Delodajalec

Oglas trzenje splet banner marec 2023

 

Delodajalec je prva delodajalska strokovna revija, ki je luč sveta ugledala februarja 2010. Delodajalec vsak mesec doseže preko 3.000 bralcev, ki jih seznanja z novostmi in strokovnimi pojasnili ter nasveti s področij delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, prejemkov iz delovnih razmerij, davkov in prispevkov, aktualnih ekonomskih kazalcev, socialnega dialoga in industrijskih razmerij iz drugih držav ter stališč delodajalcev.

Hkrati Delodajalec informira o dogajanjih na Ekonomsko socialnem svetu, na ZDS, v parlamentu, o aktualnih dogodkih stalnega predstavništva ZDS pri BUSINESSEUROPE, izvajanju aktivnosti ZDS na projektih ter o koledarju izobraževanj Delodajalske akademije in novih izdanih publikacijah ZDS.

Letna naročnina!

Naročite se na prejemanje revije Delodajalec in vsak mesec boste v svoj poštni nabiralnik prejeli nov izvod prve strokovne delodajalske revije v Sloveniji

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

203,00 €

pdfPrenesite naročilnico 302 KB

Dodatni izvod revije lahko člani ZDS naročijo po ceni 112 EUR + DDV za leto 2023.

D 2013 01

Delodajalec 1/2013

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. januar 2013

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,7 MB

Preberite več

Januarja v Delodajalcu ne prezrite

• Prispevki za socialno varnost od odpravnin zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, izplačanih po 1.1.2013

• Vračilo preveč izplačanega regresa

• Doječa mati in nadomestilo plače za čas dojenja

• in še mnogo več …

D 2012 12

Delodajalec 12/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. december 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,9 MB

Preberite več

Decembra v Delodajalcu ne prezrite:

• Plačilo za poslovno uspešnost

• Problem koncepta ustreznosti zaposlitve v praksi

• Plačevanje davčnih obveznosti za delavca iz Slovenije

• Delodajalska akademija – Koledar izobraževanj za celotno leto 2013

• in še mnogo več …

D 2012 11

Delodajalec 11/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. november 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,8 MB

Preberite več

Novembra v Delodajalcu ne prezrite:

• Na 1. letnem kongresu ZDS o spremembah delovnopravne zakonodaje

• Delodajalska akademija

• Prenehanje podjetniške kolektivne pogodbe

• Nadurno delo nad 170 ur

• Lastnik družbe in pravica do nadomestila za čas brezposelnosti

• Izplačilo nadomestila plače brez ustreznih dokazov

• Varna prožnost – mit ali samo daleč od resnice

• in še mnogo več …

D 2012 10

Delodajalec 10/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. oktober 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,6 MB

Preberite več

Oktobra v Delodajalcu ne prezrite:

• Ureditev prejemkov iz delovnih razmerij pri delodajalcih, ki niso zavezani k uporabi kolektivne pogodbe dejavnosti

• Pogodba za določen čas

• Kako obrniti trend navzgor?

• Mirovanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja

• in še mnogo več...

D 2012 09

Delodajalec 9/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. september 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,9 MB

Preberite več

Septembra v Delodajalcu ne prezrite

• Pozabljena prehodna ureditev nekaterih pravic in obveznosti v delovnopravnih aktih: veliko vprašanj – malo odgovorov;

• Vozniki niso upravičeni do dnevnic za službeno potovanje;

• Začasna zadržanost od dela 2011;

• Povračila stroškov za službena potovanja v tujino po Kolektivni pogodbi (KP) za elektroindustrijo, KP za kovinsko industrijo ter KP za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije.

D 2012 08

Delodajalec 8/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. avgust 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,8 MB

Preberite več

Avgusta v Delodajalcu ne prezrite:

• Pripombe na Izhodišča za reformo trga dela in predlogi ZDS za spremembe delovnopravne zakonodaje,

• Spremembe Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino,

• Nova kolektivna pogodba za nemško kemično industrijo.

D 2012 07

Delodajalec 7/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. julij 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,9 MB

Preberite več

Julija v Delodajalcu ne prezrite:

• ZUJF z vidika delodajalcev zasebnega sektorja

• Dodatek na delovno dobo

• Neplačana odsotnost z dela in prispevki za socialno varnost

• Novo vodstvo ZDS izzivom spremembam delovnopravne zakonodaje naproti.

D 2012 06

Delodajalec 6/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. junij 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,3 MB

Preberite več

Junija v Delodajalcu ne prezrite:

• Izplačila jubilejnih nagrad

• Prijava terjatev v insolvenčnih postopkih

• Kako se pravilno odzvati na kršitve delavcev?

• Novoizvoljeni Odbori sekcij Združenja delodajalcev Slovenije

D 2012 05

Delodajalec 5/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. maj 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,3 MB

Preberite več

Maja v Delodajalcu ne prezrite

• Zagotavljanje pravic nad minimalnimi standardi ali predlogi za zmanjševanje »uravnilovke«

• Delo študentov in plačilo za odmor

• Pravice delavca po prekinitvi delovnega razmerja

• Volitve v organe upravljanja Združenja delodajalcev Slovenije

D 2012 04

Delodajalec 4/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. april 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,4 MB

Preberite več

Aprila v Delodajalcu ne prezrite

• Regres za letni dopust 2012

• Izplačilo odpravnine ob »delni invalidski upokojitvi«

• Ali pravilno razumemo enakost v delovnih razmerjih?

• Volitve v organe upravljanja Združenja delodajalcev Slovenije