Združenje delodajalcev Slovenije se do vzpostavitve tripartitnega dialoga na ustrezni ravni sej ESS ne bo udeležilo

Združenje delodajalcev Slovenije je danes predsednici Ekonomsko socialnega sveta ter v vednost predsedniku vlade RS in ministrici za delo poslalo obvestilo s sledečo vsebino:

»Spoštovana predsednica Ekonomsko socialnega sveta, ga. Evelin Vesenjak!

Združenje delodajalcev Slovenije je v preteklem obdobju na sejah Ekonomsko socialnega sveta večkrat opozorilo, da smo delodajalci kot socialni partnerji popolnoma izključeni iz priprave novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Opozorilo je bilo naslovljeno tudi na predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja. Na enak način smo bili delodajalci izključeni pri procesu priprave in sprejemanja novega Zakona o minimalni plači.

Večkrat smo tudi izpostavili nedelovanje Ekonomsko socialnega sveta, zaradi ne-udeleževanja vladne strani na sejah. Iz tega razloga je bila ustanovljena tripartitna delovna skupina ESS, katere naloga je bila na novo opredeliti pravila delovanja ESS. Vendar pa tripartitna delovna skupina, katere član je tudi ZDS, ne more opraviti svojega dela, saj predsedujoči delovni skupini (g. Peter Pogačar), sej ne sklicuje, kljub temu, da je bil k temu večkrat pozvan.

Ekonomsko socialni svet v tem trenutku deluje na način, da se s predlogi sprememb zakonodaje zgolj seznanja, ko so le ti že v končni fazi, medtem ko bi morala biti vloga socialnih partnerjev aktivna že v sami fazi priprave zakonodaje.

Združenje delodajalcev Slovenje odločno protestira proti tovrstnemu načinu dela Ekonomsko socialnega sveta in ignoriranju pomena tripartitnega socialnega dialoga s strani vlade. Zaradi tega dejstva, se predstavniki Združenja delodajalcev Slovenije ne bomo udeleževali sej Ekonomsko socialnega sveta, dokler se ne vzpostavijo razmere, ki bodo omogočale tripartitni socialni dialog na ustrezni ravni.

S spoštovanjem,

Marjan Trobiš
Predsednik ZDS«

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice