Delodajalec

Oglas trzenje splet banner marec 2023

 

Delodajalec je prva delodajalska strokovna revija, ki je luč sveta ugledala februarja 2010. Delodajalec vsak mesec doseže preko 3.000 bralcev, ki jih seznanja z novostmi in strokovnimi pojasnili ter nasveti s področij delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, prejemkov iz delovnih razmerij, davkov in prispevkov, aktualnih ekonomskih kazalcev, socialnega dialoga in industrijskih razmerij iz drugih držav ter stališč delodajalcev.

Hkrati Delodajalec informira o dogajanjih na Ekonomsko socialnem svetu, na ZDS, v parlamentu, o aktualnih dogodkih stalnega predstavništva ZDS pri BUSINESSEUROPE, izvajanju aktivnosti ZDS na projektih ter o koledarju izobraževanj Delodajalske akademije in novih izdanih publikacijah ZDS.

Letna naročnina!

Naročite se na prejemanje revije Delodajalec in vsak mesec boste v svoj poštni nabiralnik prejeli nov izvod prve strokovne delodajalske revije v Sloveniji

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

203,00 €

pdfPrenesite naročilnico 302 KB

Dodatni izvod revije lahko člani ZDS naročijo po ceni 112 EUR + DDV za leto 2023.

D 2012 03

Delodajalec 3/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. marec 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,5 MB

Preberite več

Marca v Delodajalcu ne prezrite

• Na kratko o letnem dopustu po ZDR

• Delo na dan praznika

• Nadomestilo plače (ne) sme presegati plače

• Vladna Izhodišča za socialni sporazum 2012-2017

• Brez okrevanja na trgu dela v 2011

D 2012 02

Delodajalec 2/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. februar 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,2 MB

Preberite več

Februarja v Delodajalcu ne prezrite:

• Nova Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije,

• Spremembe glede možnosti izplačila prejemkov iz delovnega razmerja v gotovini,

• Zakaj korenček in palica (ne) učinkujeta?,

• Podzakonski predpisi s področja Zakona o varnosti in zdravju pri delu-1

• in še mnogo več.

D 2012 01

Delodajalec 1/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. januar 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,8 MB

Preberite več

Januarja v Delodajalcu ne prezrite:

• Negativna stimulacija je dopustna in zakonita

• Zavezanost delodajalca h kolektivnim pogodbam zasebnega sektorja

• Državni svet – prispevek k demokraciji ali nepotreben strošek?

• Slovenski BDP na prebivalca nič bližje evropskemu povprečju

D 2011 12

Delodajalec 12/2011

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. december 2011

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,9 MB

Preberite več

Decembra v Delodajalcu ne prezrite

• Katera opravila mora delodajalec izvesti ob koncu koledarskega leta in pred začetkom naslednjega?

• Izhodišča ZDS za novi Ekonomsko-socialni sporazum

• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

• Popravki izhodnega DDV po novem

• Na pragu nove recesije?

D 2011 11

Delodajalec 11/2011

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. november 2011

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,9 MB

Preberite več

Novembra v Delodajalcu ne prezrite:

• Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

• Plača v primeru neustrezne izobrazbe za zasedbo delovnega mesta

• Nov zakon o varnosti in zdravju pri delu

• in še mnogo več.

D 2011 10

Delodajalec 10/2011

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. oktober 2011

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2 MB

Preberite več

Oktobra v Delodajalcu ne prezrite:

• Pravilnik o minimalnih standardih za nastanitev tujcev

• Upravna izplačilna prepoved po ZIZ - vprašanja iz prakse

• Še 12 mest navzdol na svetovni lestvici konkurenčnosti

• podlage za obračun plač in ostalih prejemkov iz delovnega razmerja

• podlage za obračun dohodnine in prispevkov za socialno varnost

• in še mnogo več.

D 2011 09

Delodajalec 9/2011

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. september 2011

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,1 MB

Preberite več

Septembra v Delodajalcu ne prezrite - (Ne)učinkovitost menice v praksi - Hramba prošenj za delo - Usklajevanje osnove za nadomestilo od 1.7.2011 dalje - Dodatek za nočno delo ali nočno izmeno? - in še mnogo več

D 2011 08

Delodajalec 8/2011

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. avgust 2011

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,9 MB

Preberite več

Avgusta v Delodajalcu ne prezrite: - Zapolnitev vrzeli v znanju in spretnostih - čas se izteka - Odpoved, veljavnost in uporaba kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije - Sporazum z Bosno in Hercegovino o zaposlovanju državljanov BiH v Republiki Sloveniji - in še mnogo več

D 2011 07

Delodajalec 7/2011

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. julij 2011

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,9 MB

Preberite več

Julija v Delodajalcu ne prezrite • Vračilo previsoko izplačanih plač • Sistem kolektivnih pogodb in praksa v Sloveniji • Kaj moramo vedeti o izplačilu regresa za letni dopust? • Davčna obravnava zavarovanja odgovornosti članov uprav in nadzornih svetov • in še mnogo več

D 2011 06 2

Delodajalec 6/2011

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. junij 2011

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,9 MB

Preberite več

V junijski izdaji strokovne revije Delodajalec ne prezrite: • Nova Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije z vidika prejemkov iz delovnih razmerij • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca • Leto 2010 končala z izgubo več kot tretjina podjetij • Vpliv krize na zdravstveni absentizem • in še mnogo več.