko spletne aplikacije Zoom/MS Teams. Za udeležbo na webinarju si lahko predhodno naložite aplikacijo ali pa boste to storili pred dogodkom po prejetih navodilih.

Navodila ter povezavo za spremljanje in udeležbo na webinarju boste prejeli par dni pred dogodkom na e-naslov, ki ga boste navedli pri prijavi na dogodek.

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Podjetja in druge ustanove so pomemben deležnik pri načrtovanju in upravljanju učinkovitega mestnega prometa, kakor tudi pri spodbujanju trajnostne mobilnosti.

S spodbujanjem aktivnega prihoda na delo in ozaveščanjem o škodljivosti sedečega življenjskega sloga lahko občutno pripomoremo k splošnemu zdravju zaposlenih. Aktivni prihodi na delo (hoja, kolesarjenje) manjšajo povprečno letno bolniško odsotnost in večajo splošno zadovoljstvo zaposlenih.

Na izobraževanju bodo predstavljena trenutna spoznanja vpliva trajnostne mobilnosti na zdravje zaposlenih ter učinkoviti pristopi za spodbujanje zdravja v podjetjih in ustanovah.

Prijava na brezplačno izobraževanje: https://www.1ka.si/a/f867e02c.

3901277Avtor slike Freepik.


Logotip MKRR prelomljen SLO barvni                                                      Smartmove EEAGrants logo

Izobraževanje je organizirano v sklopu projekta SmartMOVE, ki ga sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in s sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.


 

Predavatelji

dr. Maja

dr. Maja Simoneti

IPoP - Inštitut za politike prostora

Dr. Maja Simoneti je krajinska arhitektka in prostorska načrtovalka, raziskovalka, avtorica in soavtorica knjig ter številnih strokovnih publikacij in prispevkov. V tridesetletni karieri v prostorskem načrtovanju, varstvu okolja in projektiranju, je pridobivala bogate izkušnje s sodelovanjem v interdisciplinarnih delovnih skupinah pri izvedbi različnih projektov in natečajev, pri raziskovalnem delu pa se je še posebej posvečala urejanju zelenih površin in javnega odprtega prostora ter vključevanju javnosti v oblikovanje prostora. Zaposlena je na IPoP - Inštitutu za politike prostora, kjer se v okviru spodbujanja trajnostnega urbanega razvoja in obvladovanja podnebnih tveganj ukvarja z zelenimi in javnimi površinami, promocijo hoje ter načrtovanjem hoji in zdravju prijaznega okolja.

doc. dr. Davor

doc. dr. Davor Kontić

IJS - Institut »Jožef Stefan«

Doc. dr. Davor Kontić je raziskovalec na Institutu Jozef Stefan v Ljubljani. Trenutno vodi Skupino za modeliranje, ocenjevanje posegov v okolje in ocenjevanja tveganj na Odseku za znanosti o okolju. Ima obsežne izkušnje na področju ocenjevanja tveganja za okolje in zdravje ter na področju oblikovanja politik v zvezi z onesnaževanjem zraka zaradi industrije, energetike in prometa. Izkušnje si je nabiral preko številnih domačih in EU financiranih raziskovalnih projektov (CIVITAS »City-Vitality-Sustainability«, ICARUS »Integrated Climate forcing and Air pollution Reduction in Urban Systems«, URBANOME "Urban Observatory for Multi-participatory Enhancement of Health and Wellbeing", INQUIRE "Identification of chemical and biological determinants, their sources, and strategies to promote healthier homes in Europe"), kjer se je ukvarjal z vrednotenjem in spremljanjem (evalvacijo) ter izvajanjem ukrepov za zmanjšanje okoljskih obremenitev.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice