november 2019

10:00 - 12:00 Dogodki v okviru projektov ZDS

Delavsko soupravljanje v praksi: izsledki raziskave, dileme in izzivi

Ob zaključku projekta "WIM3: Vključevanje delavcev v upravljanje - ozaveščanje, preizkus, spremljanje" vas vabimo na posvet, ki bo namenjen predstavitvi izsledkov raziskave med delodajalci o delavskem soupravljanju, o tem, kdaj in kako svet delavcev vključiti v postopke odločanja ter kakšna je z vidika delodajalcev dodana vrednost delavskih predstavnikov v organih upravljanja.

Preberite več