Združenje delodajalcev Slovenije »mini davčne reforme« v predlagani obliki ne podpira

V javni razpravi o mini davčni reformi, ki se je iztekla s koncem julija, je sodelovalo tudi Združenje delodajalcev Slovenije, ki je po odstopu finančnega ministra Mramorja skupaj z ostalimi predstavniškimi organizacijami gospodarstva pozvalo predsednika vlade k srečanju in nadaljnjem iskanju rešitev na področju davčnih sprememb. Združenje delodajalcev Slovenije kot reprezentativna delodajalska organizacija, ki zastopa stališče preko 60 odstotkov slovenskega gospodarstva, namreč ne podpira pripravljene davčne reforme in zahteva njen umik. Predlagani predlog davčnih sprememb ne prinaša prispevka k izboljšanju poslovnega okolja in dvigu konkurenčnosti, saj kot končen rezultat uvaja dodatno višjo obremenitev gospodarstva. Združenje delodajalcev Slovenije podpira prestrukturiranje davčnih bremen, vendar brez dodatnih dvigov stroška delodajalcev.

Do nadaljnjih usklajevanj s socialnimi partnerji (tudi v javni razpravi) ni prišlo, zato je Združenje delodajalcev Slovenije predsedniku vlade ponovno posredovalo svoje najpomembnejše pripombe:

V začetnih srečanjih s finančnim ministrom je bilo jasno izpostavljeno, da bo cilj davčne reforme povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva z izboljšanjem poslovnega okolja, kar pripravljena davčna reforma preko dodatne obremenitve gospodarstva ne zagotavlja.

Minister za finance je poudarjal, da splošna razbremenitev ni mogoča, saj je potrebno javno porabo znižati za 240 mio EUR, vendar je zadnjih nekaj mesecev pokazalo, da je vlada za usklajevanja v javnem sredstvu denar našla, medtem ko želi preko pripravljene mini davčne reforme ponovno dvigniti breme delodajalcev. Združenje delodajalcev Slovenije pričakuje, da se bodo ustrezna sredstva zagotovila znotraj varčevanja v javnem sektorju in ne z dvigom davkov gospodarstvu.

Prav tako ZDS izpostavlja, da smo se v začetnih usklajevanjih z ministrom za finance strinjali s prestrukturiranjem, ki naj bi razbremenilo strošek dela, in na drugi strani manjkajoča sredstva pridobilo znotraj drugih virov (davek na nepremičnine, itd.). Trenutni predlog davčnih sprememb pa v ničemer ne razbremenjuje stroška dela delodajalca (ampak razbremenjuje neposredno plačilo delavca, kar na strošek podjetja nima nobenega učinka), medtem ko »prestrukturira« na način, da dodatno obremenjuje delodajalce z dvigom stopnje davka od dohodka pravnih oseb za dve odstotni točki. Poudarjamo, da se je ZDS strinjalo s prestrukturiranjem, vendar ne na račun neto dviga obremenite oz. stroška delodajalcev.

Glede samega postopka usklajevanja davčne reforme, pa želimo poudariti, da je le ta socialni dialog postavil pod velik vprašaj in negativno vplival na nadaljnji razvoj dialoga v Sloveniji. Res je, da smo bili vsi socialni partnerji, reprezentativni predstavniki gospodarstva, povabljeni na razgovore v začetni fazi priprav davčne reforme, vendar so nas tako ministrstvo za finance kot sam predsednik vlade iz pogovorov izključili, ko se je davčna reforma začela oddaljevati od dogovorov, sprejetih v začetni fazi usklajevanj davčne reforme. Pogovori in podpora zgolj posameznih podjetij, ki zastopajo izključno svoj ožji interes, ne predstavljajo dejanskega odseva stališč gospodarstva. Reprezentativne delodajalske organizacije in zbornice posamezne zakonodajne predloge vlade preverjamo s svojim članstvom in pridobimo ustrezna stališča in mandate, ki odražajo mnenje gospodarstva in ne le peščice izbranih. Tako se Združenje delodajalcev Slovenije ne strinja, da je predlog davčne reforme pridobil podporo gospodarstva.

Prav tako pa se ne moremo izogniti občutku, da je cilj hitenja s tako pomembno reformo, brez upoštevanja reprezentativnih delodajalskih predstavnikov, zgolj doseči boljši statistični rezultat na lestvici konkurenčnosti (IMD, Loussana, Švica). Predlagane davčne spremembe bodo namreč »kozmetično« popravile uvrstitev Slovenije na lestvici, a problem davčnega bremena delodajalcev s tem ne bo rešen, temveč bo postal še večji.

Marjan Trobiš
Predsednik
Združenje delodajalcev Slovenije

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice