ZDS - Nova reforma trga dela 2016

Leta 2013 je bila v Sloveniji izvedena reforma trga dela, ki je temeljila na spremembah treh temeljnih zakonov s področja delovnega in socialnega prava – Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Obljube o tem, da bodo novi zakoni na delodajalce pozitivno vplivali pri urejanju delovnih razmerij v praksi, so se uresničile le delno oz. se v nekaterih segmentih niti niso uresničile. Nekatere zakonske rešitve, ki naj bi imele dodano vrednost za delodajalce, so se skozi njihovo implementacijo v praksi izkazale kot slabe oz. slabše tudi v primerjavi s staro ureditvijo. Posledica tega je tudi že uveljavljena sodna praksa, kjer so sodišča marsikdaj odločila celo v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bila neka zakonska rešitev med socialnimi partnerji predlagana in sprejeta.

Reforma izpred treh let pa ni zaobjela spremljajoče zakonodaje, ki je še kako pomembna tudi za delodajalce. Pri tem imamo med drugim v mislih zakon, ki ureja kolektivne pogodbe in zakon o soupravljanju delavcev v podjetju. Od sprejema prvega je minilo že več kot deset let, od sprejema drugega pa več kot 23 let.

Predlogi sprememb, ki so predlagani v nadaljevanju, so rezultat široke razprave Združenja delodajalci s svojim članstvom, priprave v strokovnih službah in potrjevanja na 11 Odborih dejavnosti Združenja, kot tudi Upravnem odboru Združenja delodajalcev Slovenije. Predstavljajo osnovo za novo reformo trga dela, za katero ocenjujemo, da jo je nujno potrebno izvesti. 63 rešitev s področja 7 zakonov delovne in socialne zakonodaje bi delodajalcem omogočilo, da bi lahko bolj fleksibilno in varno upravljali z delovnimi razmerji, hkrati pa dajejo možnosti, v okviru katerih lahko v dobro delodajalcev (in delavcev) razvijamo še nadaljnje rešitve.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice