Obdavčitev kapitalskih dobičkov za leto 2019 in novosti ter spremembe v letu 2020

Dodajte v koledar
09:00 - 12:30

ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Kotizacija

Člani ZDS

150,00 €

Nečlani ZDS

190,00 €

DDV NI VKLJUČEN!

Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo in pogostitev.

Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo: dva ali več udeležencev -10 % popust za vsakega udeleženca.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692. Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu.

Proračunski uporabniki vpišite ob elektronski prijavi v polje opombe rok plačila, ob registraciji predložite naročilnico.

Prijava na dogodek

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure. Za morebitna vprašanja smo na voljo na 01/563 48 87.

Pisne odjave (info@zds.si) upoštevamo do 2 delovnih dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo kotizacijo v celoti. 

Ali vam razpisan termin ne ustreza? Ali ste zamudili s prijavo na izobraževanje? Pišite nam na e-naslov martin.smalcic@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Dodatne informacije

Telefon: 01 563 48 87, Martin Šmalčič
E-naslov: martin.smalcic@zds.si 

Udeleženci izobraževanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču, za zapornico. Navodila za parkiranje.

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Ste v letu 2019 prodali delež ali zaprli d.o.o.? Ste morda delež v d.o.o. podarili svojim otrokom ali komu drugemu? Vsaka od teh »transakcij« ima davčne posledice, ki lahko ob nepoznavanju predpisov v zvezi s tem pripeljejo do previsoke obdavčitve ali do kršitve davčnih obveznosti!

Za vse naštete vrste odsvojitve deležev v podjetju je potrebno oddati davčno napoved. Rok za oddajo davčne napovedi je 28.2.2020 za vse odsvojitve v letu 2019.

Tudi če ste družbo ustanovili že pred 20 leti, ni nujno, da bo odsvojitev vašega deleža brez davčnih posledic, saj že morebitne dokapitalizacije ali druge spremembe v kapitalu lahko povzročijo drugačno štetje let od tistih, ki jih imate v mislih…

Če ste podjetje »prenesli« na otroke, je treba vedeti, da ima tudi podaritev davčne posledice, ki so lahko zaradi nepoznavanja zakonskih določil zelo neugodne za darovalca – tudi brezplačen prenos je lahko obdavčen!

Morda pa morate podjetje zaradi zagotovitve ustreznih virov financiranja oz. zaradi ustrezne strukture kapitala dokapitalizirati? Z lastnimi sredstvi ali iz sredstev družbe? Kakšne davčne posledice ima dokapitalizacija družbe iz dobička? Kaj to pomeni za družbo, kaj za družbenika? Kako obravnavati izplačilo dobička z davčnega vidika glede na status prejemnika?

Ali veste, kaj so prikrita izplačila dobička in kako so obdavčena?

V letu 2019 je Državni zbor RS sprejel tudi novelo Zakona o dohodnini, ki na tem področju prinaša pomembne spremembe – dvig davčnih stopenj za vse dohodke iz kapitala, drugačno obravnavo odkupa lastnih deležev s strani družbe, vodenje posebnih evidenc v zvezi z naknadnimi vplačili v d.o.o. in v zvezi z osebnimi družbami in druge spremembe in novosti.

Pridružite se nam na seminarju in dobili boste odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo.

Izobraževanje je namenjeno:

 • računovodjem v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah,
 • lastnikom podjetij in direktorjem,
 • vsem, ki jih obravnavana tematika zanima.

Cilj seminarja je seznaniti udeležence z informacijami:

 • o pravnih podlagah (predpisih) za odsvojitev (prodajo ali drugačno odsvojitev) deležev v kapitalu,
 • o obdavčitvi kapitalskih dobičkov po ZDoh-2 in ZDDPO-2,
 • o novostih in spremembah glede obdavčitve kapitalskih dobičkov od 1.1.2020 dalje,
 • o obdavčitvi delitve dobička fizičnim in pravnim osebam,
 • podati udeležencem praktične napotke o tem, kako fizična oseba sama napove dohodke oz. pripravi davčno napoved,
 • možnost aktivne udeležbe in odgovore na vprašanja.

Ne spreglejte:

 • Rok za oddajo davčne napovedi za kapitalske dobičke je 28.2.2020!
 • Morebitna vprašanja nam posredujte na elektronski naslov info@zds.si  najkasneje do tri delovne dni pred izvedbo predavanja. Odgovore boste izvedeli na izobraževanju.
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca

 

PROGRAM:

Opredelitev dohodkov iz kapitala po Zakonu o dohodnini:

 • odsvojitev kapitala (prodaja, podaritev, prenehanje družbe)
 • davčne obveznosti odsvojitelja – fizične osebe
 • prodaja deležev d.o.o.
 • podaritev deležev v d.o.o.
 • prenehanje d.o.o.
 • obveznosti glede davčne napovedi za fizične osebe in praktični primeri
 • izplačilo dividend
 • davčne obveznosti za izplačevalca dividend
 • obdavčitev prejemnika – fizične osebe (rezidenti, nerezidenti)
 • novosti in spremembe od 1.1.2020 dalje

Kratek pregled opredelitev in razvrščanje kapitala po Zakonu o gospodarskih družbah in po Slovenskih računovodskih standardih.

Pomembne razlike glede obdavčitve kapitala po Zakonu o dohodnini in Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb.

Odmor s pogostitvijo in druženjem je predviden ob 10:30 uri.

Predavatelji

Maja

Maja Bohorič Rade

Davčna svetovalka

Maja Bohorič Rade, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka, ki že vrsto let svetuje na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb (davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina) ter na področju računovodstva in računovodskih predpisov. Na obeh področjih izvaja tudi številne šole, seminarje in druga izobraževanja.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice