Možnost zaposlovanja delavcev iz držav članic EU/EGP in ŠVICE

 ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Predava:
Razni predavatelji

 O DOGODKU:

Združenje delodajalcev Slovenije izvaja projekt »Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)«, ki je namenjen informiranju in svetovanju deležnikom na trgu dela o pravicah in obveznostih na področju dela in delovnih razmerij ter ozaveščanju o negativnem in pozitivnem vplivu uporabe atipičnih oblik dela. V ta namen organizira sklop delavnic in dogodkov.

V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje (EURES pisarna za delodajalce) bodo na dogodku predstavljene: možnosti zaposlovanja v EU/EGP in Švici; priprave na prijavo na delovna mesta v tujini; pasti in priložnosti življenja v tujini; priznavanje izobrazbe v državah EU; formalna pravila ob zaposlovanju v tujini; storitve EURES pisarne za delodajalce ter finančne vzpodbude pri prekomejnem zaposlovanju. V nadaljevanju bo predstavljena tudi praksa zaposlovanja tujih delavcev v podjetju Poslovni sistem Mercator d.d.ter kako lahko celovit pristop ustvari priložnost za dolgo in uspešno sodelovanje med delavcem tujcem in delodajalcem.

 
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

PROGRAM:

9:00 – 9:10

Uvodni pozdrav
Mag. Tatjana Pajnkihar Napret, namestnica generalnega sekretarja

9:10 – 10:10

Zaposlovanje delavcev iz držav članic EU/EGP in Švice
Sandi Meke, Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba, Služba za zaposlovanje

Blaž Finžgar, EURES pisarna za delodajalce, Zavod RS za zaposlovanje
 

10:10 - 10:20

Praksa v podjetju
Gregor Rajšp, direktor sektorja Management človeških virov in organizacije, Poslovni sistem Mercator d.d., in promotor dostojnega dela v okviru projekta RCDDL

10:20 – 11:00

Izmenjava mnenj in zaključki

Projekti
Balance
Kampanja
Dan za punce
Pogajalska šola
Regijski center za dostojno delo Ljubljana
WIM 3
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES
Zlata nit - Dnevnik