Skrbna podjetja – delodajalci kot akterji pozitivnih sprememb

Dodajte v koledar
09:30 - 12:00

Spletni dogodek preko platforme Zoom.

Kotizacija

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Prijava na dogodek

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure. 

Prosimo, da nam morebitno odsotnost oz. odjavo sporočite pravočasno na elektronski naslov info@zds.si.

Dodatne informacije

Martin Šmalčič
E-naslov: martin.smalcic@zds.si 

Dogodek bo potekal preko aplikacije Zoom. Za udeležbo na dogodku si lahko predhodno naložite aplikacijo ali pa boste to storili pred dogodkom po prejetih navodilih. 
Navodila ter povezavo za spremljanje in udeležbo na dogodku boste prejeli dan pred dogodkom na e-naslov, ki ga boste navedli pri prijavi.

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Pri soočanju z družbenimi izzivi sprememb na trgu dela, staranja prebivalstva in naraščajoče neenakosti med moškimi in ženskami imajo pomembno vlogo tako država, podjetja in organizacije kot posamezniki in posameznice.

Med ključnimi akterji pozitivnih sprememb so podjetja in organizacije, saj z ustvarjanjem kvalitetnih delovnih pogojev in organizacijskih kultur omogočajo zaposlenim čas za skrb za otroke, starejše in za svoje zdravje.

V Sloveniji imamo uspešna podjetja in organizacije, ki so že vpeljale različne prakse usklajevanja in s svojimi znanji, izkušnjami ter inovativnimi pristopi na tem področju organizacijske kulture predstavljajo zgled ostalim podjetjem. Izkušnje kažejo, da možnost kvalitetnega usklajevanja teh dveh med seboj povezanih področij življenja doprinese k uspešnemu poslovanju podjetja, pozitivni učinki pa se kažejo tudi v zmanjšanju stresa, izčrpanosti in izgorelosti pri zaposlenih ob hkratnem povečanju njihovega zadovoljstva v delovnem in širšem okolju.

Namen posveta je odpreti javno razpravo z uspešnimi podjetji ter spodbuditi izmenjavo znanj in izkušenj delodajalcev o dobrih praksah usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. V prvem delu posveta bomo naslovili potrebe zaposlenih, ki imajo skrbstvene odgovornosti in kako jih podjetja in organizacije lahko pri tem podprejo. Izhajali bomo iz izsledkov študije v izbranih podjetjih v Sloveniji in v mednarodnem okolju (v Avstriji, na Norveškem, Poljskem in v Španiji), izpostavili pa bomo tudi EU Direktivo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja za starše in oskrbovalce. V drugem delu posveta bodo predstavniki in predstavnice podjetij Donar.d.o.o., Mikro+Polo d.o.o., Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. in Policije predstavili in izmenjali dobre prakse usklajevanja ter razpravljali o viziji za prihodnje na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zlasti v luči sprememb staranja prebivalstva, sprememb na trgu dela ter spodbujanja moških za večje vključevanje v skrbstvene obveznosti v zasebnem življenju. Štiri zelo različna podjetja in organizacija tako po velikosti, dejavnosti kot glede na sektor, a vsa z večjim številom zaposlenih moških, ki koristijo ukrepe usklajevanja, dokazujejo, da podjetja s podpornimi ukrepi lahko prispevajo k večji enakosti spolov v skrbstvenem delu ter prispevajo tudi k bolj skrbni družbi.

 MiC logotipo2         eu flag

Dogodek je del projekta Podporno delovno okolje za moške pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornosti - MiC (2019 - 2022). Organizirajo ga projektni partnerji in Slovenije: Združenje delodajalcev Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Mirovni inštitut. Projekt MiC se financira iz Programa EaSI-PROGRESS.

Program

9.30 – 9.55

Predstavitev dobrih praks podjetij v Sloveniji in v mednarodnem okolju:

dr. Živa Humer, Mirovni inštitut
Boštjan Medik, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Jože Smole, Združenje delodajalcev Slovenije
dr. Iztok Šori, Mirovni inštitut

9.55 – 10.10       

Skrbna podjetja - izhodišča in priporočila
dr. Majda Hrženjak, Mirovni inštitut

10.10 – 10.25      

Dobre prakse v Sloveniji
dr. Živa Humer, Mirovni inštitut

10.25–10.40      

Diskusija

 

10.40-12.00

Izmenjava dobrih praks podjetij na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja: 

Mirjana Mladič, Mikro+Polo d.o.o.,
Matej Feguš, Donar d.o.o.,
Tatjana Bobnar, Policija,
Matevž Ružič, Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o.

12.00

Diskusija in zaključek

 

Posvet in izmenjavo dobrih praks bo povezovala mag. Mojca Frelih, Mirovni inštitut.

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice