ZDS pred današnjim srečanjem Predsednika RS s socialnimi partnerji in vlado izpostavlja ključne zaveze, na katerih temelji uspešen socialni dialog

Izjava Združenja delodajalcev Slovenije

pred srečanjem Predsednika RS s socialnimi partnerji in vlado, ki se ga bo udeležil generalni sekretar ZDS, Jože Smole.

ZDS je že več kot 25 let socialni partner tako v tripartitnem kot bipartitnem socialnem dialogu in skozi ves čas smo se v duhu zastopanja interesov svojih članov, to je delodajalcev, zavzemali za trden in konstruktiven socialni dialog. 

Socialni partnerji (delodajalci in sindikati) nismo politične stranke, ampak smo v službi interesov naših članov in sodelovanje ter dialog z vsakokratno vlado je ključnega pomena. Ekonomsko socialni svet pa je že od začetka naše samostojne države mesto, kjer se ta dialog odvija in ima dolgo ter uspešno tradicijo. 

Dialog med socialnimi partnerji in vlado v okviru ESS je ključen za razvoj, tako gospodarski kot družbeni, v kriznih časih pa se je že v preteklosti izkazal še kot toliko bolj pomemben. Tokratna kriza, ki se kot posledica pandemije odraža v vseh porah gospodarstva in družbe, zahteva še toliko bolj strpen in trden socialni dialog.  

Združenje delodajalcev Slovenije se zavzema za argumentiran, strpen in na spoštovanju temelječ dialog med socialnimi partnerji in vlado, saj zgolj tako lahko skupaj dosegamo rešitve, ki bodo dolgoročno vzdržne in sprejemljive za vse strani. 

Če bo socialni dialog temeljil na teh osnovah, potem ni dvoma, da v svojih skupnih prizadevanjih socialni partnerji in vlada ne bi bili uspešni. 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice