Delodajalec

Oglas trzenje splet banner marec 2023

Delodajalec je prva delodajalska strokovna revija, ki je luč sveta ugledala februarja 2010. Delodajalec vsak mesec doseže preko 3.000 bralcev, ki jih seznanja z novostmi in strokovnimi pojasnili ter nasveti s področij delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, prejemkov iz delovnih razmerij, davkov in prispevkov, aktualnih ekonomskih kazalcev, socialnega dialoga in industrijskih razmerij iz drugih držav ter stališč delodajalcev.

Hkrati Delodajalec informira o dogajanjih na Ekonomsko socialnem svetu, na ZDS, v parlamentu, o aktualnih dogodkih stalnega predstavništva ZDS pri BUSINESSEUROPE, izvajanju aktivnosti ZDS na projektih ter o koledarju izobraževanj Delodajalske akademije in novih izdanih publikacijah ZDS.

Letna naročnina!

Naročite se na prejemanje revije Delodajalec in vsak mesec boste v svoj poštni nabiralnik prejeli nov izvod prve strokovne delodajalske revije v Sloveniji.

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

240,00 €

pdfPrenesite naročilnico 225 KB

Dodatni izvod revije lahko člani ZDS naročijo po ceni 112 EUR + DDV za leto 2024.

D 2013 08

Delodajalec 8/2013

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. avgust 2013

pdf Prenesite digitalno verzijo / 5 MB

Preberite več

Avgusta v Delodajalcu ne prezrite:

• Nova kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

• Plačni model v vašem podjetju - Anketa Združenja delodajalcev Slovenije

• Slovenija tone še globje v recesijo

• in še mnogo več …

D 2013 07

Delodajalec 7/2013

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. julij 2013

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,8 MB

Preberite več

Julija v Delodajalcu ne prezrite:

• Kaj določa 39. člen ZUTD-A?

• Prejemki brezposelnih oseb, vključenih v program javnih del

• Davčna obremenitev plač v Sloveniji in državah OECD

• Izvajanje 156. člena ZPIZ-2

• in še mnogo več …

D 2013 06

Delodajalec 6/2013

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. junij 2013

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,9 MB

Preberite več

Junija v Delodajalcu ne prezrite:

• Regres za letni dopust v letu 2013

• Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev po noveli Zakona urejanju trga dela (ZUTD-A)

• Obračun plač v elektronski obliki

• Podatki o poslovanju gospodarskih družb v 2012

• Zdravstveni absentizem v 2012

• in še mnogo več …

D 2013 05

Delodajalec 5/2013

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. maj 2013

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,8 MB

Preberite več

Maja v Delodajalcu ne prezrite:

• Kako novi Zakon o delovnih razmerjih ureja pogodbo o zaposlitvi za določen čas?

• Plače za preteklo obdobje

• Prejemki iz delovnih razmerij v kolektivni pogodbi delodajalca – plačilo za delo

• Delodajalci pozivajo ILO k zavzemanju za večjo podporo vladnim reformam

• Trg dela se prilagaja neugodnim gospodarskim razmeram

• in še mnogo več...

D 2013 04

Delodajalec 4/2013

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. april 2013

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4 MB

Preberite več

Aprila v Delodajalcu ne prezrite:

• Predstavlja novi ZDR reformo ali le kozmetične popravke?

• Prekinitev službenega potovanja in izplačilo dnevnic

• EU na poti okrevanja, prihodnost Slovenije ostaja negotova

• Ureditev plačila za delo poslovodnim in vodilnim delavcem

• in še mnogo več …

D 2013 03

Delodajalec 3/2013

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. marec 2013

pdf Prenesite digitalno verzijo / 5,3 MB

Preberite več

Marca v Delodajalcu ne prezrite:

• Odsotnosti z dela z vidika prejemkov – izzivi in vprašanja

• Pripravništvo na delovnih mestih, za katere se zahteva določeno obdobje izkušenj

• Plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance, ki bodo prvič registrirali samostojno dejavnost po 1.7.2013

• Rast minimalne plače v Sloveniji med krizo največja v EU

• in še mnogo več …

D 2013 02

Delodajalec 2/2013

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. februar 2013

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,4 MB

Preberite več

Februarja v Delodajalcu ne prezrite:

• Obvezno zavarovanje v času neplačanega dopusta po 1.1.2013

• Akt o sistemizaciji dela

• Povečanja plač v letu 2013 v zasebnem sektorju

• in še mnogo več …

D 2013 01

Delodajalec 1/2013

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. januar 2013

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,7 MB

Preberite več

Januarja v Delodajalcu ne prezrite

• Prispevki za socialno varnost od odpravnin zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, izplačanih po 1.1.2013

• Vračilo preveč izplačanega regresa

• Doječa mati in nadomestilo plače za čas dojenja

• in še mnogo več …

D 2012 12

Delodajalec 12/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. december 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,9 MB

Preberite več

Decembra v Delodajalcu ne prezrite:

• Plačilo za poslovno uspešnost

• Problem koncepta ustreznosti zaposlitve v praksi

• Plačevanje davčnih obveznosti za delavca iz Slovenije

• Delodajalska akademija – Koledar izobraževanj za celotno leto 2013

• in še mnogo več …

D 2012 11

Delodajalec 11/2012

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 2. november 2012

pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,8 MB

Preberite več

Novembra v Delodajalcu ne prezrite:

• Na 1. letnem kongresu ZDS o spremembah delovnopravne zakonodaje

• Delodajalska akademija

• Prenehanje podjetniške kolektivne pogodbe

• Nadurno delo nad 170 ur

• Lastnik družbe in pravica do nadomestila za čas brezposelnosti

• Izplačilo nadomestila plače brez ustreznih dokazov

• Varna prožnost – mit ali samo daleč od resnice

• in še mnogo več …