Podpisana nova Kolektivna pogodba grafične dejavnosti

Po dveh letih intenzivnih pogajanj in devetnajst let po podpisu do sedaj veljavne Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti iz leta 1998 je bila danes podpisana nova Kolektivna pogodba grafične dejavnosti.

Partnerji so ob podpisu nove kolektivne pogodbe za grafično dejavnost ugotovili, da so kljub velikim spremembam, ki jih je bila deležna grafična dejavnost v tem času, ter kljub krizi, ki je močno pretresala to dejavnost v zadnjih letih, obdržali visoko raven socialnega dialoga, pa tudi skrb za zaposlene, kar se odraža tudi v rešitvah, ki jih prinaša nova kolektivna pogodba.

Ta ohranja zelo soliden standard pravic delavcev v tej dejavnosti, ki velja kot minimalni standard, hkrati pa dopušča možnosti za nadgrajevanje na ravni podjetij, upoštevajoč posebnosti poslovanja posameznih delodajalcev in specifike pri njih zaposlenih delavcev. Kolektivna pogodba ohranja institute stare kolektivne pogodbe in se po njej zgleduje, so pa v novi kolektivni pogodbi usklajeni s spremembami delovnopravne zakonodaje, ki so bile sprejete v letu 2002, 2007 in 2013. Kolektivna pogodba prinaša tudi dvig najnižjih osnovnih plač v dejavnosti po tarifnih razredih za 10,8 %, kar predstavlja pomemben korak k zmanjševanju razkoraka med najnižjimi osnovnimi plačami v kolektivni pogodbi in dejanskimi plačami zaposlenih v tej dejavnosti.

Podpisniki so v izjavi zapisali, da se zavedajo, da predstavlja sklenitev kolektivne pogodbe začetek njenega življenja v praksi in priložnost za nadgraditev socialnega dialoga s pogajanji za sklenitev podjetniških kolektivnih pogodb na ravni delodajalcev. Socialni partnerji v tej dejavnosti bodo tudi v prihodnje iskali skupne rešitve ob pojavljajočih se novih izzivih, ki jih prinašajo digitalizacija, uvajanje novih tehnologij ter potreb po kadrih, ki bodo razpolagali z ustreznimi znanji za spopadanje s temi izzivi in za katere je potrebno ustvariti kakovostno in spodbudno delovno okolje. V tem duhu in s temi cilji bodo tudi še naprej v interesu obeh strani ohranjali in nadgrajevali konstruktiven socialni dialog.

Projekti
Balance
Kampanja
Dan za punce
Pogajalska šola
Regijski center za dostojno delo Ljubljana
WIM 3
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES
Zlata nit - Dnevnik