Pobuda: Izdaja navodila izvajalcem zdravstvenih storitev za nemoteno izdajanje potrdil za uveljavljanje pravic do nadomestila plače

Reprezentativne delodajalske organizacije smo na Ministrstvo za zdravje naslovile pobudo, saj želimo ob spremljanju odzivov in ravnanja v praksi ob poteku stavke pod okriljem sindikata FIDES – Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije opozoriti na resen položaj uporabnikov zdravstvenih storitev, ki jim zaradi neizdaje potrdil o upravičeni zadržanosti od dela lahko grozi izguba zaposlitve.

"Kot organizacije, ki smo tudi socialni partner v sklopu kolektivnih delovnih razmerij, in deležnik pri obravnavi predlogov zakonov, povsem razumemo in spoštujemo izvajanje stavkovnih aktivnosti v sklopu zagovarjanja izraženih interesov zaposlenih in članov sindikata FIDES, pri tem pa opozarjamo na stisko in ogroženost zaposlenih, ki v situaciji stavkovne okrnjenosti izvajanja zdravstvenih storitev, ne morejo prejeti t.i. bolniškega lista, oziroma potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, s tem pa preidejo lahko v položaj neupravičene odsotnosti z dela, ki predstavlja po določbi 110. člena Zakona o delovnih razmerjih razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

V izogib tovrstnim posledicam, za katere delavci ne morejo prevzeti nikakršne proaktivne vloge, saj je pristojnost za izdajo potrdil o upravičeni zadržanosti od dela po določbi 229. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, izključno v pristojnosti izvajalcev zdravstvenih storitev, podajamo pobudo, da Ministrstvo za zdravja izda obvezujoče navodilo osebnim in imenovanim zdravnikom, da brez zadržkov iz naslova izvajanja stavke in stavkovnih zahtev, zagotavljajo nemoteno izdajanje potrdil.

Pravočasno in neovirano izdajanje potrdil o upravičeni zadržanosti z dela vpliva ne samo za izkaz dejanske opravičljivosti pri odsotnosti z dela, temveč tudi kot ustrezna in zakonita listina pri pravočasnem obračunu nadomestil plače, s čemer se neposredno vpliva tudi na gmotni položaj delavcev, v čemer pa ne smejo biti ovirani brez pretnje za njihovo preživetje.

Predlagamo, da kot pristojno ministrstvo privzamete pobudo delodajalskih organizacij v tehtno presojo in nemudno ravnanje v predlagani smeri izdaje ustreznega navodila izvajalcem zdravstvenih storitev po Zakonu o zdravstveni dejavnosti, in drugih to področnih predpisih."

Mitja Gorenšček, Glavni izvršni direktor GZS
Mija Lapornik, Izvršna direktorica TZS
Miro Smrekar, Generalni sekretar ZDS
Nataša Cvetek, Generalna sekretarka ZDOPS
Danijel Lamperger, Generalni direktor OZS

Celotno pobudo najdete v priponki levo.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice